Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Водоснабжение, канализация


Інтенсифікація роботи водоочисних споруд із зернистим завантаженням шляхом визначення раціональних значень тривалості фільтрування й промивки. Код дисциплины диссертации: 05.23.04Горобченко Олексій Іванович2009
Вдосконалена технологія очистки стічних вод гальванічних виробництв Код дисциплины диссертации: 05.23.04Єфремов Андрій Борисович2009
Очистка декарбонізованої води на пінополістирольних фільтрах з водоповітряною промивкою Код дисциплины диссертации: 05.23.04Гіроль Андрій Миколайович2008
Підготовка води для виробничих потреб спиртових заводів (на прикладі Шпанівського заводу) Код дисциплины диссертации: 05.23.04Зощук Віталій Олегович2008
Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором Код дисциплины диссертации: 05.23.04Копаниця Юрій Дмитрович2008
Очистка стічних вод від механічних мінеральних домішок у прямоточних вихрових апаратах Код дисциплины диссертации: 05.23.04Левашова Юлія Станіславівна2008
Удосконалення методів розрахунків водопровідних мереж із урахуванням змін вільних напорів Код дисциплины диссертации: 05.23.04Новицька Ольга Сергіївна2008
Використання біологічно очищених стічних вод у системах оборотного водопостачання коксохімічних підприємств Код дисциплины диссертации: 05.23.04Рожков Віталій Сергійович2008
Відведення промивної води із швидких фільтрів пористими трубами Код дисциплины диссертации: 05.23.04Тельпіс Василь Степанович2008
Знезалізнення підземних вод на фільтрах з стільниковим кордієритовим завантаженням Код дисциплины диссертации: 05.23.04Величко Світлана Віталіївна2007
Обґрунтування параметрів хімічної регенерації водозабірних свердловин Код дисциплины диссертации: 05.23.04Десятерик Роман Васильович2007
Научное обоснование и разработка методов и сооружений для утилизации никеля из сточных вод гальванических производств Код дисциплины диссертации: 05.23.04Кочетов Геннадий Михайлович2007
Наукове обґрунтування і розробка методів і споруд для утилізації нікелю із стічних вод гальванічних виробництв Код дисциплины диссертации: 05.23.04Кочетов Геннадій Михайлович2007
Денітрифікація міських стічних вод в коридорних аеротенках Код дисциплины диссертации: 05.23.04Поліщук Олександр Валерійович2007
Пористі конструкції водопровідних споруд, гідравлічний розрахунок, оптимізація Код дисциплины диссертации: 05.23.04Прогульний Віктор Йосипович2007
Пористые конструкции водопроводных сооружений, гидравлический расчет, оптимизация Код дисциплины диссертации: 05.23.04Прогульный Виктор Иосифович2007
Локальна очистка побутових стічних вод в неканалізованих районах Код дисциплины диссертации: 05.23.04Сорокіна Наталія Валеріївна2007
Інтенсифікація роботи споруд по очистці води від сірководню Код дисциплины диссертации: 05.23.04Терновцев Олексій Віталійович2007
Доочистка сточных вод на установках с волокнисто-пенополистирольной загрузкой Код дисциплины диссертации: 05.23.04Хамад Ихаб Ахмад2007
Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням Код дисциплины диссертации: 05.23.04Хамад Іхаб Ахмад2007
Розвиток науково-технологічних основ експлуатації споруд каналізації в умовах біохімічного окислення неорганічних сполук Код дисциплины диссертации: 05.23.04Юрченко Валентина Олександрівна2007
Магнітно-реагентне очищення води в магнітних відстійниках сотової структури Код дисциплины диссертации: 05.23.04Бернацький Микола Васильович2006
Обгрунтування параметрів хімічної регенерації водозабірних свердловин Код дисциплины диссертации: 05.23.04Десятерик Роман Васильович2006
Удосконалення систем водопостачання для цілей пожежогасіння в сільській місцевості Код дисциплины диссертации: 05.23.04Кусковець Сергій Леонідович2006
Знефторювання підземних вод на фільтрах з модифікованим завантаженням Код дисциплины диссертации: 05.23.04Матвієнко Ольга Миколаївна2006
Удосконалена технологія підготовки та знезаражування питної води для малих об`єктів водопостачання Код дисциплины диссертации: 05.23.04Нечитайло Микола Петрович2006
Усовершенствованная технология подготовки и обеззараживания питьевой воды для малых объектов водоснабжения Код дисциплины диссертации: 05.23.04Нечитайло Николай Петрович2006
Повышение эффективности обезвоживания осадков на иловых площадках Код дисциплины диссертации: 05.23.04Сорокина Валерия Ефимовна2006
Локальная очистка бытовых сточных вод в неканализованных районах Код дисциплины диссертации: 05.23.04Сорокина Наталия Валериевна2006
Підвищення ефективності зневоднення осадів на мулових майданчиках Код дисциплины диссертации: 05.23.04Сорокіна Валерія Юхимівна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины