Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Взаємодія озимої пшениці та збудників хвороб зерна в агроценозах України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Яринчин Андрій Миколайович2006
Вплив агротехнічних прийомів на продуктивність соняшнику у післяукісному посіві при зрошенні Код дисциплины диссертации: 06.01.02Сидоренко Віталій Пилипович2006
Вплив біологічних чинників на продуктивність сівозмін і родючість дерново- підзолистого супіщаного грунту Код дисциплины диссертации: 06.01.01Савчук Ольга Іванівна2006
Вплив екологізації землеробства на родючість грунту та продуктивність ріллі в зерно-трав'яній ланці сівозміни в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Шепеля Микола Олександрович2006
Вплив режимів живлення і зрошення на урожай і якість коренеплодів цукрових буряків у південній зоні України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Бутов Василь Миколайович2006
Вплив складу багаторічних травосумішок на продуктивність сінокосів та родючість грунту в лівобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Огієнко Наталія Іванівна2006
Вплив строків садіння розсади на продуктивність тютюну різних сортотипів в умовах південної частини Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Степась Андрій Володимирович2006
Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни Код дисциплины диссертации: 06.01.04Літвінова Олена Анатоліївна2006
Вплив тривалого застосування добрив на формування врожаю озимої пшениці на лучно-чорноземному карбонатному грунті північної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Макаренко Михайло Вікторович2006
Генетичне обгрунтування методів створення сортів і гетерозисних гібридів помідора для тривалого зберігання плодів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Рудас Людмила Андріївна2006
Генетичні особливості запилювачів та їх вплив на формування гетерозису у гібридів цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 06.01.05Власюк Микола Віталійович2006
Господарсько-біологічна оцінка нових сортів фундука в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Моргун Олеся Валерьевна2006
Господарсько-біологічна оцінка нових сортів фундука в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Моргун Олеся Валеріївна2006
Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів яблуні у маточно- живцевому саду Код дисциплины диссертации: 06.01.07Кузьмінець Оксана Миколаївна2006
Господарсько-біологічна оцінка сортів і прийомів вирощування капусти брюссельської в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Срібна Ірина Марківна2006
Грибні хвороби насіннєвої люцерни, прогноз розвитку та заходи захисту у Східному Лісостепу і Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.11Туренко Володимир Петрович2006
Грунтозахисна та агрономічна ефективність протиерозійного комплексу в північно-східному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Давиденко Геннадій Анатолійович2006
Дослідження динаміки та прогнозування процесів підтоплення сільськогосподарських угідь в системі еколого-меліоративного моніторингу Код дисциплины диссертации: 06.01.02Задорожний Андрій Іванович2006
Еколого-меліоративний стан та родючість перезволожених грунтів Лівобережного Лісостепу (на прикладі басейну р. Трубіж) Код дисциплины диссертации: 06.01.03Ладика Марина Миколаївна2006
Ефективність застосування регуляторів росту, біо- та мікропрепаратів при вирощуванні проса в умовах південної частини західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Каленчук Ярослава Василівна2006
Ефективність створення вихідного селекційного матеріалу озимої м'якої пшениці з груповою стійкістю проти збудників хвороб у Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кириленко Віра Вікторівна2006
Збудники зеленої плісені (Trichoderma spp.) лікарського їстівного гриба шіі-таке /Lentinula edodes (Berk.) Pegl./ та біологічне обгрунтування заходів обмеження їх розвитку Код дисциплины диссертации: 06.01.11Шульга Олена Вікторівна2006
Клональне мікророзмноження і оздоровлення лаванди in vitro Код дисциплины диссертации: 06.01.14Латушкіна Тетяна Миколаївна2006
Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Левченко Валерій Борисович2006
Наукове обґрунтування технологічних прийомів створення високопродуктивних багаторічних травостоїв при конвеєрному виробництві кормів на орних землях Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.12Ковтун Катерина Петрівна2006
Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Калатур Катерина Анатоліївна2006
Обгрунтування ефективної врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях за довготерміновим прогнозом Код дисциплины диссертации: 06.01.02Шалай Сергій Васильович2006
Обгрунтування основних технологічних прийомів конвеєрного вирощування кукурудзи цукрової в умовах південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Дубровін Валерій Вікторович2006
Обгрунтування параметрів дренажно-екранних модулів осушувальних систем Код дисциплины диссертации: 06.01.02Клімов Сергій Васильович2006
Обоснование критериев пригодности столового винограда к низкотемпературному замораживанию Код дисциплины диссертации: 06.01.15Кюрчева Людмила Николаевна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины