Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Особливості вирощування саджанців лимонника китайського із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Діхтяренко Алла Василівна2000
Особливості формування водно- сольового режиму темно- каштанових грунтів півдня України в умовах тривалого зрошення на фоні горизонтального дренажу Код дисциплины диссертации: 06.01.02Ладичук Дмитро Олександрович2000
Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Свереда Наталія Іллівна2000
Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці Код дисциплины диссертации: 06.01.05Юхименко Анатолій Іванович2000
Повышение качества винограда путем оперативного управления его водным режимом при микроорошении Код дисциплины диссертации: 06.01.08Березовская Светлана Петровна2000
Порівняльна ефективність вирощування гречки та проса в післяжнивних посівах на поливних землях півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Черниш Михайло Олександрович2000
Порівняльна оцінка продуктивності амарату і розробка елементів технології його вирощування при зрошенні в Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.09Саплєва Лідія Олександрівна2000
Прийняття рішень в задачах управління та проектування зрошення на основі ресурсозберігаючих технологій Код дисциплины диссертации: 06.01.02Михальська Тетяна Олександрівна2000
Применение органических кислот и соли титана для повышения урожая, качества ягод и вина сортов Пино серый и Бастардо магарачский в условиях южной степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.08Каменева Наталья Валерьевна2000
Принятие решений в задачах управления и проектирования орошения на основе ресурсосберегающих технологий Код дисциплины диссертации: 06.01.02Михальская Татьяна Александровна2000
Продуктивнiсть ранньостиглого гiбрида ї кукурудзи Славутич 162 СВ та його батькiвських форм залежно вiд строкiв сiвби та густоти стояння рослин в умовах пiвнiчной зони Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Альохін Володимир Ілліч2000
Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від режимів їх використання на низинних луках Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Соляник Олена Петрівна2000
Продуктивність материнської форми простого гібриду кукурудзи Борисфен 433 МВ залежно від режимів зрошення, доз азотного добрива та густоти стояння рослин в умовах південної зони Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Коковіхін Сергій Васильович2000
Продуктивність озимої пшениці залежно від попередників, способів обробітку грунту і добрив у південно-східному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кротінов Іван Володимирович2000
Продуктивність та якість насіннєвої картоплі, отриманої на основі мінібульб, залежно від прийомів формування вихідного матеріалу Код дисциплины диссертации: 06.01.05Андрушко Олег Миколайович2000
Продуктивність традиційних багаторічних трав та свербиги східної в одновидових травостоях і сумішках на темно-сірому опідзоленому грунті в північному Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.12Ларіна Валентина Іванівна2000
Продуктивність яблуні в інтенсивному саду короткого циклу використання залежно від систем утримання грунту та удобрення Код дисциплины диссертации: 06.01.07Пермякова Світлана Юріївна2000
Продуктивність яблуні залежно від рівнів удобрення в Правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Манзій Віталій Володимирович2000
Підвищення якості винограду шляхом оперативного управління його водним режимом при мікрозрошенні Код дисциплины диссертации: 06.01.08Березовська Світлана Петрівна2000
Підвищення якості зерна нових сортів озимої пшениці в степу України при енергозберігаючих технологіях Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гасанова Ірина Іванівна2000
Рiст та формування продуктивностi озимої пшеницi при застосуваннi азотних добрив і регулятору росту рослин в умовах пiвнiчного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Горобець Наталiя Миколаївна2000
Розробка та обгрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Господаренко Григорій Миколайович2000
Ріст, розвиток та продуктивність гібридів кукурудзи різного морфотипу залежно від густоти стояння рослин в північній частині Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Ткаліч Юрій Ігорович2000
Селекційні дослідження сортозразків сочевиці й вики з різними морфо- біологічними ознаками в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Невмивако Тетяна Володимирівна2000
Создание исходного материала для селекции мяты с нементольным составом эфирного масла Код дисциплины диссертации: 06.01.05Мишнев Александр Васильевич2000
Сравнительная оценка продуктивности амаранта и разработка элементов технологии его возделывания при орошении в Крыму Код дисциплины диссертации: 06.01.09Саплева Лидия Александровна2000
Створення вихiдного матерiалу стоколосу безостого Bromopsis inermis L. для селекцiє на адаптивнiсть до умов пiвденного Степу Украєни Код дисциплины диссертации: 06.01.05Iлляшенко Наталiя Олександровна2000
Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб Код дисциплины диссертации: 06.01.05Капустіна Тетяна Борисівна2000
Створення вихідного матеріалу щодо селекції м'яти з нементольним складом ефірної олії Код дисциплины диссертации: 06.01.05Мішньов Олександр Васильович2000
Створення вихідного селекційного матеріалу гречки на основі старших поколінь мутантів та нових мутагенів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кушнір Віктор Петрович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины