Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Підбір індетермінантних гібридів помідора та удосконалення технології вирощування їх у зимових гідропонних теплицях Код дисциплины диссертации: 06.01.06Авамлех Саад Ахмад Абд Алкадер2006
Підвищення надійності та удосконалення елементів закритої мережі осушувальної системи (в умовах Західного Полісся України) Код дисциплины диссертации: 06.01.02Кузьмич Людмила Володимирівна2006
Підвищення продуктивності гороху в умовах центральної підзони Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Присяжнюк Олег Іванович2006
Розміщення озимої пшениці після різних попередників, систем добрив і обробітку грунту та її продуктивність в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Рудаков Юрій Миколайович2006
Розробка способу кореневого підживлення плодоносячих кущів винограду за допомогою гідробуру Код дисциплины диссертации: 06.01.08Волканов Микола Дмитрович2006
Ріст, розвиток і продуктивність гібридів кукурудзи залежно від строків сівби і густоти стеблостою в умовах східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Павлюк Олександр Олександрович2006
Селекційна цінність вихідного матеріалу кукурудзи за основними господарськими ознаками Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кузьмишина Наталія Василівна2006
Сортові особливості плодоутворення і технологія вирощування конюшини повзучої на насіння в умовах Центрального Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.14Храпійчук Ігор Петрович2006
Створення вихідного матеріалу для селекції озимої м'якої пшениці шляхом обробки насіння гібридів мутагенами Код дисциплины диссертации: 06.01.05Хоменко Світлана Олегівна2006
Створення вихідного матеріалу для селекції тютюну на підвищення адаптивного потенціалу Код дисциплины диссертации: 06.01.05Василів Тамара Василівна2006
Удосконалення елементів технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з соєю на силос в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Скалій Ігор Миколайович2006
Удосконалення елементів технології вирощування соняшнику кондитерського напрямку при зрошенні в умовах півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.02Кошовий Василь Олександрович2006
Удосконалення захисту посівів озимої пшениці від бур'янів у північному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Рябчук Павло Омельянович2006
Шляхи створення селекційного матеріалу картоплі з високим проявом господарських ознак і підвищеним вмістом вітамінів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Остренко Михайло Володимирович2006
1. Вплив екологізації землеробства на родючість ґрунту та продуктивність ріллі в зерно-трав'яній ланці сівозміни в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Шепеля Микола Олександрович2006
1. Теоретичне обґрунтування і шляхи грунтоводоохоронної оптимізації агроландшафтів в зоні Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Белоліпський Валерій Олександрович2006
1.Грунтозахисна та агрономічна ефективність протиерозійного комплексу в північно-східному Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.01Давиденко Геннадій Анатолійович2006
1.Теоретичне обґрунтування стратегії енергозбереження при вирощуванні овочевих рослин у захищеному ґрунті півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Немтінов Віктор Ілларіонович2006
Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Камінський Віктор Францевич2006
Агроекологічне обгрунтування насичення короткоротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Усик Сергій Васильович2006
Агроекологічне обгрунтування оптимізації живлення суданської трави за вирощування її в основному посіві в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Назарчук Сергій Анатолійович2006
Агроекологічне обґрунтування основного обробітку ґрунту в сівозмінах на меліорованих землях південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Малярчук Микола Петрович2006
Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості грунтів північно- західного регіону України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Польовий Володимир Мефодійович2006
Агроекологічні основи удосконалення кормовиробництва в Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Мойсієнко Віра Василівна2006
Агромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних меліорантів на зрошуваних чорноземах південних Код дисциплины диссертации: 06.01.02Бабушкіна Руслана Олександрівна2006
Адаптивність сортів і селекційних ліній озимої м'якої пшениці у зв'язку із строками сівби Код дисциплины диссертации: 06.01.05Аріфов Михайло Борисович2006
Бактеріальний некроз і почорніння деревини винограду на півдні України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Конуп Людмила Олександрівна2006
Биологические особенности Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorokin) Shoemaker и диагностика возбудителей корневой гнили и черного зародыша ярового ячменя Код дисциплины диссертации: 06.01.11Акулов Александр Юрьевич2006
Біологічні особливості бур'янів і удосконалення захисту від них посівів цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 06.01.13Іващенко Олександр Олександрович2006
Біологічні особливості, спеціалізація і поліморфізм вірулентності Puccinia recondita Rob. Et Desm. f. sp. tritici Erikss. - збудника бурої листкової іржі пшениці у східній частині Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сарханг Ельясі Гомарі2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины