Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Моделі та метод конфігураційного синтезу інформаційно-управляючих систем з використанням раніше розроблених компонентів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Герасименко Олександр Дмитрович2007
Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій Код дисциплины диссертации: 05.13.06Говорущенко Тетяна Олександрівна2007
Математичні моделі та інструментальні засоби плану-вання та управління відновленням працездатності органі-заційних систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Головахіна Лариса Миколаївна2007
Модели, метод и информационная технология разработки многоверсионных информационно-управляющих систем на базе автоматов с программируемой логикой Код дисциплины диссертации: 05.13.06Головир Виктор Александрович2007
Моделі, метод та інформаційна технологія розробки багатоверсійних інформаційно-управляючих систем на базі автоматів з програмованою логікою Код дисциплины диссертации: 05.13.06Головир Віктор Олександрович2007
Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин Код дисциплины диссертации: 05.13.06Головко Олександр Вікторович2007
Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості програмного забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Гордєєв Олександр Олександрович2007
Системні моделі та методи прогресивної інформаційної технології в управлінні діяльністю підприємств зв'язку Код дисциплины диссертации: 05.13.06Гузій Руслан Олексійович2007
Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології Код дисциплины диссертации: 05.13.06Даревич Романа Романівна2007
Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів. Код дисциплины диссертации: 05.13.06Демківський Евген Олександрович2007
Система підтримки прийняття рішень функціональної діагностики промислового обладнання Код дисциплины диссертации: 05.13.06Доровський Дмитро Володимирович2007
Планування багатономенклатурного виробництва управляючою експертною системою в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 05.13.06Зарубін Вячеслав Сергійович2007
Моделі та інструментальні засоби автоматизованого управління поведінкою соціальних груп Код дисциплины диссертации: 05.13.06Калита Надія Іванівна2007
Реконструкція поверхонь в просторі за невпорядкованими даними аерозображень Код дисциплины диссертации: 05.13.06Карпін Олександр Олександрович2007
Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі органів внутрішніх справ України Код дисциплины диссертации: 05.13.06Коваль Леонід Григорович2007
Дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань Код дисциплины диссертации: 05.13.06Козак Руслан Орестович2007
Информационные технологии поддержки принятия решений по автоматизированному управлению структурами процессов механообработки Код дисциплины диссертации: 05.13.06Козлова Елена Вадимовна2007
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРАМИ ПРОЦЕСІВ МЕХАНООБРОБКИ Код дисциплины диссертации: 05.13.06Козлова Олена Вадимівна2007
Моделювання процесів функціонування авіаційного транспорту з метою прогнозування показників його діяльності Код дисциплины диссертации: 05.13.06Козлюк Ирина Алексеевна2007
Побудова систем електронного документообігу на основі формальних моделей Код дисциплины диссертации: 05.13.06Круковський Максим Юрійович2007
Методы и модели построения информационных технологий экономического мониторинга для Call-центров Код дисциплины диссертации: 05.13.06Крючковский Дмитрий Александрович2007
Методи і моделі побудови інформаційних технологій економічного моніторингу для Call-центрів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Крючковський Дмитро Олександрович2007
Автоматизоване управління складними об'єктами за умов невизначеності на основі гібридних імітаційних моделей Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кучеренко Валерій Євгенович2007
Моделі та інформаційні технології комп'ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж Код дисциплины диссертации: 05.13.06Лещенко Ірина Євгенівна2007
Моделі надзвичайних ситуацій та метод оцінки техногенного ризику в автоматизованій системі забезпечення безпеки виробництва Код дисциплины диссертации: 05.13.06Лифар Володимир Олексійович2007
Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек Код дисциплины диссертации: 05.13.06Лобузіна Катерина Вілентіївна2007
Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей Код дисциплины диссертации: 05.13.06Мартиненко Тетяна Володимирівна2007
Мережні моделі і методи побудови функціональних тестів апаратно-програмних засобів у складі автоматизованих систем управління Код дисциплины диссертации: 05.13.06Мартинюк Олександр Миколайович2007
Інформаційна технологія обробки неоднорідних медичних даних для підтримки прийняття рішень під час діагностики Код дисциплины диссертации: 05.13.06Мацуга Ольга Миколаївна2007
Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом в атоматизованих навчальних системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Меняйленко Олександр Сергійович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины