Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автомобильные пути и аэродромы


Удосконалення методики проектування реконструкції горизонтальних кривих автомобільних доріг з урахуванням економії пального Код дисциплины диссертации: 05.22.11Клименко Ірина Станіславівна2003
Розробка методики розрахунку на температурну тріщиностійкість асфальтобетонного покриття штучних споруд автомобільних доріг Код дисциплины диссертации: 05.22.11Іщенко Олексій Максимович2003
Закономерности развития разрушения нежестких дорожных одежд как основа для планирования ремонтных работ (на примере автомобильных дорог Йемена) Код дисциплины диссертации: 05.22.11Адель Абдулкарим Мухаммед Курди2002
Закономірності розвитку руйнувань нежорстких дорожніх одягів як основа для планування ремонтних робіт (на прикладі автомобільних доріг Ємену) Код дисциплины диссертации: 05.22.11Адель Абдулкарім Мухаммед Курді2002
Удосконалювання технології регенерації асфальтобетону на основі феназолу для ремонту і реконструкції автомобільних доріг. Код дисциплины диссертации: 05.22.11Беспалий Євген Аркадiйович2002
Совершенствование технологии регенерации асфальтобетона на основе феназола для ремонта и реконструкции автомобильных дорог Код дисциплины диссертации: 05.22.11Беспалый Евгений Аркадьевич2002
Обгрунтування об'ємів снігоприносу до автомобільних доріг з урахуванням регіональних особливостей сніжно-хуртовинного режиму Код дисциплины диссертации: 05.22.11Догадайло Олександр Олександрович2002
Обґрунтування об'ємів снігоприносу до автомобільних доріг з урахуванням регіональних особливостей сніжно-хуртовинного режиму Код дисциплины диссертации: 05.22.11Догадайло Олександр Олександрович2002
Совершенствование дорожного районирования по условиям эксплуатации автомобильных дорог (на примере Непала) Код дисциплины диссертации: 05.22.11Дурга Бахадур Шрестха2002
Удосконалення дорожнього районування за умовами експлуатації автомобільних доріг (на прикладі Непалу) Код дисциплины диссертации: 05.22.11Дурга Бахадур Шрестха2002
Проектування тонкошарових емульсійно-мінеральних покриттів дорожніх одягів Код дисциплины диссертации: 05.22.11Островерхий Олег Григорович2002
Методи проектування водовідводу і дренажу аеродромних покриттів з підвищеною ефективністю дренування Код дисциплины диссертации: 05.22.11Баришпол Андрій Іванович2001
Энергосберегающее трассирование автомобильных дорог с учетом экологических и эргономических требований системы "четовек-автомобиль-дорога-среда" Код дисциплины диссертации: 05.22.11Батракова Анжелика Геннадьевна2001
Енергозберігаюче трасування автомобільних доріг з урахуванням екологічних і ергономічних вимог системи "людина - автомобіль - дорога - середовище". Код дисциплины диссертации: 05.22.11Батракова Анжеліка Геннадіївна2001
Совершенствование управления состоянием автомобильных дорог в условиях ограниченных ресурсов Код дисциплины диссертации: 05.22.11Демишкан Владимир Федорович2000
Удосконалення управління станом автомобільних доріг за умов обмежених ресурсів Код дисциплины диссертации: 05.22.11Демішкан Володимир Федорович2000
Теоретичні основи проектування жорстких покриттів аеродромів на дію надважких навантажень Код дисциплины диссертации: 05.22.11Родченко Олександр Васильович2000
Удосконалення методів обґрунтування ремонтно-експлуатаційних робіт на вулично-дорожніх мережах міських населених пунктів Код дисциплины диссертации: 05.22.11Роман Сергій Вікторович2000
Совершенствование выбора решений задач дорожной службы по повышению безопасности движения Код дисциплины диссертации: 05.22.11Булах Александр Иванович1999
Удосконалення вибору рішень задач дорожньої служби щодо підвищення безпеки руху Код дисциплины диссертации: 05.22.11Булах Олександр Іванович1999
Профилактика разрушений дорожных асфальтобетонных покрытий в агрессивных средах хлористых противогололедных материалов Код дисциплины диссертации: 05.22.11Седов Андрей Витальевич1999
Профілактика руйнувань дорожніх асфальтобетонних покриттів в агресивних середовищах хлористих протиожеледних матеріалів Код дисциплины диссертации: 05.22.11Сєдов Андрій Віталійович1999
Оцінка руйнування нежорстких дорожніх одягів при проїзді великовантажних транспортних засобів Код дисциплины диссертации: 05.22.11Шевчук Віктор Романович1999
Особливостi Впливу пiдземних гiрничих робiт на геометричнi параметри автомобiльних дорiг Код дисциплины диссертации: 05.22.11Шилiн Iгор Володимирович1999
Особливості впливу підземних гірничих робіт на геометричні параметри автомобільних доріг Код дисциплины диссертации: 05.22.11Шилін Ігор Володимирович1999
Долгосрочное прогнозирование скоростей движения на автомобильных дорогах Код дисциплины диссертации: 05.22.11Ярещенко Наталья Вячеславовна1999
Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобiльних дорогах Код дисциплины диссертации: 05.22.11Ярещенко Наталя Вячеславiвна1999
Удосконалення проектування мережі автомобільних доріг Код дисциплины диссертации: 05.22.11Ігнатов Сергій Леонідович1999
Раціональні способи повторного використання асфальтобетону при реконструкції автомобільних доріг Код дисциплины диссертации: 05.22.11Головко Сергій Костянтинович1998
Усовершенствование проектирования сети автомобильных дорог Код дисциплины диссертации: 05.22.11Игнатов Сергей Леонидович1998

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины