Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Селекционная ценность сортообразцов нута различного происхождения в условиях степной зоны Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.05Бушулян Олег Владимирович2001
Селекция и элементы семеноводства скороспелых сортов перца сладкого в Левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.05Куракса Нина Петровна2001
Селекційна цінність вихідного матеріалу для створення сортів гороху з поліпшеною якістю зерна в східному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Решетников Михайло Володимирович2001
Селекційна цінність форм гороху з різним типом стебла, листків і суцвіть в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Шокало Наталія Сергіївна2001
Селекційно-генетичне удосконалення закріплювачів стерильності цукрових буряків з використанням як вихідного матеріалу чоловічо-стерильних форм Код дисциплины диссертации: 06.01.05Малієнко Вадим Анатолійович2001
Селекційні дослідження сортозразків сочевиці й вики з різними морфо-біологічними ознаками в північному Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Невмикало Тетяна Володимирівна2001
Селекція ліній дині з маркерними ознаками, жіночим статевим типом та отримання на їх основі гетерозисних гібридів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Томасон Ян Рихардович2001
Система застосування гербіцидів на посівах цибулі ріпчастої в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Могильна Олена Миколаївна2001
Система применения гербицидов на посевах лука репчатого в Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.06Могильная Елена Николаевна2001
Створення вихідного матеріалу для селекції ярого ячменю з роздільним і комплексним застосуванням гамма-променів і хімічних мутагенів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Тефері Йосеф Вондиму2001
Створення і використання вихідного матеріалу в селекції сортів південних конопель з відсутністю наркотичних властивостей Код дисциплины диссертации: 06.01.05Солодушко Віра Пилипівна2001
Теоретические основы и прикладные аспекты применения удобрений в биологическом земледелии Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кисель Владимир Иванович2001
Теоретичні основи та методи селекції озимої м'якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Литвиненко Микола Антонович2001
Теоретичні основи і прикладні аспекти застосування добрив у біологічному землеробстві Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кисіль Володимир Іванович2001
Теоретичні та прикладні основи формування систем грунтоохоронних заходів постійної дії в агроландшафтах (на прикладі східної частини України) Код дисциплины диссертации: 06.01.03Зубов Олексій Ремович2001
Удосконалення агротехнічних заходів підвищення продуктивності вироджених травостоїв сіножатей і пасовищ в умовах західного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.12Нагірняк Тарас Богданович2001
Удосконалення конструкцiй i методики розрахунку вакуумних установок автоматизованих насосних станцiй Код дисциплины диссертации: 06.01.02Фiлiпович Юрiй Юрiйович2001
Удосконалення технологічних заходів по підвищенню продуктивності озимого ріпака в умовах Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Нереуцький Святослав Григорович2001
Удосконалення технології вирощування люцерни на насіння в умовах південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Новицький Григорий Іванович2001
Удосконалення технології доочищення і утилізації стічних вод із використанням їх у сільському господарстві. Код дисциплины диссертации: 06.01.02Чорнокозинський Аркадій Васильович2001
Уровень нагрузки винограда сортов ркацители, мускат оттонель, траминер розовый в условиях нижней предгорной зоны Крыма при использовании урожая для приготовления виноградного сиропа Код дисциплины диссертации: 06.01.08Дрягин Валерий Борисович2001
Урожай і якість зерна вівса залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Цехмейструк Микола Григорович2001
Урожайность сои в зависимости от площади питания, удобрений и регуляторов роста в Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Чуонг Эанг2001
Урожайність сої в залежності від площі живлення, добрив і регуляторів росту в Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Чуонг Еанг2001
Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту Код дисциплины диссертации: 06.01.09Фещенко Василь Васильович2001
Урожайність і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх заробки в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Проць Роман Романович2001
Усовершенствование технологии выращивания раннего картофеля в предгорье Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.06Коцюба Татьяна Михайловна2001
Усовершенствование технологии доочистки и утилизации сточных вод с использованием их в сельском хозяйстве Код дисциплины диссертации: 06.01.02Чернокозинский Аркадий Васильевич2001
Формирование урожая клубней картофеля в зависимости от скороспелости сорта в условиях северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Ахмед Хусейн Мустафа Аль Фрейхат2001
Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та стимуляторів росту в умовах Центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Середа Людмила Мечиславівна2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины