Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Геодезия


Назва дисертації 1. Обґрунтування і розробка методики визначення геометричних параметрів підйомно - транспортних засобів Код дисциплины диссертации: 05.24.01Ламбін Вадим Миколайович2003
Обоснование и разработка методов определения геометрических параметров подъемно-транспортных средств Код дисциплины диссертации: 05.24.01Ламбин Вадим Николаевич2003
Розробка оперативного методу визначення об'ємів грунту Код дисциплины диссертации: 05.24.01Гарасимчук Ігор Флофіянович2003
Фільтрація систематичних похибок при вимірюваннях і зрівнюванні геодезичних мереж Код дисциплины диссертации: 05.24.01Чмчян Наталія Томиківна2003
Геодезичний моніторинг та прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу Код дисциплины диссертации: 05.24.01Мазницький Анатолиій Савич2002
Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру Код дисциплины диссертации: 05.24.04Лихогруд Микола Григорович2002
Моделювання впливу атмосфери на астрономогеодезичні виміри в полярних регіонах Код дисциплины диссертации: 05.24.01Заблоцький Федір Дмитрович2002
Обгрунтування точності геодезичних вимірів для визначення горизонтальних деформацій земної поверхні Код дисциплины диссертации: 05.24.01Демус Роман Тарасович2002
Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи Код дисциплины диссертации: 05.24.01Смірнова Ольга Миколаївна2002
Оптимізація розвитку територій в умовах реформування земельних відносин (на прикладі Рівненської області) Код дисциплины диссертации: 05.24.04Корнілов Леонід Володимирович2002
Організаційно-технічні засади ефективного функціонування кадастру нерухомості в Україні Код дисциплины диссертации: 05.24.04Перович Леся Львівна2002
Фильтрация систематических ошибок при измерении и уравнивании геодезических сетей Код дисциплины диссертации: 05.24.01Чмчян Наталия Томиковна2002
Дослідження просторово-часових залежностей аварійності газопроводів м. Одеси. Код дисциплины диссертации: 05.24.01УЧИТЕЛЬ Ігор Леонідович2002
Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи Код дисциплины диссертации: 05.24.01Cмірнова Ольга Миколаївна2002
Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання Код дисциплины диссертации: 05.24.11Новосад Володимир Миколайович2001
Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії Код дисциплины диссертации: 05.24.01Тартачинська Зоряна Романівна2001
Ергономічні аспекти стереоскопічних спостережень в автоматизованих комплексах і системах Код дисциплины диссертации: 05.24.02Чопенко Євген Федорович2001
Исследование пространственно-временных зависимостей аварийности газопроводов г. Одессы Код дисциплины диссертации: 05.24.01Учитель Игорь Леонидович2001
Обоснование точности геодезических работ при строительстве и эксплуатации сооружений башенного типа на основе напряженно-деформированного состояния Код дисциплины диссертации: 05.24.01Егоров Александр Иванович2001
Разработка основ прогнозирования аварий газопроводов в результате геодинамических процессов Код дисциплины диссертации: 05.24.01Ярошенко Виктор Николаевич2001
Розробка методичних основ геоінформаційного картографування та аналізу дорожньо-транспортних подій Код дисциплины диссертации: 05.24.01Дерех Зіновій Дмитрович2001
Розробка та дослідження методів і засобів вертикального проектування з рідинними компенсаторами Код дисциплины диссертации: 05.24.01Крячок Сергій Дмитрович2001
Совершенствование технологий ввода-вывода картографической информации в кадастровых геоинформационных системах Код дисциплины диссертации: 05.24.04Гермонова Екатерина Александровна2001
Інженерно-геодезичний моніторинг деформаційних процесів на екологонебезпечних територіях та інженерних спорудах Код дисциплины диссертации: 05.24.01Чорнокінь Василь Якович2001
Вдосконалення технологій вводу-виводу кртографічної інформації в кадастрових геоінформаційних системах Код дисциплины диссертации: 05.24.04Гермонова Катерина Олександрівна2001
Обгрунтування точності геодезичних робіт при будівництві і експлуатації споруд баштового типу на основі напружено-деформованого стану Код дисциплины диссертации: 05.24.01Єгоров Олександр Іванович2001
Розробка основ прогнозування аварій газопроводів у результаті геодинамічних процесів. Код дисциплины диссертации: 05.24.01Ярошенко Віктор Миколайович2001
Аналітична фототріангуляція при відомих координатах центрів проекцій аерофотознімків Код дисциплины диссертации: 05.24.02Колб Ігор Захарович2000
Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика Код дисциплины диссертации: 05.24.01Черняга Петро Гервазійович2000
Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікроскопах Код дисциплины диссертации: 05.24.02Іванчук Олег Михайлович2000

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины