Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Теоретические основы селекции подсолнечника и практическое использование эффекта гетерозиса Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кириченко Виктор Васильевич2002
Теоретичне обгрунтування і практичне використання принципів адаптивної селекції озимої пшениці для умов південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Базалій Валерій Васильович2002
Теоретичні основи селекції соняшнику і практичне використання ефекту гетерозису. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кириченко Віктор Васильович2002
Технологічні заходи посилення контролю над бур'янами і адаптивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в південному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Робу Віталій Терентійович2002
Трансформація еколого-меліоративного стану чорноземів південних зрошуваних при використанні осадів стічних вод м.Одеси Код дисциплины диссертации: 06.01.02Кириленко Віталій Михайлович2002
Трансформація родючості солонцевих грунтів Лісостепу України під впливом меліорацій Код дисциплины диссертации: 06.01.03Єрмолаєв Микола Миколайович2002
Удосконаалення технології вирощування люцерни на насіння в умовах південного степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Новицький Григорій Іванович2002
Удосконалення елементів технології вирощування гречки на насіння в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Полторецький Сергій Петрович2002
Удосконалення моделей простих міжлінійних гібридів кукурудзи, адаптованих до умов Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Ковальчук Ігор Васильович2002
Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому грунті Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Плотницька Ольга Володимирівна2002
Урожайність і якість картоплі залежно від доз внесення та способу застосування вуглеамонійних солей Код дисциплины диссертации: 06.01.09Вишневська Оксана Анатоліївна2002
Формування врожаю бульб картоплі залежно від скоростиглості сорту в умовах північного Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Аль Фрейхат Ахмед Хусейн Мустафа2002
Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.05Корнійчук Анатолій Васильович2002
Формування урожаю зерна сої залежно від прийомів вирощування в умовах південно-західного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дробітько Антоніна Вікторівна2002
Фузаріозна стеблова гниль кукурудзи та заходи з обмеження її шкодочинності в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Тесля Тетяна Олександрівна2002
Інтенсивна культура винограду в умовах західної передгірсько - приморської підзони Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.08Сілаков Володимир Васильович2002
1. Прийоми прискореного вирощування кронованих саджанців яблуні в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Барабаш Олена Іванівна2001
1. Підбір бджолозапильних гібридів та удоско-налення технології вирощування огірка в зимо-вих гідропонних ангарних теплицях Код дисциплины диссертации: 06.01.06Андрощук Олександр Олексійович2001
1. Удосконалення технології вирощування ранньої картоплі у передгір'ї Криму. Код дисциплины диссертации: 06.01.06Коцюба Тетяна Михайлівна2001
Агробиологическая и технологическая оценка новых технических форм винограда селекции ИВиВ им. В.Е.Таирова Код дисциплины диссертации: 06.01.08Молчанова Юлия Васильевна2001
Агробіологічні основи вирощування льону-довгунця в Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дідора Віктор Григорович2001
Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного Лісостепу Украіни Код дисциплины диссертации: 06.01.06Ковтунюк Зоя Іванівна2001
Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстивної в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Варлащенко Людмила Григорівна2001
Агроекологічні та біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритікале в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Каленська Світлана Михайлівна2001
Агротехнічне обгрунтування технологічних заходів інтенсивного використання старосіяних травостоїв в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Цимбалюк Віктор Миколайович2001
Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна звичайного в умовах зрошення Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Чабан Віктор Олександрович2001
Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні цибулі ріпчастої на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Бикіна Ніна Миколаївна2001
Азотний режим і гумусовий стан різноудобрених фонів чорнозему типового Лівобережжя Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Біпура Брайан Терерай2001
Биологические основы интродукции и возделывание новых сортов одно-и многолетних видов семейства Malvaceae в Лесоспепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Рахметов Джамал Бахлул оглы2001
Біологічна активність дерново- середньопідзолистого грунту та продуктивність ячменю при систематичному застосуванні добрив у сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.03Дем'янюк Олена Сергіївна2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины