Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Біологічні основи інтродукції та вирощування нових сортів одно- і багаторічних видів родини Malvaceae в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Рахметов Джамал Бахлул огли2001
Біологічні особливості і продуктивність насіння цукрових буряків залежно від його розміру, сортових відмін та умов вирощування Код дисциплины диссертации: 06.01.05Бевз Микола Матвійович2001
Біологічні та агротехнічні основи вирощування ехінацеї пурпурової в умовах гірської зони Карпат Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дербаль Юрій Михайлович2001
Біологічні і господарські .властивості та перс-пективи впрошування персика в зоні Код дисциплины диссертации: 06.01.07Заєць Василь Андрійович2001
Біологічні і господарські властивості та перспективи вирощування персика в зоні українських Карпат Код дисциплины диссертации: 06.01.07Заяць Василь Андрійович2001
Важкі метали у зрошуваних грунтах Донбасу: рівні вмісту, процеси міграції, трансформації і транслокації, прийоми детоксикації Код дисциплины диссертации: 06.01.03Мошник Людмила Іванівна2001
Вивчення чутливості інбредної кукурудзи до гербіцидів різного спектру дії Код дисциплины диссертации: 06.01.05Матюха Володимир Леонідович2001
Використання різного за тривалістю вегетаційного періоду вихідного матеріалу у гетерозисній селекції кукурудзи Код дисциплины диссертации: 06.01.05Дуда Олександр Миколайович2001
Вирусные и микроплазменные болезни томата в Армении и разработка мер борьбы с ними Код дисциплины диссертации: 06.01.03Геворкян. Завен Гарегинович2001
Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерном Код дисциплины диссертации: 06.01.05Цицюра Ярослав Григорович2001
Вплив агротехнічних заходів на врожай ехінацеї пурпурової при зрошенні на півдні України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Жаров Михайло Олександрович2001
Вплив прийомів технології вирощування на продуктивність сої в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Новохацький Микола Леонідович2001
Вплив раціонального насінництва на урожай і якість картоплі. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Абу Обайд Адіб2001
Вплив репродукування оздоровленої еліти на продуктивність насіннєвої картоплі Код дисциплины диссертации: 06.01.05Дубовик Володимир Іванович2001
Вплив строків поливів на продуктивність та якість буряку цукрового на Півдні України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Сергєєва Юлія Анатоліївна2001
Вплив технологічних прийомів на продуктивність гібридів кукурудзи в системі силосного конвеєра в умовах центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Липовий Василь Григорович2001
Відтворення родючості дерново-слабопідзолистих грунтів при запровадженні сидеральної сівозміни Код дисциплины диссертации: 06.01.03Сладковський Георгій Павлович2001
Генетично модифіковані толерантні до фосфінотрицину цукрові буряки як нова форма вихідного матеріалу для селекції Код дисциплины диссертации: 06.01.05Сливченко Олег Андрійович2001
Действие гибберелина на рост, развитие и некоторые биохимические показатели сортов винограда Бастардо магарачский, Каберне Совиньон, Саперави Код дисциплины диссертации: 06.01.08Брановицкая Татьяна Юрьевна2001
Джерела зимостійкості для селекції озимої м'якої пшениці в Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кір'ян Віктор Михайлович2001
Динаміка грунтоутворення в еродованих чорноземах аграрних ландшафтів Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Кудрик Анатолій Порфирович2001
Добір видів і сортів багаторічних трав та їх сумішок для створення високопродуктивних сінокосів на осушених дерново-карбонатних грунтах Західного Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Сацик Віктор Олександрович2001
Дія гібереліну на ріст, розвиток та деякі біохімічні показники сортів винограду Бастардо магарацький, Каберне Совиньон, Саперави Код дисциплины диссертации: 06.01.08Брановицька Тетяна Юріївна2001
Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного лісостепу України під різними фітоценозами Код дисциплины диссертации: 06.01.03Новосад Костянтин Богданович2001
Ефективність гербіцидів та їх сумісного застосування з біостимуляторами росту на посівах озимої пшениці в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Леонтюк Ірина Борисівна2001
Ефективність глибин зяблевої оранки під цукрові буряки на фоні тривалого застосування різних систем удобрення на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.01Цигода Владислав Станіславович2001
Застосування органічних кислот і солі титану для підвищення врожаю, якості ягід і вина сортів Пино сірий і Бастардо магарацький в умовах південного степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.08Каменева Наталья Валеріївна2001
Зміни в азотному фонді та баланс азоту чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кравець Ірина Станіславівна2001
Изучение чувствительности инбредной кукурузы к гербицидам разного спектра действия Код дисциплины диссертации: 06.01.05Матюха Владимир Леонидович2001
Интенсивная культура винограда в условиях западной предгорно-приморской подзоны Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.08Силаков Владимир Васильевич2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины