Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Моделі та інформаційна технологія управління розвитком вищого навчального закладу Код дисциплины диссертации: 05.13.06Гамлуш Яссер Надим2006
Моделі та метод конфігураційного синтезу інформаційно-управляючих систем з використанням раніше розроблених компонентів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Герасименко О.Д. 2006
Модели и метод конфигурационного синтеза информационно-управляющих систем с использованием ранее разработанных компонентов Код дисциплины диссертации: 05.13.06Герасименко Александр Дмитриевич2006
Інформаційно-пошукова технологія управління процесами аналізу і визначення складу матеріалів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Голдер Калян Кумар2006
Знаниеориентированные модели автоматизированного рабочего места диспетчерского управления магистральным трубопроводным комплексом Код дисциплины диссертации: 05.13.06Головань Константин Владиславович2006
Знанняорієнтовані моделі автоматизованого робочого місця диспетчерського управління магістральним трубопровідним комплексом. Код дисциплины диссертации: 05.13.06Головань Костянтин Владиславович2006
Модели, методы и информационная технология оценки качества программного обеспечения на основе профилирования и засева дефектов Код дисциплины диссертации: 05.13.06Гордеев Александр Александрович2006
Методи і моделі підготовки операторів рухомих об'єктів в автоматизованих навчальних системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Гученко Микола Іванович2006
Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніторингу Код дисциплины диссертации: 05.13.06Дереза Андрій Юрійович2006
Еволюційні моделі та методи аналізу і оптимізації рівня пожежної безпеки житлових об'єктів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Джулай Олександр Миколайович2006
Технологія завадостійкого кодування для систем автоматизованого управління мобільними об'єктами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Дмитренко Василь Степанович2006
Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення Код дисциплины диссертации: 05.13.06Дідковська Марина Віталіївна2006
Модели и методы информационной поддержки организационных структур управления созданием изделий приборостроения Код дисциплины диссертации: 05.13.06Замирец Олег Николаевич2006
Моделі та методи інформаційної підтримки організаційних структур управління створенням виробів приладобудування Код дисциплины диссертации: 05.13.06Замірець Олег Миколайович2006
Модели и методы автоматизированного планирования транспортного обслуживания распределенных технологических комплексов Код дисциплины диссертации: 05.13.06Западня Ксения Олеговна2006
Моделі та методи автоматизованого планування транспортного обслуговування розподілених технологічних комплексів. Код дисциплины диссертации: 05.13.06Западня Ксенія Олегівна2006
Методи розв'язання некоректних задач на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень для автоматизованих систем управління Код дисциплины диссертации: 05.13.06Засядько Аліна Анатоліївна2006
Модели и методы классификации текстовых документов в специализированных информационно-поисковых системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кабак Леонид Витальевич2006
Моделі та методи класифікації текстових документів в спеціалізованих інформаційно- пошукових системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кабак Леонід Віталійович2006
Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Казимир Володимир Вікторович2006
Модели и инструментальные средства автоматизированного управления поведением социальных групп Код дисциплины диссертации: 05.13.06Калита Надежда Ивановна2006
Інформаційні та математичні моделі автоматизації вироблення рекомендацій керівнику гасіння пожежі на залізничному транспорті Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кацман Михайло Давидович2006
Разработка АСУ запасами материальных ресурсов в многоуровневых логистических системах, функционирующих в чрезвычайных условиях Код дисциплины диссертации: 05.13.06Колчин Руслан Викторович2006
Розроблення АСУ запасами матеріальних ресурсів у багаторівневих логістичних системах, що функціонують у надзвичайних умовах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Колчін Руслан Вікторович2006
Розробка автоматизованої системи діагностики рухового апарату зорового аналізатора Код дисциплины диссертации: 05.13.06Комлева Наталія Олегівна2006
Разработка системы автоматизированной диагностики двигательного аппарата зрительного анализатора Код дисциплины диссертации: 05.13.06Комлевая Наталия Олеговна2006
Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кормановський Сергій Іванович2006
Модели и алгоритмы информационно-аналитической маркетинговой системы Код дисциплины диссертации: 05.13.06Костенко Александр Петрович2006
Моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної маркетингової системи Код дисциплины диссертации: 05.13.06Костенко Олександр Петрович2006
Дослідження і розробка системи цифрового неруйнівного відтворення інформації з раритетних носіїв Код дисциплины диссертации: 05.13.06Косяк Ігор Васильович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины