Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Безопасность жизнедеятельности


Совершенствование мер безопасности управления забойными машинами в условиях воздействия электромагнитного поля силовых цепей Код дисциплины диссертации: 05.26.01Диденко Виктор Васильевич2005
Совершенствование методов расчета параметров дегазации подрабатываемых сближенных пластов Код дисциплины диссертации: 05.26.01Пугач Иван Иванович2005
Совершенствование методов формирования и оценки эффективности мероприятий по улучшению условий труда на горных предприятиях Код дисциплины диссертации: 05.26.01Пищикова Елена Викторовна2005
Ф. Айєш. Забезпечення безпеки примагістральної території з малоповерховою забудовою за чинником шуму Код дисциплины диссертации: 05.26.01Ваель Х2005
Вибухозахист рудникового електроустаткування з елементами, що нагріваються (розвиток наукових основ і розробка) Код дисциплины диссертации: 05.26.01Іохельсон Зіновій Маркович2004
Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Білоножко Василь Вікторович2004
Методи забезпечення безпеки при виробництві, випробуванні та використанні сумішевих промислових вибухових матеріалів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Воєводка Анджей Тадеуш2004
Нормалізація повітряного середовища виробничих приміщень фабрик огрудкування залізорудних концентратів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Голишев Олександр Маркович2004
Обгрунтування параметрів зволоження пласта під час вибухової відбійки вугілля для попередження пилогазоутворення Код дисциплины диссертации: 05.26.01Ніколаєв Євген Борисович2004
Поліпшення умов мікроклімату в приміщеннях за рахунок поверхнево- розвинутого низькотемпературного обігріву Код дисциплины диссертации: 05.26.01Петренко Віктор Олегович2004
Поліпшення умов праці на постійних робочих місцях за фактором освітлення Код дисциплины диссертации: 05.26.01Рабіч Олена Вікторівна2004
Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Антощенко Микола Іванович2004
Розвиток теорії електробезпеки та синтез безпечних електричних мереж Код дисциплины диссертации: 05.26.01Маліновський Антон Антонович2004
Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення Код дисциплины диссертации: 05.26.01Подкопаєв Сергій Вікторович2004
Розробка і впровадження безпечних засобів та технології вибухової відбійки сульфідовмісних порід в кар'єрах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Сторчак Андрій Сергійович2004
Способи і засоби забезпечення безпеки аварійного радіооповіщення з використанням броньованих кабелів зв'язку у вугільних шахтах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Казаков Володимир Олексійович2004
Шляхи досягнення радіаційної безпеки об'єктів будівництва на стадії проектування Код дисциплины диссертации: 05.26.01Пилипенко Олександр Володимирович2004
Взрывозащита рудничного электрооборудования с нагревающимися элементами (развитие научных основ и разработка) Код дисциплины диссертации: 05.26.01Иохельсон Зиновий Маркович2004
Методы обеспечения безопасности при производстве, испытании и использовании смесевых промышленных взрывчатых материалов Код дисциплины диссертации: 05.26.01Воеводка Анджей Тадеуш2004
Нормализация воздушной среды производственных помещений фабрик окомкования железорудных концентратов Код дисциплины диссертации: 05.26.01Голышев Александр Маркович2004
Обоснование параметров увлажнения пласта для предупреждения пылегазообразования при взрывной отбойке угля Код дисциплины диссертации: 05.26.01Николаев Евгений Борисович2004
Обґрунтування параметрів зволоження пласта під час вибухової відбійки вугілля для попередження пилогазоутворення Код дисциплины диссертации: 05.26.01Ніколаєв Євген Борисович2004
Прогноз и управление газовыделением из выработанных пространств отработанных лав в угольных шахтах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Антощенко Николай Иванович2004
Пути достижения радиационной безопасности объектов строительства на стадии проектирования Код дисциплины диссертации: 05.26.01Пилипенко Александр Владимирович2004
Развитие теории защитных пластов на основе установленных природных закономерностей деформаций генетического возврата Код дисциплины диссертации: 05.26.01Подкопаев Сергей Викторович2004
Разработка и внедрение безопасных средств и технологии взрывной отбойки сульфидсодержащих пород в карьерах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Сторчак Андрей Сергеевич2004
Способы и средства обеспечения безопасности аварийного радиооповещения с использованием бронированных кабелей связи в угольных шахтах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Казаков Владимир Алексеевич2004
Теоретичне обґрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Мулявко Валерій Іванович2004
Улучшение условий микроклимата в помещениях за счет поверхностно-развитого низкотемпературного обогрева Код дисциплины диссертации: 05.26.01Петренко Виктор Олегович2004
Улучшение условий труда на постоянных рабочих местах по фактору освещения Код дисциплины диссертации: 05.26.01Рабич Елена Викторовна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины