Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Безопасность жизнедеятельности


Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу Код дисциплины диссертации: 05.26.01Ткаченко Сергій Миколайович2003
Методи розрахунку та оптимізації параметрів дегазації вугільних пластів, що підробляються Код дисциплины диссертации: 05.26.01Муха Олег Анатолійович2003
Прогнозування і запобігання небезпеки загоряння в електричних мережах промислових і побутових об'єктів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Шевченко Ольга Андріївна2003
Прокращання теплового режиму в мобільних приміщеннях Код дисциплины диссертации: 05.26.01Немченко Вікторія Анатоліївна2003
Підвищення достовірності оцінки захисних властивостей протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання Код дисциплины диссертации: 05.26.01Демчук Гліб Вікторович2003
Підвищення ефективності заходів попередження виробничого травматизму у пожежних підрозділах МНС України Код дисциплины диссертации: 05.26.01Білінський Богдан Омелянович2003
Розвиток теорії методів і створення засобів контролю умов праці за пиловим фактором Код дисциплины диссертации: 05.26.01Колесник Валерій Євгенійович2003
Розробка науково-організаційних методів запобігання аваріям та травматизму на основі встановлення закономірностей їх проявлення у вугільних шахтах України Код дисциплины диссертации: 05.26.01Льовкін Микола Борисович2003
Розробка способу скорочення надходження повітря в ізольовані пожежні ділянки при безціликовій виїмці вугілля і порушених бічних породах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кукоба Леонід Іванович2003
Розробка способу і засобів сухого прибирання осілого пилу в приміщеннях гірничих підприємств Код дисциплины диссертации: 05.26.01Шаповалов Віктор Анатолійович2003
Розробка технології боротьби з пилом при перевезенні гірничої маси залізничним транспортом Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кошик Юрій Йосипович2003
Розробка технічних засобів індивідуального протитеплового захисту і методу підготовки гірничорятувальників для роботи в екстремальних мікрокліматичних умовах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Клименко Юрій Володимирович2003
Снижение шума ударных механизмов, изготовленных из сплавов на основе железа Код дисциплины диссертации: 05.26.01Утепов Тимур Еркасынович2003
Теоретичне обгрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти Код дисциплины диссертации: 05.26.01Мулявко Валерій Іванович2003
Контроль пылевзрывобезопасности горных выработок угольных шахт по показаниям датчиков концентрации пыли Код дисциплины диссертации: 05.26.01Ткаченко Сергей Николаевич2003
Методы расчета и оптимизации параметров дегазации подрабатываемых угольных пластов Код дисциплины диссертации: 05.26.01Муха Олег Анатольевич2003
Повышение достоверности оценки защитных свойств противоаэрозольных средств индивидуальной защиты органов дыхания Код дисциплины диссертации: 05.26.01Демчук Глеб Викторович2003
Покращання теплового режиму в мобільних приміщеннях Код дисциплины диссертации: 05.26.01Немченко Вікторія Анатоліївна2003
Предотвращение неоднозначности срабатывания средств взрывозащиты горных выработок шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Белоножко Василий Викторович2003
Підвищення ефективності протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих Код дисциплины диссертации: 05.26.01Чеберячко Сергій Іванович2003
Підвищення ресурсу дихальних апаратів на хімічно пов'язаному кисні. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Єхилевський Степан Григорович2003
РОЗРОБКА СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ВИГОРЯНЬ ШПУРОВИХ ЗАРЯДІВ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИБУХОВИХ РОБІТ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ Код дисциплины диссертации: 05.26.01Манжос Юрій Вікторович2003
Разработка научно-организационных методов предотвращения аварий и травматизма на основе установления закономерностей их проявления в угольных шахтах Украины Код дисциплины диссертации: 05.26.01Левкин Николай Борисович2003
Разработка способа и средств сухой уборки осевшей пыли в помещениях горных предприятий Код дисциплины диссертации: 05.26.01Шаповалов Виктор Анатольевич2003
Разработка способа сокращения поступления воздуха в изолированные пожарные участки при бесцеликовой выемки угля и нарушенных боковых породах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кукоба Леонид Иванович2003
Разработка способов и средств предотвращения выгораний шпуровых зарядов для обеспечения безопасности взрывных работ в угольных шахтах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Манжос Юрий Викторович2003
Разработка техничских средств индивидуальной противотепловой защиты и метода подготовки горноспасателей для работы в экстремальных микроклиматических условий Код дисциплины диссертации: 05.26.01Клименко Юрий Владимирович2003
Разработка технологии борьбы с пылью при перевозке горной массы железнодорожным транспортом Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кошик Юрий Иосифович2003
Розвиток методів оцінки безпеки електроустаткування ділянок вугільних шахт. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Журавель Олена Анатоліївна2003
Теоретическое обоснование и разработка аппаратов сухого улавливания и разделения пыли на компоненты Код дисциплины диссертации: 05.26.01Мулявко Валерий Иванович2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины