Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Використання вермикомпосту на осушуваних дерново- підзолистих грунтах Західного Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Хлобжева Інна Миколаївна2000
Використання вермикомпосту на осушуваних дерново-подзолистих грунтах Захiдного Полiсся України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Хлобжева Iнна Миколаївна2000
Використання генофонду гречки як вихідного матеріалу при створенні сортів для літніх посівів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Чешневська Людмила Володимирівна2000
Використання генофонду картоплі для створення вихідного селекційного матеріалу стійкого проти сухої фузаріозної гнилі Код дисциплины диссертации: 06.01.05Чечітко Ігор Петрович2000
Використання генофонду картоплі для створення фітофторостійкого вихідного селекційного матеріалу Код дисциплины диссертации: 06.01.05Чередниченко Любов Миколаївна2000
Вихідний матеріал для створення сортів цибулі ріпчастої і цибулі шалоту, адаптованих до умов Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Біленька Ольга Миколаївна2000
Вихідний матеріал ярої пшениці для селекції в умовах Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Скляревський Костянтин Михайлович2000
Влияние микроудобрений на формирование урожая и качество кукурузы на силос, выращиваемой на осушенных органогенных почвах Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.01Джанака Джагат Джаявикрама2000
Влияние рационального семеноводства на урожай и качество картофеля Код дисциплины диссертации: 06.01.05Абу Обайд Адиб2000
Вплив багаторічного застосування систем основного обробітку грунту та гербіцидів на продуктивність кукурудзи в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01В'ялий Сергій Олександрович2000
Вплив добрив у сівозміні на фізіологічні та агрохімічні показники, врожай та якість кукурудзи на силос на карбонатному лучно-чорноземному грунті Код дисциплины диссертации: 06.01.04Сметанська Ірина Миколаївна2000
Вплив мікродобрив на формування врожаю і якість кукурудзи на силoс, вирощуваної на органогенних грунтах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Джаявікрама Джанака Джагат2000
Вплив мінеральних добрив на урожай і якість зерна ярої твердої пшениці в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Підручна Олена Вікторівна2000
Вплив нетрадиційних органічних добрив на продуктивність озимої пшениці в умовах західного регіону України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Петрунів Володимир Васильович2000
Вплив обробітку грунту, екологічно-доцільних норм мінеральних добрив на урожай силосної та зернової кукурудзи в умовах південно-західної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Марущак Анатолій Миколайович2000
Вплив органо-мінеральних добрив на родючість дерново-підзолистих грунтів, врожайність та якість сільськогосподарських культур в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Фіщук Олександр Іванович2000
Вплив попередників та системи удобрення на врожай та якість озимої і ярої пшениці в умовах Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.01Гриник Ігор Володимирович2000
Вплив різних способів основного обробітку грунту на умови росту та продуктивність культур ланки зернопаропросапної сівозміни в умовах Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Садовий Сергій Олексійович2000
Вплив різних способів основного обробітку грунту на фізико-хімічні властивості чорнозему типового та продуктивність соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Коміссал Ортенсіо Педро2000
Вплив систем удобрення, обробітку грунту та захисту рослин на урожай і якість озимої пшениці в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Нікішенко Віктор Леонтійович2000
Вплив способів сівби і густоти стояння рослин на урожайність гібридів соняшника в північній частині Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Олексюк Олександр Миколайович2000
Вплив технології вирощування на продуктивність та якість зерна рису сортів різних груп стиглості Код дисциплины диссертации: 06.01.09Судін Валерій Михайлович2000
Вплив тривалого використання добрив на відтворення родючості дерново- підзолистого грунту і продуктивність польової сівозміни в Поліссі Код дисциплины диссертации: 06.01.04Чернишенко Інна Іванівна2000
Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на фосфатний фонд та баланс фосфору чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Сухомуд Оксана Григорівна2000
Вплив тривалого удобрення на агрохімічні властивості, біологічну активність чорнозему опідзоленого та продуктивність культур польової сівозміни Код дисциплины диссертации: 06.01.04Світовий Валерій Михайлович2000
Врожай та якість продукції льону- довгунця залежно від доз і строків застосування вуглеамонійних солей та стимулятора росту триман Код дисциплины диссертации: 06.01.09Рудик Руслан Іванович2000
Віддалена гібридизація ярих злаків і її модифікація низькою температурою Код дисциплины диссертации: 06.01.05Криштоп Євген Анатолійович2000
Генотипова мінливість елементів продуктивності ЧС- гібридів цукрових буряків, створених з використанням запилювачів веселоподільської селекції Код дисциплины диссертации: 06.01.05Власюк Іван Віталійович2000
Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під цукрові буряки в умовах південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Карнаух Олександр Борисович2000
Гнилі моркви в період зберігання та стійкість до них районованих і перспективних сортів в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Бородай Віра Віталіївна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины