Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Агротехнічні заходи підвищення врожайності та поліпшення кормової якості зерна ячменю ярого в Передкарпатті Код дисциплины диссертации: 06.01.09Павлишак Ярослава Ярославівна2003
Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно- сірих опідзолених грунтах Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Олійник Оксана Олексіївна2003
Агрохімічна оцінка нового виду добрива на основі бурого вугілля при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному грунті Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Генгало Олег Михайлович2003
Агрохімічне обґрунтування підвищення продуктивності цукрових буряків на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Ященко Людмила Анатоліївна2003
Адаптивність сортів озимої пшениці й еколого-біологічні основи регуляції їхньої продуктивності в південному степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гармашов Володимир Вікторович2003
Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості Код дисциплины диссертации: 06.01.14Доронін Володимир Аркадійович2003
Біологічні особливості гриба Rhizoctonia solani Kuhn та заходи обмеження його шкодочинності на картоплі в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Саюк Олександр Анатолійович2003
Біологічні особливості та продуктивність груші залежно від сорто-підщепних комбінувань в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Спрягайло Оксана Анатоліївна2003
Біотехнологічні і фізіологічні методи в селекції цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) Код дисциплины диссертации: 06.01.05Івченко Тетяна Володимирівна2003
Вихідний матеріал культурного генофонду роду Cucurbita L. та використання його в селекції. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Колесник Іван Іванович2003
Влияние сочетания систем обработки почвы и удобрений на агрономические показатели чернозема Южного Крыма и продуктивность культур в севооборотном звене эспарцет-озимая пшеница Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ильин Александр Валерьевич2003
Вплив високих рівнів забруднення свинцем та кадмієм чорноземів опідзолених і типових на надходження цих елементів у рослини ячменю і кукурудзи, урожай та його якість в умовах Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Жеребна Людмила Олексіївна2003
Вплив довготривалого застосування добрив і вапна на агрохімічні властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного грунту західного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.04Костюк Микола Миколайович2003
Вплив застосування мінеральних добрив на агрохімічні показники лучно-чорноземного грунту та продуктивність кукурудзи в умовах північної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Роспутний Олександр Дмитрович2003
Вплив заходів основного обробітку ґрунту, удобрення та вапнування на продуктивність озимого жита в умовах західного Полісся України. Код дисциплины диссертации: 06.01.01Макарук Анатолій Іванович2003
Вплив поєднання систем обробітку грунту, добрив, сидератів і соломи на основні агрономічні показники чорнозему південного Криму та продуктивність культур в сівозмінній ланці еспарцет-озима пшениця Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ільїн Олександр Валерійович2003
Вплив способів основного обробітку грунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Синявін Володимир Дмитрович2003
Врожайність і якість цукрових буряків при сівбі інкрустованим насінням Код дисциплины диссертации: 06.01.09Грищенко Ольга МиколаЇвна2003
Генетичні джерела ознак високої продуктивності лядвенцю рогатого і їх використання в селекції сортів для помірно зволожених грунтів Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.05Вишневська Оксана Василівна2003
Гнилі бульб картоплі в період зберігання та удосконалення заходів захисту від них в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Руденко Юрій Федорович2003
Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Гулько Богдан Іванович2003
Господарсько-біологічна оцінка нових і перспективних сортів малини в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Душейко Андрій Петрович2003
Господарсько-біологічна характеристика нових та перспективних сортів смородини в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Мазур Борис Миколайович2003
Господарсько-біологічні особливості, формування врожаю і продуктивність суниці ананасної в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Заморська Ірина Леонідівна2003
Добір та оцінка вихідного матеріалу на посухо- та жаростійкість для селекції середньостиглих гібридів кукурудзи Код дисциплины диссертации: 06.01.05Боденко Наталя Анатоліївна2003
Еколого-біологічні особливості Botrytis cinerea Pers., його роль в етіології і патогенезі сірої гнилі гороху Код дисциплины диссертации: 06.01.11Піковський Мирослав Йосипович2003
Експериментальна оцінка інбредних ліній кукурудзи для селекції гібридів, адаптованих до умов Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Поліщук Валентин Васильович2003
Ефективність вапнування чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.04Прокопчук Ігор Васильович2003
Ефективність дії попередників, добрив і способів основного обробітку грунту на урожайність озимої пшениці в сівозмінах південно-західного Степу Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кірчук Ілля Степанович2003
Ефективність дії фунгіцидів та їх композицій проти коренеїда сходів цукрових буряків у Центральному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Кісліцина Наталія Валеріївна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины