Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Адаптивность сортов озимой пшеницы и эколого-биологические основы регуляции их продуктивности в южной степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гармашов Владимир Викторович2002
Антракноз кавуна та розробка методів створення стійких сортів. Код дисциплины диссертации: 06.01.11Чабанов Андрій Семенович2002
Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Мостов'як Іван Іванович2002
Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Оніпко Валентина Володимирівна2002
Біотичний зв'язок фітопатогенних бактерій з корисною та шкідливою ентомофауною грушевих насаджень Код дисциплины диссертации: 06.01.11Симочко Віталій Вікторович2002
Використання мутантних форм при селекції томата на гетерозис. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кузьоменський Олександр Володимирович2002
Водозберігаючі природоохоронні технології зрошення земель у приморських регіонах України (на прикладі Краснознам'янської зрошувальної системи) Код дисциплины диссертации: 06.01.02Козішкурт Світлана Миколаївна2002
Вплив агроекологічних факторів і сортових особливостей на урожайність, якість зерна та насіння м'якої озимої пшениці в умовах Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Жужа Олексій Олександрович2002
Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бондаренко Микола Павлович2002
Вплив системи удобрення і основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного грунту на формування врожайності і якості картоплі Код дисциплины диссертации: 06.01.01Шкарівська Людмила Іванівна2002
Вірулентність Erysiphe graminis f.sp.tritici та особливості прояву імунологічних реакцій сортів озимої пшениці до патогену Код дисциплины диссертации: 06.01.11Богданович Анастасія Володимирівна2002
Генетична активність фізичних та хімічних мутагенних факторів на озимій пшениці при прямій і комбінованій дії Код дисциплины диссертации: 06.01.05Орлов Олексій Ігорович2002
Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Давидюк Олег Миколайович2002
Еколого-енергетичні засади оптимізації землеробства правобережного Лісостепу України (вірогідна модель сільськогосподарського виробництва Уманського району Черкаської області) Код дисциплины диссертации: 06.01.01Рогальський Сергій Владиславович2002
Етіологія та патогенез кореневих гнилей сої, біологічне обгрунтування заходів обмеження їх розвитку в Північному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Шендрик Катерина Миколаївна2002
Ефективність використання вуглеамофоски ("Текос-3") при вирощуванні моркви столової на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Пасічник Наталія Анатоліївна2002
Ефективність вирощування озимої пшениці за ярими капустяними культурами на зрошуваних землях Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Сілецький Віктор Петрович2002
Ефективність застосування різних видів органічних добрив під цукрові буряки на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Новак Юрій Васильович2002
Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі Код дисциплины диссертации: 06.01.09Філіпова Лариса Миколаївна2002
Ефективність складних схрещувань у створенні вихідного матеріалу в селекції гороху (Pisum sativum L.) Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кузь Василь Володимирович2002
Зміна стану гумусу дерново-підзолистих грунтів Полісся за різного їх сільськогосподарського використання Код дисциплины диссертации: 06.01.03Дацько Людмила Валеріївна2002
Использование мутантных форм при селекции томата на гетерозис Код дисциплины диссертации: 06.01.05Куземенский Александр Владимирович2002
Исходный материал культурного генофонда рода Cucurbita L. и использование его в селекции Код дисциплины диссертации: 06.01.05Колесник Иван Иванович2002
Комплекси фітонематод в агроценозах озимої пшениці різних грунтово- кліматичних зон та заходи з регуляції їх чисельності Код дисциплины диссертации: 06.01.11Нікішичева Катерина Сергіївна2002
Коренева гниль сочевиці та заходи з обмеження її розвитку в умовах південного сходу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Старченко Світлана Вікторовна2002
Корневая гниль чечевицы и мероприятия по ограничению ее развития на Юго- Востоке Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.11Старченко Светлана Викторовна2002
Локальний спосіб застосування добрив як фактор оптимізації мінерального живлення і продуктивності перцю солодкого при зрошенні в Лівобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Гордієнко Інна Миколаївна2002
Несправжня борошниста роса дині і обгрунтування заходів з обмеження її шкодочинності в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Онищенко Ольга Іванівна2002
Обгрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов Центрального Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Баранчук Юрій Володимирович2002
Обґрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов Центрального Полісся України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Баранчук Юрій Володимирович2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины