Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Господарсько-біологічні особливості інтродукованих сортів яблуні в інтенсивних насадженнях Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Слободяник Людмила Михайлівна2000
Добір вихідного матеріалу за ознаками врожайності та якості зерна для селекції пшениці озимої в умовах лівобережного Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Баган Алла Василівна2000
Еволюция агрохимических и физико-химических свойств чернозема типичного при экстенсивном и интенсивном сельскохозяйственном использовании Код дисциплины диссертации: 06.01.03Джибо Абубакар2000
Еволюція агрохімічних і фізико-хімічних властив властивостей чорнозему типового при екс- тенсивному та інтенсивному с.-г. викорис- танні Код дисциплины диссертации: 06.01.03Джибо Абубакар2000
Екологічно безпечна технологія вирощування квасолі на чорноземах східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Поташова Лариса Миколаївна2000
Елементи екологiчно безпечної технологii вирощування цукровоi кукурудзи в умовах Сходу Украiни Код дисциплины диссертации: 06.01.09Євтушенко Галина Олександрiвна2000
Ефективні та екологічно збалансовані кормові сівозміни на осушуваних торфових грунтах Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.02Метелюк Василь Васильович2000
Ефективність агрохімічних факторів відтворення родючості дерново- підзолистих грунтів центрального Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Ткаченко Микола Адамович2000
Ефективність різних систем до- і післяпосівного обробітку грунту при вирощуванні кукурудзи в умовах півдня правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Каричковський Дмитро Лаврентійович2000
Ефективність способів індукування і використання мутацій в селекції ярого ячменю Код дисциплины диссертации: 06.01.05Козаченко Михайло Романович2000
Закономірності прояву безостості, короткоостості та довгоостості в селекції ячменю ярого Код дисциплины диссертации: 06.01.05Іванова Надія Валеріївна2000
Зміни агрофізичних і фізіко-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Код дисциплины диссертации: 06.01.04Чорна Лариса Василівна2000
Зміни гумусного стану і біологічної активності лучно- черноземного грунту під впливом грунтозахисних технологій в умовах Андрушівського природно- сільськогосподарського району Код дисциплины диссертации: 06.01.03Макарчук Оксана Леонідівна2000
Изменчивость биохимических компонентов корнеплодов моркови и свеклы столовой и использование ее в селекции на качественные показатели Код дисциплины диссертации: 06.01.05Барсукова Валентина Егоровна2000
Конкурентна здатність сортів люцерни до видів злакових культур, її природа і можливість використання у насінництві Код дисциплины диссертации: 06.01.05Марков Валерій Васильович2000
Кореневі гнилі озимої пшениці та мікрофлора грунту при застосуванні гербіцидів в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сторчоус Ігор Миколайович2000
Мінливість біохімічних компонентів коренеплодів моркви та буряку столового і використання її в селекції на якісні показники. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Барсукова Валентина Єгорівна2000
Мінливість та селекційна цінність різних генерацій самозапилення гібридів кукурудзи в умовах зрошення південної зони Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Зінченко Володимир Олександрович2000
Мінливість і взаємозв'язок кількісних ознак різноволокнистих сортів конопель Код дисциплины диссертации: 06.01.05Голюк Юрій Всеволодович2000
Наукові засади і технологія водозберігаючого превентивного управління водокористуванням на зрошувальних системах Код дисциплины диссертации: 06.01.02Михайлов Юрій Олексійович2000
Обгрунтування заходів поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння гречки в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Березовський Андрій Павлович2000
Обгрунтування сільськогосподарських біотехнологічних систем виробництва добрив та їх агрохімічна оцінка Код дисциплины диссертации: 06.01.04Олійниченко Віктор Григорович2000
Обгрунтування і розробка водооборотних осушувально-зволожувальних систем на позазаплавних землях Код дисциплины диссертации: 06.01.02Ворошнова Людмила Михайлівна2000
Обоснование и разработка водооборотных осушительно-увлажнительных систем на внепойменных землях Код дисциплины диссертации: 06.01.02Ворошнова Людмила Михайловна2000
Оптимізація технологічних параметрів регулювання водного та теплового режимів грунтів на основі системного моделювання Код дисциплины диссертации: 06.01.02Ковальчук Володимир Павлович2000
Оптимізація умов формуванння високопродуктивних посівів ярого ячменю в зоні північного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.09Шморгун Олександр Васильович2000
Оптимізація умов формування високопродуктивних посівів ярого ячменю в зоні північного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.09Шморгун Олександр Васильович2000
Оптимізація умов штучного клімату при вирощуванні олійних культур Код дисциплины диссертации: 06.01.09Повшенко Володимир Іванович2000
Основні питання біології, селекції та насінництва цмину піскового в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Куценко Наталія Іванівна2000
Основы ресурсосберегающих технологий в фитотронно-селекционных комплексах Код дисциплины диссертации: 06.01.14Дубовой Владимир Иванович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины