Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Створення і оцінка селекційного матеріалу картоплі на придатність до переробки Код дисциплины диссертации: 06.01.05Оничко Віктор Іванович2000
Технологические приемы повышения адаптивности растений ярового ячменя в условиях северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Цаберябый Илья Николаевич2000
Технологічні заходи підвищення адаптивності рослин ярого ячменю в умовах північного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Цаберябий Ілля Миколайович2000
Тяжелые металлы в орошаемых почвах Донбасса: уровни содержания, процессы миграции, трансформации и транслокации, приемы детоксикации Код дисциплины диссертации: 06.01.03Мошник Людмила Ивановна2000
Удосконалення зрошувальних систем на основі ресурсозберігаючих технологій та засобів зрошення Код дисциплины диссертации: 06.01.02Гринь Юрій Іванович2000
Удосконалення конструкцій і методики розрахунку вакуумних установок автоматизованих насосних станцій Код дисциплины диссертации: 06.01.02Філіпович Юрій Юрійович2000
Удосконалення технології вирощування баклажана в гідропонних зимових теплицях Код дисциплины диссертации: 06.01.06Слєпцов Юрій Віталійович2000
Удосконалення технології вирощування продовольчої картоплі в умовах зрошення на півдні України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Харченко Галина Станіславівна2000
Удосконалення технології вирощування сої шляхом використання комплексних бактеріальних добрив Код дисциплины диссертации: 06.01.09Колмаз Юрій Томович2000
Урожайність та якість зерна сортів ячменю ярого залежно від мінерального живлення, норм висіву насіння, строків та способів збирання Код дисциплины диссертации: 06.01.09Барат Юрій михайлович2000
Урожайність і якість зерна пшениці озимої при застосуванні сидератів в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Колісник Володимир Іванович2000
Усовершенствование технологии выращивания сои путем использования комплексных бактериальных удобрений Код дисциплины диссертации: 06.01.09Колмаз Юрий Томович2000
Формування продуктивност( озимо( пшениц( при.використанн( макро- ( м(кродобрив в п(вн(чних районах Степу Укра(ни Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гордій Микола Миколайович2000
Формування та реалізація продуктивності дерев яблуні в залежності від типу інтеркалярних вставок та строків обрізування в умовах Центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Заморський Олександр Олександрович2000
Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дідур Ігор Миколайович2000
Фузаріоз колоса на озимих зернових колосових культурах в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Кислих Тетяна Миколаївна2000
Хвороби кореневої системи цукрових буряків та шляхи зниження втрат урожаю від них у зоні Центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11ЗАПОЛЬСЬКА Наталія Миколаївна2000
Экологически безопасная технология выращивания фасоли на черноземах Восточной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Поташева Лариса Николаевна2000
1.Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України. Код дисциплины диссертации: 06.01.11Котюк Людмила Анатоліївна1999
Агробиологическая оценка травы Колумба в связи с интродукцией ее в Крым Код дисциплины диссертации: 06.01.09Мельников Михаил Михайлович1999
Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим Код дисциплины диссертации: 06.01.09Мельников Михайло Михайлович1999
Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Поляков Олександр Іванович1999
Агроекологічний стан грунтів Лісостепу України, вдосконалення їх родючості і продуктивності агроценозів Код дисциплины диссертации: 06.01.03Надточий Петро Петрович1999
Агроекологічні основи збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблунь та їх якісна оцінка в садівництві України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Козак Микола Васильович1999
Агротехника возделывания винограда на орошаемых малопродуктивных землях левобережного Нижнеднепровья Код дисциплины диссертации: 06.01.08Шевченко Иван Васильевич1999
Агротехнічна і енергоекономічна ефективність прийомів догляду за посівами кукурудзи при безгербіцидній технології вирощування в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Амброзяк Юрій Васильович1999
Агроэкологические основы сохранения плодородия почв в промышленных насаждениях яблони и их качественная оценка в садоводстве Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.03Козак Николай Васильевич1999
Алелопатична біостимуляція макро- і мікросимбіонтів як спосіб поліпшення посівних якостей і урожайних властивостей насіння сої і їх прискоренного розмноження. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кідане Мебрахтон Месфін1999
Аналіз та розрахунок забезпеченості грунтовою вологою пшениці озимої у умовах Дніпропетровської області Код дисциплины диссертации: 06.01.02Коваленко Володимир Васильович1999
Біоконверсія органічних відходів агропромислового комплексу та продуктивність агроекосистеми при застосуванні нових видів добрив Код дисциплины диссертации: 06.01.04Бикін Анатолій Вікторович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины