Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Модели и информационые технологии реинжиниринга унаследованных информационно-управляющих систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Хаббуш Ахмад Хадер Ахмад2000
"Розробка математичного і лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем ". Код дисциплины диссертации: 05.13.06Хайрова Ніна Феліксівна2000
Ймовірнісні моделі та алгоритми зваженого усереднення параметрів в інформаційних технологіях відновлення функцій Код дисциплины диссертации: 05.13.06Хомченко Богдан Анатолійович2000
Моделі і методи автоматизованого управління розвитком агропромислового комплексу регіону Код дисциплины диссертации: 05.13.06Черняк Наталія Іванівна2000
Компьютерное симулирование установившихся режимов электромагнитных преобразователей систем управления Код дисциплины диссертации: 05.13.06Шакья Субарна2000
Модели и алгоритмы оптимизации структуры распределенных технологических систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Шевченко Сергей Васильевич2000
Механiко-технологiчнi основи пiдвищення ефективностi робочих органiв гичкозбиральних машин. Код дисциплины диссертации: 05.13.06Шевченко Сергій Васильович2000
Моделі та алгоритмічно-програмне забезпечення лексикографічних систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Шевченко Ігор Вікторович2000
Метод и алгоритмы хеширования для обеспечения целостности и подлинности информации в автоматизированных информационных управляющих системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Штанько Игорь Анатольевич2000
Моделювання прогресивних комп'ютерних технологій самостійного навчання Код дисциплины диссертации: 05.13.06Якусевич Юрій Геннадійович2000
Моделирование диалогового процесса при разработке персонализированных компьютерных обучающих систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Абу-Даввас Вахееб Абдел-Вахаб1999
Моделювання діалогового процесу при розробці персоналізованих комп`ютерних навчальних систем. Код дисциплины диссертации: 05.13.06Абу-Даввас Вахееб Абдел-Вахаб1999
Модели и алгоритмы управления развитием технико- экономических систем на основе нечеткой системной оптимизации Код дисциплины диссертации: 05.13.06Абузейд Мохамад Хассан1999
Проблемно- ориентированная интегрированная технология и средства формирования многокритериальных моделей функциональных задач АСУ Код дисциплины диссертации: 05.13.06Айдаров Александр Васильевич1999
Розробка iнформацiйної технологiї монiторингу транспортних комунiкацiй Код дисциплины диссертации: 05.13.06Алексiєв Володимир Олегович1999
Моделi оптимiзацiї управлiння i прийняття рiшень в установчих комп'теризованих системах (на прикладi вузу) Код дисциплины диссертации: 05.13.06Бiлоусова Свiтлана Валентинiвна1999
Модели оптимизации управления и принятия решений в учрежденческих компьютеризированных системах (на примере вуза) Код дисциплины диссертации: 05.13.06Белоусова Светлана Валентиновна1999
Цифрова обробка зображень на основі теорії контрастності Код дисциплины диссертации: 05.13.06Воробель Роман Антонович1999
Теоретические основы моделирования и анализа дискретно- непрерывных систем с управляемой структурой Код дисциплины диссертации: 05.13.06Денисенко Владимир Анатольевич1999
Теоретичні основи моделювання і аналізу дискретно-безперервних систем з структурою, що управляється. Код дисциплины диссертации: 05.13.06Денисенко Володимир Анатолiйович1999
Разработка моделей и алгоритмов автоматизации создания и поддержки документооборота организационных систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Евланов Максим Викторович1999
Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Зербіно Дмитро Дмитрович1999
Розробка методів аналізу цифрових мереж інтегрованого обслуговування Код дисциплины диссертации: 05.13.06Калмиков Андрій Вікторович1999
Разработка методов анализа цифровых сетей интегрального обслуживания Код дисциплины диссертации: 05.13.06Калмыков Андрей Викторович1999
Розробка метода ідентифікації нелінейних об"єктів для прийняття рішень на базі нечіткої логіки Код дисциплины диссертации: 05.13.06Катєльніков Денис Іванович1999
Модели, алгоритмы и технологии мониторинга организационных систем с административным управлением Код дисциплины диссертации: 05.13.06Клименко Александр Васильевич1999
Моделі, алгоритми та технології моніторингу організаційних систем з адміністративним управлінням Код дисциплины диссертации: 05.13.06Клименко Олександр Васильович1999
Структурноінваріантні алгоритми опису та розпізнавання зображень Код дисциплины диссертации: 05.13.06Косаревич Ростислав Ярославович1999
Структурно-інваріантні алгоритми опису та розпізнавання зображень Код дисциплины диссертации: 05.13.06Косаревич Ростислав Ярославович1999
Моделирование и анализ проектных решений систем управления специального назначения Код дисциплины диссертации: 05.13.06Латкин Матвей Алексеевич1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины