Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Безопасность жизнедеятельности


Удосконалення методу визначення сумарних витоків повітря через ізольовані пожежні дільниці Код дисциплины диссертации: 05.26.01Зазимко Віталій Іванович2007
Удосконалення методу комплексної оцінки аномальних зон на шахтах Донбасу Код дисциплины диссертации: 05.26.01Никифоров Олексій Вікторович2007
Удосконалення методів зниження шумового навантаження, що впливає на обслуговуючий персонал і пасажирів дизель- та електропоїздів. Код дисциплины диссертации: 05.26.01Малов Вячеслав Анатолійович2007
Удосконалення методів оцінки безпеки електрообладнання дільниць вугільних шахт в аварійних режимах роботи мережі Код дисциплины диссертации: 05.26.01Чорноус Євген Віталійович2007
Удосконалювання прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях антрацитових шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Сятковський Сергій Леонідович2007
Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються Код дисциплины диссертации: 05.26.01Пугач Іван Іванович2006
Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально- економічними вимогами Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кошеленко В'ячеслав Вікторович2006
Обгрунтування параметрів розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кравченко Наталія Михайлівна2006
Підвищення ефективності провітрювання залізорудних шахт після масових вибухів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Євстратенко Ігор Анатолійович2006
Розробка безпечного детонуючого хвилеводу для вибухових речовин Код дисциплины диссертации: 05.26.01Закусило Роман Васильович2006
Умови безпечної експлуатації електроустановок постійної напруги Код дисциплины диссертации: 05.26.01Шелех Юрій Леонідович2006
Методи забезпечення електромагнітної безпеки користувачів персональних комп'ютерів Код дисциплины диссертации: 05.26.01Глива Валентин Анатолійович2006
Обеспечение радиационной безопасности жилых зданий в соответствии с социально-экономическими требованиями Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кошеленко Вячеслав Викторович2006
Обґрунтування параметрів розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кравченко Наталія Михайлівна2006
Совершенствавание прогноза газовыделения на выемочных участках антрацитовых шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Сятковский Сергей Леонидович2006
Совершенствование метода определения суммарных утечек воздуха через изолированные пожарные участки Код дисциплины диссертации: 05.26.01Зазимко Виталий Иванович2006
Вдосконалення методів формування та оцінки ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на гірничих підприємствах Код дисциплины диссертации: 05.26.01Пищикова Олена Вікторівна2005
Закономірності формування пилової обстановки у вугільних шахтах і удосконалювання заходів запобігання захворюваності гірників пневмоконіозом Код дисциплины диссертации: 05.26.01Крутенко Станіслав Олександрович2005
Зниження впливу шумовипромінювання лінійного рухомого джерела на робочі місця та сельбищну зону Код дисциплины диссертации: 05.26.01Данова Карина Валеріївна2005
Моделювання пилового навантаження на органи дихання зварника для оцінки ризику професійної захворюваності Код дисциплины диссертации: 05.26.01Полукаров Юрій Олексійович2005
Підвищення ефективності пилогазоподавлення при вибухових роботах в тупикових виробках рудних шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Лапшин Олександр Олександрович2005
Підвищення надійності контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Котляров Олександр Костянтинович2005
Удосконалення заходів безпеки управління забійними машинами в умовах впливу електромагнітного поля силових мереж Код дисциплины диссертации: 05.26.01Діденко Віктор Васильович2005
Забезпечення безпеки примагістральної території з малоповерховою забудовою за чинником шуму Код дисциплины диссертации: 05.26.01Ваель ХФ Айєш2005
Закономерности формирования пылевой обстановки в угольных шахтах и совершенствование мер по предотвращению заболеваемости горнорабочих пневмокониозом Код дисциплины диссертации: 05.26.01Крутенко Станислав Александрович2005
Обеспечение безопасности примагистральной территории с малоэтажной застройкой по фактору шума Код дисциплины диссертации: 05.26.01Ваель Х.Ф. Айэш2005
Обоснование параметров воздухораспределения в горных выработках угольных шахт с учетом действия конвективных газовых потоков Код дисциплины диссертации: 05.26.01Кравченко Наталия Михайловна2005
Повышение надежности контроля взрывоопасности горных выработок шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Котляров Александр Константинович2005
Повышение эффективности проветривания железорудных шахт после массовых взрывов Код дисциплины диссертации: 05.26.01Евстратенко Игорь Анатольевич2005
Повышение эффективности пылегазоподавления при взрывных работах в тупиковых выработках рудных шахт Код дисциплины диссертации: 05.26.01Лапшин Александр Александрович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины