Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Ефективність систем основного обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кирилюк Віктор Петрович2003
Зміни показників фізико-хімічних та біологі-чних властивостей чорнозему типового Право-бережного Лісостепу в умовах застосування грунтозахисних технологій Код дисциплины диссертации: 06.01.03Наумовська Олена Іванівна2003
Зміни родючості чорнозему звичайного при застосуванні грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Північного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Піковська Олена Володимирівна2003
Зміни форм магнію дерново-підзолистого грунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці Код дисциплины диссертации: 06.01.03Богданович Ростислав Петрович2003
Зміни фосфатного режиму лучно-чорноземного грунту при застосуванні грунтозахисних технологій в умовах Андрушівського природно- сільськогосподарського району Код дисциплины диссертации: 06.01.03Франко Ольга Володимирівна2003
Изменчивость признаков и методы оценки качества волокна индивидуальных растений льна-долгунца на первых этапах селекции Код дисциплины диссертации: 06.01.05Козуб Людмила Николаевна2003
Исходный материал для селекции озимой пшеницы на устойчивость к возбудителю септориоза (septoria tritici Rob. ex Desm.) в условиях юга Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.05Бушулян Марина Анатольевна2003
Кореневі гнилі озимої та ярої пшениці, шляхи зниження їх розвитку в Південному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Дударєва Галина Федорівна2003
Кормова цінність і продуктивність сої залежно від факторів інтенсифікації в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Панасюк Олександр Якович2003
Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель за даними моніторингу Код дисциплины диссертации: 06.01.02Мошинський Віктор Степанович2003
Мінливість ознак і методи оцінки якості волокна індивідуальних рослин льону-довгунця на перших етапах селекції. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Козуб Людмила Миколаївна2003
Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні Код дисциплины диссертации: 06.01.14Гаврилюк Микола Микитович2003
Нормування водоподачі на зрошувальні системи Код дисциплины диссертации: 06.01.02Розгон Вячеслав Анатолійович2003
Обгрунтування модернізації та реконструкції меліоративних систем у гумідній зоні на основі даних еколого-меліоративного моніторингу Код дисциплины диссертации: 06.01.02Федченко Віктор Іванович2003
Обґрунтування хімічної імунізації винограду як прийому захисту від сірої гнилі Код дисциплины диссертации: 06.01.11Галкіна Євгенія Спиридонівна2003
Оптимізація агротехнічних заходів вирощування картоплі в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Крикунова Олена Володимирівна2003
Оптимізація структури сільськогосподарських угідь і попередників озимої пшениці для Черкаської області при переході села до ринкових відносин Код дисциплины диссертации: 06.01.01Лук'янець Володимир Лукич2003
Основні агротехнічні прийоми вирощування гірчиці сарептської в умовах зрошення Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Жуйков Олександр Геннадійович2003
Основні хвороби цибулі та обгрунтування заходів захисту від них в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Мельничук Федір Степанович2003
Особливості біології цвітіння астрагалу шерстистоквіткового (Astragalus dasyanthus Pall.) та шоломниці байкальської (Scutellaria baicalensis Georgi) і підвищення їх насіннєвої продуктивності в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.14Колосович Микола Петрович2003
Особливості паразитизму збудників чорної гнилі та вихідний матеріал моркви для селекції на стійкість Код дисциплины диссертации: 06.01.11Черненко Катерина Михайлівна2003
Особливості прояву гетерозису у гібридів озимого жита з домінантною короткостеблістю та їх використання в селекції Код дисциплины диссертации: 06.01.05Сень Олександр Віталійович2003
Особливості прояву ідентифікаційних ознак рослин сої (Glycine max (L.) Merrill) та їх використання при експертизі сортів на охороноздатність Код дисциплины диссертации: 06.01.05Ткачик Світлана Олександрівна2003
Особливості розвитку та використання заплавних лісових грунтів р.Сіверський Донець у лісостепових умовах Код дисциплины диссертации: 06.01.03Казюта Олександр Миколайович2003
Особливості формування врожаю та якість насіння льону-довгунця за різних строків збирання і способів післязбиральної обробки Код дисциплины диссертации: 06.01.09Острик Ірина Миколаївна2003
Особливості формування міжсортових агробіоценозів озимої пшениці та вплив їх на урожайність та якість зерна Код дисциплины диссертации: 06.01.09Панченко Тарас Валентинович2003
Особливості формування продуктивності озимої пшениці залежно від попередників та обробітку грунту в сівозміні правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Юник Анатолій Васильович2003
Особливості формування якості плодів яблуні у південному Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Шевчук Людмила Миколаївна2003
Оцінка екологічного стану поверхневих водних об'єктів на меліорованих територіях Код дисциплины диссертации: 06.01.02Климчик Ольга Миколаївна2003
Потенциальная плодоносность сорта кокур белый, других аборигенных сортов винограда и ее реализация в горнодолинном Приморском районе Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.08Кривошей Иван Алексеевич2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины