Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Вплив рівня інтенсифікації технологій вирощування польових культур у сівозміні на родючість темно-сірого опідзоленого грунту та врожайність гороху Код дисциплины диссертации: 06.01.01Літвінов Дмитро Вікторович2004
Вплив способу поливу, режимів зрошення, прийомів обробітку грунту на продуктивність арахісу в умовах півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Лимар Володимир Анатолійович2004
Вплив способу поливу, режимів зрошення, прийомів обробітку ґрунту на продуктивність арахісу в умовах півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Лимарь Володимир Анатолыйович2004
Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих грунтах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Широконос Анатолій Миколайович2004
Господарсько-біологічна оцінка нових сортів яблуні в умовах південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Красуля Тетяна Іванівна2004
Господарсько-біологічні особливості нових селекційних сортів і форм яблуні Код дисциплины диссертации: 06.01.05Вольвач Тарас Петрович2004
Добір вихідного матеріалу для селекції кукурудзи на посухостійкість в умовах Луганської області Код дисциплины диссертации: 06.01.05Неменущій Володимир Васильович2004
Діагностика вірусних хвороб в процесі одержання здорового садивного матеріалу винограду Код дисциплины диссертации: 06.01.11Щербина Алла Володимирівна2004
Ефективність використання інбридингу в селекції гречки на гетерозис Код дисциплины диссертации: 06.01.05Смолка Олег Олексійович2004
Ефективність хімічного захисту посівів сої від бур'янів у Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Чернега Тетяна Олександрівна2004
Забезпеченість грунтовою вологою основних сільськогосподарських культур в умовах південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Рудаков Леонід Миколайович2004
Забезпеченість ґрунтовою вологою основних сільськогосподарських культур в умовах південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Рудаков Леонід Миколайович2004
Закономірності формування і мінливості вегетаційного періоду у самозапилених ліній кукурудзи Код дисциплины диссертации: 06.01.05Коломацька Валерія Павлівна2004
Исходный материал Allium cepa L. для селекционных программ восточной части Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.05Шабетя Виктор Владимирович2004
Картографо-аналітична оцінка агроекологічного стану грунтового покриву (на прикладі Чернігівщини) Код дисциплины диссертации: 06.01.03Трофименко Петро Іванович2004
Кокомікоз вишні і черешні та заходи по обмеженню його шкодочинності у Східному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Плєтнікова Ніна Яківна2004
Национальный генофонд конопли (Cannabis sativa L.) как исходный материал для селекции Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кириченко Анна Ивановна2004
Обгрунтування підбору маточно-насіннєвих форм груші для вирощування слаборослих підщеп у Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Кучер Руслан Анатолійович2004
Обгрунтування і розробка комплексних заходів захисту змішаних посівів кукурудзи від бур'янів у західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Молдован Віктор Григорович2004
Обґрунтування і розробка комплексних заходів захисту змішаних посівів кукурудзи від бур'янів у західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Молдован Віктор Григорович2004
Основні агротехнічні заходи вирощування насіння капусти білоголової безпересадковим способом на півдні України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Роєнко Володимир Петрович2004
Основні заходи сортової агротехніки гібридів кукурудзи різних груп стиглості в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Андрієнко Андрій Леонідович2004
Особливості акумулятивного грунтотворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу Код дисциплины диссертации: 06.01.03Байдюк Максим Іванович2004
Особливості акумулятивного грунтоутворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу Код дисциплины диссертации: 06.01.03Байдюк Максим Іванович2004
Особливості мінливості кількісних ознак у гібридів сої та їх використання в селекції скоростиглих сортів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Романюк Лідія Сергіївна2004
Особливості прояву і успадкування господарсько-цінних ознак смородини чорної та їх селекційне використання Код дисциплины диссертации: 06.01.05Ярещенко Олександр Миколайович2004
Особливості удобрення азотом ріпаку ярого на чорноземі опідзоленому Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Каричковська Ганна Іванівна2004
Особливості формування врожаю та якості зерна сортів озимої пшениці різних екологічних типів у ресурсозберігаючій технології вирощування в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Болехівський Василь Петрович2004
Особливості формування урожайності цукрових буряків при різних прийомах використання зернистих фосфоритів у зоні правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Якусик Михайло Михайлович2004
Особливсоті розвитку та використання заплавних лісових ґрунтів р. Сіверський Донець у лісо-степових умовах. Код дисциплины диссертации: 06.01.03Казюта Олександр Миколайович2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины