Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Безопасность жизнедеятельности


Визначення параметрів руху пилогазових потоків у повітроводах і контроль осадження пилу для їх безпечної експлуатації. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Герасимчук Олександр Володимирович2009
Зниження рівня шуму на робочих місцях під час подрібнення та сортування будівельних матеріалів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Харачих Гульнара Ісмаілівна2009
Контроль вибухонебезпечності газових сумішей при аварійних загазуваннях гірничих виробок шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Білоножко Олександр Вікторович2009
Обґрунтування заходів щодо зменшення пилового навантаження працівників гірничих підприємств при використанні протипилових респіраторів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Чеберячко Юрій Іванович2009
Обґрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря Код дисциплины диссертации: 05.26.01Воронов Павло Сергійович2009
Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповерхових промислових будівель Код дисциплины диссертации: 05.26.01Рибалка Катерина Анатоліївна2009
Підвищення радіаційної якості будівництва житлових будівель з урахуванням впливу інноваційних напрямків Код дисциплины диссертации: 05.26.01Гупало Олег Семенович2009
Розвиток наукових основ та удосконалення засобів гідрознепилювання для покращення умов праці у вугільних шахтах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Гого Володимир Бейлович2009
Удосконалення методів аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму на металургійних підприємствах. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Шапошникова Світлана Володимирівна2009
Зниження віброакустичної активності при русі трамваїв. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Губенко Наталія Анатоліївна2008
Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Веснін Артем Вячеславович2008
Методологічні основи врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму Код дисциплины диссертации: 05.26.01Водяник Анатолій Омелянович2008
Обґрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кавєра Олексій Леонідович2008
Обґрунтування і розробка способу визначення ефективності захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Євдокімова Віра Петрівна2008
Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Аветісян Вадим Гергійович2008
Прогнозування виробничого травматизму в аграрному секторі економіки України Код дисциплины диссертации: 05.26.01Подобєд Іван Мефодійович2008
Підвищення ефективності знепилювання автомобільних доріг в кар'єрах. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Нестеренко Оксана Володимирівна2008
Підвищення стійкості провітрювання гірничих виробок при роботі засобів пожежогасіння. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Мельникова Яна Володимирівна2008
Розвиток теорії і вдосконалення практики запобігання та профілактики вибухів у глибоких шахтах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Брюханов Олександр Михайлович2008
Розробка способу підвищення вибухобезпеки на сполученнях лав з вентиляційними виробками при стовповій системі відпрацювання Код дисциплины диссертации: 05.26.01Грядущий Володимир Борисович2008
Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці Код дисциплины диссертации: 05.26.01Романенко Наталія Володимирівна2008
Інформаційно-вимірювальна система контролю безпеки робіт по попередженню аварій Код дисциплины диссертации: 05.26.01Бабенко Ірина Олексіївна2008
Вдосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Гунченко Оксана Миколаївна2007
Метод прогнозування адаптації оператора до дії шкідливих факторів машинобудівного виробництва Код дисциплины диссертации: 05.26.01Колосков Володимир Юрійович2007
Поліпшення мікроклімату шахт Донбасу способом перерозподілу тепловологісного потенціалу рудникового повітря. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Шайхлісламова Ірина Анатоліївна2007
Підвищення безпеки виконання спеціальних будівельних робіт монтажників-висотників Код дисциплины диссертации: 05.26.01Котченко Юрій Васильович2007
Розвиток наукових основ обвалюваності пород і запобігання травматизму в очисних виробках вугільних шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кузьменко Микола Семенович2007
Розробка засобів локалізації вузлів пиловиділення при навантажувально-розвантажува- льних роботах на відкритих складах залізорудних окатишів. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Задорожній Сергій Іванович2007
Совершенствование методов снижения шумовой нагрузки, воздействующей на обслуживающий персонал и пассажиров дизель- и электропоездов Код дисциплины диссертации: 05.26.01Малов Вячеслав Анатольевич2007
Удосконалення контролю змінних струмів і напруг дотику для безпечної експлуатації електроустановок Код дисциплины диссертации: 05.26.01Голубов Сергій Вікторович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины