Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Біологічна активність і азотний фонд лучно- чорноземного грунту Андрушівського природно- сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур Код дисциплины диссертации: 06.01.03Воробей Ігор Іванович1999
Біологічні особливості й ефективність вирощування розлусної кукурудзи в південно-східній частині України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Маслійов Сергій Володимирович1999
Взаємовідносини в системі паразит-рослина-господар при глободерозі картоплі Код дисциплины диссертации: 06.01.11Пилипенко Лілія Амінівна1999
Використання показника фенотипової стабільності рослин за господарсько- цінними ознаками при створенні нового вихідного матеріалу люцерни Код дисциплины диссертации: 06.01.05Янчук Володимир Іванович1999
Вихідний матеріал для створеня гетерозісних гібридів баклажанів. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Шабетя Оксана Миколаївна1999
Влияние различных технологий применения минеральных удобрений на урожай и качество зерна проса на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Аттила Коми Джиджону1999
Влияние разных способов основной обработки почвы на физико- химические свойства чернозема типичного и продуктивность подсолнечника в условиях левобережной лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.01Комиссал Ортенсио Педро1999
Вплив вермикомпосту та купограну на урожай та якість капусти білоголової на темно- сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Бачинський Олег Вікторович1999
Вплив доз, форм, строків та способів застосування азотних добрив на урожай і якість післяукісної суданської трави в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Ляшенко Марина Юріївна1999
Вплив основних агротехнічних прийомів на підвищення продуктивності бобово- злакових культурних пасовищ в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Бугрин Любомир Мирославович1999
Вплив різних технологій застосування мінеральних добрив на врожай та якість зерна проса на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому лівобережного Лесостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Атілла Комі Джіджону1999
Вплив систем удобрення, обробітку грунту та захисту рослин на урожай і якість озимої пшениці в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Нікішенко Віктор Леонтієвич1999
Вплив способів обробітку грунту та рівнів удобрення на продуктивність конюшини лучної в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Зеліско Олег Васильович1999
Вплив сумісності сорто- підщепних комбінувань на фізіолого- біохімічні процеси та продуктивність груші Код дисциплины диссертации: 06.01.07Долід Анатолій Володимирович1999
Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново- слабкопідзолистого глинисто- піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах Код дисциплины диссертации: 06.01.04Вишневський Володимир Володимирович1999
Вплив тривалого застосування різних систем основного обробітку на агрофізичні властивості грунту і продуктивність ланки зерно- бурякової сівозміни в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Дудченко Володимир Миколайович1999
Вплив тривалості лучного періоду в кормовій сівозміні на продуктивність багаторічних трав в умовах осушуваних органогенних грунтів Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.02Мануша Іван Григорович1999
Врожай і якість льоносировини залежно від роздільного та комплексного застосування біолого-хімічних засобів удобрення в західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Шувар Антін Михайлович1999
Вірулентність Erysiphe graminis D.C. f. sp. tritici Marchal у східній частині Лісостепу України та закономірності успадкування стійкості пшениці до збудника хвороби Код дисциплины диссертации: 06.01.11Іванченко Вікторія Валеріївна1999
Господарсько-біологічна оцінка сортів та гібридів абрикоси для маточно- насіннєвих насаджень в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Богуславський Микола Миколайович1999
Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація Код дисциплины диссертации: 06.01.03Величко Володимир Андрійович1999
Гумусний стан чорноземів південних та темно- каштанових грунтів України в умовах зрошуваних садів і шляхи його регулювання Код дисциплины диссертации: 06.01.03Бичкова Людмила Іванівна1999
Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Котюк Людмила Анатоліївна1999
Елементи екологічно безпечної технології вирощування цукрової кукурудзи в умовах Сходу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Євтушенко Галина Олександрівна1999
Енергозберегаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліорованих трофовищах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ткачук Святослав Олександрович1999
Енергозберігаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліорованих торфовищах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ткачук Святослав Олександрович1999
Ефективність агротехнічного та хімічного способів захисту сої від бур'янів в північній частині правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Жеребко Юрій Володимирович1999
Ефективність різних систем основного обробітку грунту в ланці зерно- бурякової сівозміни в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Рожко Валентина Михайлівна1999
Ефективність способів обробітку дерново- підзолистого супіщаного грунту під овес в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ворона Андрій Леонтійович1999
Застосування нових пестицидів у інтегрованій системі захисту озимої пшениці від найбільш поширених хвороб в умовах Правобережного Лісостепу та Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сахненко Володимир Вадимович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины