Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Вычислительные машины, системы и сети


Розробка засобів застосування булевих функцій спеціальних класів для підвищення ефективності хеш-адресації, контролю та захисту інформації Код дисциплины диссертации: 05.13.13Салех Ібрагім Ахмад Аль-Омар2004
Модели, алгоритмы и структуры спецпроцессоров формирования изображений движущихся объектов в системах визуализации реального времени Код дисциплины диссертации: 05.13.13Филимончук Михаил Анатольевич2004
Моделі, алгоритми та структури спецпроцесорів формування зображень об'єктів, що рухаються, в системах візуалізації реального часу Код дисциплины диссертации: 05.13.13Філімончук Михайло Анатолійович2004
Способ и средства организации виртуальных подсетей в мобильных корпоративных сетях Код дисциплины диссертации: 05.13.13Халиль Хамди Атие Аль Шкерат2004
Спосіб і засоби організації віртуальних підмереж в мобільних корпоративних мережах Код дисциплины диссертации: 05.13.13Халіль Хамді Атіє Аль Шкерат2004
Методи та засоби підвищення продуктивності зафарбовування тривимірних об'єктів у системах комп'ютерної графіки Код дисциплины диссертации: 05.13.13Чорний Анатолій Вікторович2004
Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис розробки оптико-електронної моделі для побудови образного комп'ютера Код дисциплины диссертации: 05.13.13Яровий Андрій Анатолійович2004
Методи і засоби організації паралельних процесів у системах великих баз даних Код дисциплины диссертации: 05.13.13Іванкевич Олексій Вікторович2004
Організація процесів передачі інформації в мобільних комп'ютерних мережах з реконфігурацією топології Код дисциплины диссертации: 05.13.13Асад Махмуд Асад Аль Насер2003
Розробка і дослідження методів синтезу швидкодіючих пристроїв керування на ВІС Код дисциплины диссертации: 05.13.13Бабаков Роман Маркович2003
Методы и вычислительные структуры для размещения файлов в компьютерных сетях Код дисциплины диссертации: 05.13.13Бельков Дмитрий Валерьевич2003
Конечные автоматы с псевдослучайными переходами и методы защиты информации на их основе Код дисциплины диссертации: 05.13.13Булах Евгений Вячеславович2003
Методы и аппартно-ориентированные алгоритмы синтеза процесоров быстрых перспективных преобразований в системах визуализации Код дисциплины диссертации: 05.13.13Васильев Николай Валерьевич2003
Методи та апаратно-орієнтовані алгоритми синтезу процесорів швидких перспективних перетворень у системах візуалізації Код дисциплины диссертации: 05.13.13Васильєв Микола Валерійович2003
Електронні обчислювальні машини на основі алгебр з регулярним матричним представленням Код дисциплины диссертации: 05.13.13Вишинський Віталій Андрійович2003
Обчислювальна система для обробки спектрометричної інформації полів гамма- випромінювання Код дисциплины диссертации: 05.13.13Ентеліс Олена Марківна2003
Проблема обоснования выбора характеристик ЭВМ реального времени для решения задач управления и обработки данных Код дисциплины диссертации: 05.13.13Мороз-Подворчан Игорь Григорьевич2003
Способи і засоби підвищення продуктивності мобільних комп'ютерних мереж з асинхронним режимом передачі даних Код дисциплины диссертации: 05.13.13Муаффаг Ахмед Абдул-Рахман Абу-Алхайжа2003
Розробка засобів ефективного вибору та реалізації алгоритмів захисту інформації в комп'ютерних системах Код дисциплины диссертации: 05.13.13Мустафа Акрам Ареф Найеф2003
Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних Код дисциплины диссертации: 05.13.13Хом'юк Віктор Вікторович2003
Вычислительная система для обработки спектрометрической информации полей гамма-излучения Код дисциплины диссертации: 05.13.13Энтелис Елена Марковна2003
Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп'ютерних системах на основі кодів поля Галуа Код дисциплины диссертации: 05.13.13Яцків Наталія Георгіївна2003
Спосіб і засоби синтезу структури та маршрутизація в безпровідній комп'ютерній мережі Код дисциплины диссертации: 05.13.13Адель Наіф Адель Ал Файяд2002
Розработка и исследование методов синтеза быстродействующих устройств управления на БИС Код дисциплины диссертации: 05.13.13Бабаков Роман Маркович2002
Алгоритмические и программно-аппаратные методы и средства построения интерактивных геоинформационных комплексов оперативного взаимодействия Код дисциплины диссертации: 05.13.13Васюхин Михаил Иванович2002
Алгоритмічні і програмно-апаратні методи та засоби побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів оперативної взаємодії Код дисциплины диссертации: 05.13.13Васюхін Михайло Іванович2002
Электронные вычислительные машины на основе алгебр с регулярным матричным представлением Код дисциплины диссертации: 05.13.13Вышинский Виталий Андреевич2002
Організаціяпаралельних процесів у спеціалізованих обчислювальних системах з ортогональним доступом до пам'яті Код дисциплины диссертации: 05.13.13Душеба Валентина Віталіївна2002
Организация процессов обработки изображений (на примере штриховых изображений) Код дисциплины диссертации: 05.13.13Мохамед Хашим Мохамед Руми2002
Організація процесів обробки зображень (на прикладі штрихових зображень) Код дисциплины диссертации: 05.13.13Мохамед Хашим Мохамед Румі2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины