Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Источники зимостойкости для селекции озимой мягкой пшеницы в Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кирьян Виктор Михайлович2001
Комбінаційна цінність кращих рекомбінантів синтетичної популяції кукурудзи Дніпровська 1 (C1) в різних генераціях інбридингу Код дисциплины диссертации: 06.01.05Ільченко Лариса Анатоліївна2001
Конвейєрне вирощування посівних та вигоночних зеленних овочевих культур у несезонний період у зимових блокових теплицях Код дисциплины диссертации: 06.01.06Гаврилюк Віра Богданівна2001
Меліорація темно-каштанових вторинно-осолонцьованих грунтів в короткоротаційній овочевій сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.02Крупіца Дмитро Олександрович2001
Методи селекції сортів озимої м'якої пшениці з підвищеною адаптивністю до умов Лісостепу і Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна2001
Мінливість господарсько цінних ознак гібридів озимої м'якої пшениці залежно від добору батьківських форм Код дисциплины диссертации: 06.01.05Маренич Микола Миколайович2001
Наукове обгрунтування ефективності сівозмін і добрив у північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Чумак Володимир Семенович2001
Обгрунтування заходів боротьби з чорнощиром нетреболистим та іншими бур'янами на необроблюваних землях господарств лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Манжос Світлана Борисівна2001
Обґрунтування заходів поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння гречки в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Березовський Андрій Павлович2001
Оптимизация структуры посевных площадей севооборотов с сахарной свеклой в условиях неустойчивого увлажнения на черноземе типичном Код дисциплины диссертации: 06.01.01Барановский Владимир Дмитриевич2001
Оптимізація проектних технічних і технологічних рішень з водорегулювання осушуваних земель Код дисциплины диссертации: 06.01.02Рокочинський Анатолій Миколайович2001
Особенности агротехники возделывания гибридов подсолнечника разных групп спелости в условиях левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Турчинов Александр Евгеньевич2001
Особливості вуглецевого режиму дренованих мінеральних грунтів Полісся та прийоми його регулювання Код дисциплины диссертации: 06.01.03Шимель Валентина Володимирівна2001
Особливості росту і плодоношення абрикоса в умовах південного Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Соколов Сергій Олександрович2001
Принципи та методи планування адаптивного зрошення Код дисциплины диссертации: 06.01.02Жовтоног Ольга Ігорівна2001
Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.12Нероба Віталій Миколайович2001
Продуктивність міжсортових та міжвидових агрофітоценозів гороху в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Борук Галина Анатоліївна2001
Продуктивність різних типів саду яблуні на вегетативних підщепах в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Жук Віктор Миколайович2001
Продуктивність та якість насіння квасолі залежно від режимів зрошення, добрив і норм висіву в умовах півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Попов Олександр Петрович2001
Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях Код дисциплины диссертации: 06.01.06Андрощук Олександр Олексійович2001
Підвищення кормової продуктивності конюшино-тимофіївкової сумішки при застосуванні добрив і вапнування в умовах Передкарпаття Код дисциплины диссертации: 06.01.12Лагуш Наталія Іванівна2001
Підвищення продуктивності сумішок однорічних культур в системі зеленого конвеєра південно-західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Гуменюк Олександр Вікторович2001
Реакція насінників біологічних форм цукрових буряків на гербіциди Код дисциплины диссертации: 06.01.05Єщенко Олексій Володимирович2001
Регулювання вологозапасів грунтів на схилах безтрубчастими фільтруючо- акумулюючими конструкціями Код дисциплины диссертации: 06.01.02Швець Федір Дмитрович2001
Режим використання сіяних багаторічних трав на осушуваних торфових грунтах Полісся та Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.12Сацик Мирослава Іванівна2001
Розробка ресурсозберігаючих меліорацій земель для приватизованих господарств гумідної зони лівобережного степу Код дисциплины диссертации: 06.01.02Романенко Анатолій Іванович2001
Роль гумусу в стабілізації грунтових процесів у чорноземах типових Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Чекар Олена Юріївна2001
Ріст та продуктивність насаджень яблуні в Центральному Лісостепу України залежно від мульчування грунту в рядах Код дисциплины диссертации: 06.01.07Хоменко Ігор Іванович2001
Ріст і продуктивність змішаних посівів кукурудзи на силос залежно від підбору високобілкових компонентів і заходів вирощування в південному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Січкар Андрій Олександрович2001
Селекцiйна цiннiсть сортозразкiв нуту рiзного походження в умовах степовоє зони Украєни Код дисциплины диссертации: 06.01.05Бушулян Олег Володимирович2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины