Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Геодезия


Обгрунтування і розробка методики визначення геометричних параметрів підйомно-транспортних засобів Код дисциплины диссертации: 05.24.01Ламбін Вадим Миколайович2003
Назва дисертації 1. Обґрунтування і розробка методики визначення геометричних параметрів підйомно - транспортних засобів Код дисциплины диссертации: 05.24.01Ламбін Вадим Миколайович2003
Методичні основи формування банку геопросторових даних топографічних цифрових карт Код дисциплины диссертации: 05.24.01Липський Валентин Тофільович2003
Геодезичний моніторінг і прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу Код дисциплины диссертации: 05.24.01Мазницький Анатолиій Савич2003
Геодезичний моніторинг та прогнозу техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу Код дисциплины диссертации: 05.24.01Мазницький Анатолій Савич2003
Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування Код дисциплины диссертации: 05.24.01Мороз Олександр Іванович2003
Фільтрація систематичних похибок при вимірюваннях і зрівнюванні геодезичних мереж Код дисциплины диссертации: 05.24.01Чмчян Наталія Томиківна2003
Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи Код дисциплины диссертации: 05.24.01Cмірнова Ольга Миколаївна2002
Обгрунтування точності геодезичних вимірів для визначення горизонтальних деформацій земної поверхні Код дисциплины диссертации: 05.24.01Демус Роман Тарасович2002
Моделювання впливу атмосфери на астрономогеодезичні виміри в полярних регіонах Код дисциплины диссертации: 05.24.01Заблоцький Федір Дмитрович2002
Геодезичний моніторинг та прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу Код дисциплины диссертации: 05.24.01Мазницький Анатолиій Савич2002
Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи Код дисциплины диссертации: 05.24.01Смірнова Ольга Миколаївна2002
Дослідження просторово-часових залежностей аварійності газопроводів м. Одеси. Код дисциплины диссертации: 05.24.01УЧИТЕЛЬ Ігор Леонідович2002
Фильтрация систематических ошибок при измерении и уравнивании геодезических сетей Код дисциплины диссертации: 05.24.01Чмчян Наталия Томиковна2002
Розробка методичних основ геоінформаційного картографування та аналізу дорожньо-транспортних подій Код дисциплины диссертации: 05.24.01Дерех Зіновій Дмитрович2001
Обоснование точности геодезических работ при строительстве и эксплуатации сооружений башенного типа на основе напряженно-деформированного состояния Код дисциплины диссертации: 05.24.01Егоров Александр Иванович2001
Розробка та дослідження методів і засобів вертикального проектування з рідинними компенсаторами Код дисциплины диссертации: 05.24.01Крячок Сергій Дмитрович2001
Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії Код дисциплины диссертации: 05.24.01Тартачинська Зоряна Романівна2001
Исследование пространственно-временных зависимостей аварийности газопроводов г. Одессы Код дисциплины диссертации: 05.24.01Учитель Игорь Леонидович2001
Інженерно-геодезичний моніторинг деформаційних процесів на екологонебезпечних територіях та інженерних спорудах Код дисциплины диссертации: 05.24.01Чорнокінь Василь Якович2001
Разработка основ прогнозирования аварий газопроводов в результате геодинамических процессов Код дисциплины диссертации: 05.24.01Ярошенко Виктор Николаевич2001
Розробка основ прогнозування аварій газопроводів у результаті геодинамічних процесів. Код дисциплины диссертации: 05.24.01Ярошенко Віктор Миколайович2001
Обгрунтування точності геодезичних робіт при будівництві і експлуатації споруд баштового типу на основі напружено-деформованого стану Код дисциплины диссертации: 05.24.01Єгоров Олександр Іванович2001
Підвищення точності та оперативності геодезичного контролю при експлуатації мостових кранів і підкранових колій. Код дисциплины диссертации: 05.24.01Мазикіна Ольга Борисівна2000
Повышение точности и оперативности геодезического контроля при эксплуатации мостовых кранов и подкрановых путей Код дисциплины диссертации: 05.24.01Мазыкина Ольга Борисовна2000
Визначення параметрів обертання Землі та їх похідних за результатами лазерних спостережень ШСЗ Код дисциплины диссертации: 05.24.01Цюпак Ігор Михайлович2000
Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика Код дисциплины диссертации: 05.24.01Черняга Петро Гервазійович2000
Обгрунтування точності геодезичного забезпечення спорудження будівельних оболонок Код дисциплины диссертации: 05.24.01Бачишин Богдан Дмитрович1999
Теория и методы определения и моделирования динамики рельефа морского дна Код дисциплины диссертации: 05.24.01Гладких Игорь Иванович1999
Теорія і методи визначення і моделювання динаміки рельєфу морського дна Код дисциплины диссертации: 05.24.01Гладких Ігор Іванович1999

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины