Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Вычислительные машины, системы и сети


Методи і засоби підвищення якості обслуговування в комп'ютерних мережах, що динамічно реконфігуруються Код дисциплины диссертации: 05.13.13Кулаков Юрій Олексійович2005
Структурно-функциональный анализ и синтез преобразователей дискретной информации для предпроцессорной обработки Код дисциплины диссертации: 05.13.13Купрейчик Ирина Валериевна2005
Структурно-функціональний аналіз та синтез перетворювачів дискретної інформації для передпроцесорної обробки Код дисциплины диссертации: 05.13.13Купрейчик Ірина Валеріївна2005
Мережа з самомаршрутизацією та оптичною обробкою заголовка пакетів Код дисциплины диссертации: 05.13.13Мотаз Х Я Даду2005
Метод і засоби підтримки мобільності в об'єднаних комп'ютерних мережах Код дисциплины диссертации: 05.13.13Мохаммад АА Аль-Рабабах2005
Оптоелектронні методи та засоби паралельної комутації у локальних оптичних мережах Код дисциплины диссертации: 05.13.13Осама Ф Ф Абудайя2005
Методи та засоби підвищення ефективності моделей поведінки відмовостійких багатопроцесорних систем у потоці відмов Код дисциплины диссертации: 05.13.13Рабах Мох'д Ахмад Аль Шбуль2005
Методы и средства повышения эффективности моделей поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем в потоке отказов Код дисциплины диссертации: 05.13.13Рабах Мох'д Ахмад Аль Шбуль2005
Метод маршрутизації пакетів за критерієм рівномірного завантаження мережі Код дисциплины диссертации: 05.13.13Скуйбіда Вадим Юрійович2005
Цифровые полиномиальные преобразователи координат телевизионных изображений Код дисциплины диссертации: 05.13.13Сотников Платон Олегович2005
Розподілена динамічна маршрутизація з урахуванням якості обслуговування в мобільних мережах. Код дисциплины диссертации: 05.13.13Хусейн Ахмад Аль-Фаді Аль-Офешат2005
Принципи організації та методи синтезу інтегрованих комп'ютерних систем комерційного управління електричними об'єктами Код дисциплины диссертации: 05.13.13Щербакова Ілона Олександрівна2005
Методы синтеза многоуровневых схем композиционных микропрограммных устройств управления Код дисциплины диссертации: 05.13.13Аднан Ибрахим Сулейман Аль-Рабие2004
Методи синтезу багаторівневих схем композиційних мікропрограмних пристроїв керування Код дисциплины диссертации: 05.13.13Аль-Рабіє Аднан Ібрахім Сулейман2004
Кінцеві автомати з псевдовипадковими переходами і методи захисту інформації на їх основі Код дисциплины диссертации: 05.13.13Булах Євгеній Вячеславович2004
Методи і обчислювальні структури для розміщення файлів в комп'ютерних мережах Код дисциплины диссертации: 05.13.13Бєльков Дмитро Валерійович2004
Методи і засоби для реалізації зберігання, обробки та вводу графічнокодованої інформації Код дисциплины диссертации: 05.13.13Дичка Іван Андрійович2004
Пристрої комутації пакетів даних з багатоканальною вхідною буферизацією Код дисциплины диссертации: 05.13.13Дунець Богдан Романович2004
Методы синтеза многоуровневых структур управляющих автоматов на программируемых логических устройствах Код дисциплины диссертации: 05.13.13Зеленева Ирина Яковлевна2004
Методи синтезу багаторівневих структур керуючих автоматів на програмованих логічних пристроях Код дисциплины диссертации: 05.13.13Зеленьова Ірина Яківна2004
Методы и средства организации параллельных процессов в системах больших баз данных Код дисциплины диссертации: 05.13.13Иванкевич Алексей Викторович2004
Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних Код дисциплины диссертации: 05.13.13Кожем'яко Андрій Вікторович2004
Cистолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних Код дисциплины диссертации: 05.13.13Кожем'яко Андрій Вікторович2004
Методы синтеза управляющих автоматов на конфигурируемых логических блоках Код дисциплины диссертации: 05.13.13Красичков Алексей Александрович2004
Методи синтезу керуючих автоматів на конфігурованих логічних блоках Код дисциплины диссертации: 05.13.13Красічков Олексій Олександрович2004
Метод и средства распределения нагрузки в вычислительных сетях с использованием моделей нейронных систем Код дисциплины диссертации: 05.13.13Кременецкий Георгий Николаевич2004
Метод та засоби розподілу навантаження в обчислювальних мережах з використанням моделей нейронних систем Код дисциплины диссертации: 05.13.13Кременецький Георгій Миколайович2004
Паралельні обчислювальні структури для рішення задач маршрутизації в комп'ютерних мережах Код дисциплины диссертации: 05.13.13Мартинова Оксана Петрівна2004
Параллельные вычислительные структуры для решения задач маршрутизации в компьютерных сетях Код дисциплины диссертации: 05.13.13Мартынова Оксана Петровна2004
Разработка средств использования булевых функций специальных классов для повышения эффективности хеш-адресации, контроля и защиты информации Код дисциплины диссертации: 05.13.13Салех Ибрагим Ахмад Аль-Омар2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины