Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Водоснабжение, канализация


Моделювання і розрахунки знезалізнення води на очисних фільтрах з врахуванням зміни гідравлічних властивостей завантаження Код дисциплины диссертации: 05.23.04Кисельов Сергій Костянтинович2000
Замкнутые системы водоснабжения передельных и мини заводов черной металлургии Код дисциплины диссертации: 05.23.04Колотило Андрей Николаевич2000
Замкнені системи водопостачання переробних та міні-заводів чорної металургії Код дисциплины диссертации: 05.23.04Колотило Андрій Миколайович2000
Метод стабилизационной обработки сточных вод газоочисток кислородно- конвертерных цехов Код дисциплины диссертации: 05.23.04Лунин Сергей Васильевич2000
Обробка води для зниження утворення накипу у системах опалення Код дисциплины диссертации: 05.23.04Найманова Асiят Аубекiрiвна2000
Интенсификация работы водоочистных сооружений для удаления из воды остаточного алюминия Код дисциплины диссертации: 05.23.04Обертас Ирина Анатольевна2000
Інтенсифікація роботи водоочисних споруд для видалення з води залишкового алюмінію Код дисциплины диссертации: 05.23.04Обертас Ірина Анатоліївна2000
Інтенсифікація роботи очисних споруд каналізації прикріпленими мікроорганізмами Код дисциплины диссертации: 05.23.04Приходько Людмила Миколаївна2000
Интенсификация работы очистных сооружений канализации прикрепленными микроорганизмами Код дисциплины диссертации: 05.23.04Приходько Людмила Николаевна2000
Ефективні методи експлуатації артезіанських свердловин Код дисциплины диссертации: 05.23.04Прокопчук Іван Тимофійович2000
Вплив кисню на процеси очищення стiчних вод в бiодискових фiльтрах Код дисциплины диссертации: 05.23.04Степова Наталiя Георгiївна2000
Розробка технології знезалізнення підземних вод на пінополістирольно- цеолітових фільтрах Код дисциплины диссертации: 05.23.04Хомутецька Тетяна Петрівна2000
Предотвращение гидравлических ударов в напорных трубопроводах систем водоснабжения посредством управления электроприводом насосного агрегата Код дисциплины диссертации: 05.23.04Шаталов Егор Сергеевич2000
Запобігання гідравлічного удару в напірних трубопроводах систем водопостачання за допомогою управління електроприводом насосного агрегату Код дисциплины диссертации: 05.23.04Шаталов Єгор Сергійович2000
Состав, свойства, технология кондиционирования и использования поверхностно-ливневого и талого стоков (применительно к городам и промышленным предприятиям) Код дисциплины диссертации: 05.23.04Ярошенко Юрий Вадимович2000
Склад, властивості, технологія кондиціонування та використання поверхнево зливового і талого стоків (стосовно міст та промислових підприємств) Код дисциплины диссертации: 05.23.04Ярошенко Юрій Вадимович2000
Эффективные дренажные системы фильтров Код дисциплины диссертации: 05.23.04Зубко Алексей Леонидович1999
Ефективні дренажні системи фільтрів Код дисциплины диссертации: 05.23.04Зубко Олексій Леонідович1999
Оптимiзацiя процесу очистки стiчних вод в мiкрофлотацiйних установках Код дисциплины диссертации: 05.23.04Кiзєєв Микола Дмитрович1999
Разработка системы оборотного водоснабжения горно- обогатительных фабрик по переработке вольфрамовых руд (на примере Ингичкинской ГОФ) Код дисциплины диссертации: 05.23.04Карджавов Абилкасим Абсаттарович1999
Розробка системи оборотного водопостачання гірничо-збагачувальної фабрики по переробці вольфрамової руди (на прикладі Інгічкінської ГЗФ). Код дисциплины диссертации: 05.23.04Карджавов Абілкасім Абсаттарович1999
Оптимизация процесса очистки сточных вод в микрофлотационных установках Код дисциплины диссертации: 05.23.04Кизеев Николай Дмитриевич1999
Методи та апаратура біотестування якості води для інтенсифікації роботи систем водопостачання і каналізації Код дисциплины диссертации: 05.23.04Кобилянський Володимир Ярославович1999
Методы и аппаратура биотестирования качества воды для интенсификации работы систем водоснабжения и канализации Код дисциплины диссертации: 05.23.04Кобылянский Владимир Ярославович1999
Обработка воды для снижения накипеобразования в системах отопления Код дисциплины диссертации: 05.23.04Найманова Асият Аубекировна1999
Вплив кисню на процеси очищення стічних вод в біодискових фільтрах Код дисциплины диссертации: 05.23.04Степова Наталія Георгіївна1999
Тонкослойный отстойник- фильтр Код дисциплины диссертации: 05.23.04Тараунех Ахмад Хасан1999
Тонкошаровий відстійник-фільтр Код дисциплины диссертации: 05.23.04Тараунех Ахмад Хасан1999
Наукові основи підвищення надійності районних водопровідних систем Центрально-степової частини України Код дисциплины диссертации: 05.23.04Ткач Анатолій Анатолійович1999
Підвищення ефективності роботи артезіанських свердловин шляхом своєчасної заміни зношеного насосного обладнання Код дисциплины диссертации: 05.23.04Тугай Ярослав Анатолійович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины