Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Вихідний матеріал Allium cepa L. для селекційних програм східної частини Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Шабетя Віктор Володимирович2005
Влив заходів обробітку грунту і удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель Лісостепу україни Код дисциплины диссертации: 06.01.01Каражбей Сергій Петрович2005
Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в умовах зрошення Код дисциплины диссертации: 06.01.05Лавриненко Юрій Олександрович2005
Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Ахмед Мохамед Альсавеаї2005
Збудники змішаних гнилей картоплі та заходи з обмеження їх розвитку в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Немерицька Людмила Вікторівна2005
Національний генофонд конопель (Cannabis sativa L.) як вихідний матеріал для селекції Код дисциплины диссертации: 06.01.09Кириченко Ганна Іванівна2005
Обґрунтування підбору маточно-насінневих форм груші для вирощування слаборослих підщеп у Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.07Кучер Руслан Анатолійович2005
Оптимізація норми осушення на дерново-підзолистих ґрунтах в умовах радіаційного забруднення території. Код дисциплины диссертации: 06.01.02Cудук Олена Юріївна2005
Оптимізація системи використання лучних травостоїв в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Кулик Роман Михайлович2005
Основний обробіток грунту під ячмінь ярий після пшениці озимої в умовах південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Накльока Юрій Іванович2005
Основні хвороби томатів та оптимізація заходів захисту в Північному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Райчук Тетяна Миколаївна2005
Подбор индетерминантных гибридов томата и усовершенствование технологии выращивания их в зимних гидропонных теплицах Код дисциплины диссертации: 06.01.06Авамлех Саад Ахмад Абд Алкадер2005
Потенциальная плодоносность и ее эффективное использование для прогнозирования и выращивания высокого урожая сортов винограда с групповой устойчивостью в предгорье Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.08Семенюк Владимир Александрович2005
Продуктивність гібридів соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в північній підзоні Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Коваленко Олена Олексіівна2005
Продуктивність гібридів соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в північній підзоні Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Коваленко Олена Олексіївна2005
Підвищення стійкості цукрових буряків до збудників ризоманії, гнилей коренеплодів та коренеїда сходів Код дисциплины диссертации: 06.01.11Нурмухаммедов Алішер Кахрамонович2005
Разработка приемов выращивания сои в Крыму с использованием различных штаммов клубеньковых бактерий Код дисциплины диссертации: 06.01.09Турин Евгений Николаевич2005
Разработка способа корневой подкормки плодоносящих кустов винограда с помощью гидробура Код дисциплины диссертации: 06.01.08Волканов Николай Дмитриевич2005
Разработка элементов технологии возделывания нута, гороха, чины и чечевицы в условиях орошения в центральной степи Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.09Щигорцова Елена Леонидовна2005
Розробка енергозберігаючих прийомів закладання виноградників та виробництва садивного матеріалу винограду Код дисциплины диссертации: 06.01.08Костенко Віктор Миколайович2005
Рівень показників родючості чорнозему типового в залежності від грунтозахисних технологій і біологізації землеробства Код дисциплины диссертации: 06.01.13Сенчук Світлана Миколаївна2005
Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи, придатних до механізованого обмолоту Код дисциплины диссертации: 06.01.05Мазур Олександр Васильович2005
Септориоз озимой пшеницы и обоснование защитных мероприятий в восточной лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.11Равашдех Зиад Баракат А2005
Септоріоз озимої пшениці і обґрунтування захисних заходів у східному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Зіад БА Равашдех2005
Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві Код дисциплины диссертации: 06.01.02Крініцин Вадим Валерійович2005
Создание исходного материала для селекции раннеспелых гибридов кукурузы зернового направления Код дисциплины диссертации: 06.01.05Барсуков Игорь Петрович2005
Структура популяцій збудників темно-бурої та сітчастої плямистостей листя ячменю ярого у північно-східному Лісостепу та пошук джерел стійкості Код дисциплины диссертации: 06.01.11Рожкова Тетяна Олександрівна2005
Теоретическое обоснование и пути почвоводоохранной оптимизации агроландшафтов в зоне Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.03Белолипский Валерий Александрович2005
Теоретичне обґрунтування і практична реалізація створення інформаційних систем в зрошуваному землеробстві. Код дисциплины диссертации: 06.01.02Лисогоров Костянтин Сергійович2005
Удосконалення технології вирощування післяукісних посівів кормових культур у Правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Коваленко Віталій Петрович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины