Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-комунікаційних сервісів в децентралізованих системах дистанційного навчання Код дисциплины диссертации: 05.13.06Маклакова Галина Геннадіївна2000
Інформаційні технології та математичне моделювання процесу навчання з використанням стохастичних методів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Матвіїшина Надія Вікторівна2000
Моделі та алгоритми управління розвитком техніко-економічних систем на основі нечіткої системної оптимізації Код дисциплины диссертации: 05.13.06Мохамад Хассан Абу Зейд2000
Елементи технології вибору методів та формування алгоритмів розв'язання задач АСУ Код дисциплины диссертации: 05.13.06Міхаєвич Олексій Ігорович2000
Методы и средства оперативного управления интегрированными организационно- технологическими системами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Ненько Леонид Федорович2000
Розробка інформаційної технології нелінійної робастної сплайн-обробки даних в системі моніторингу Код дисциплины диссертации: 05.13.06Остропицький Віталій Михайлович2000
Технології широкополосного ортогонального кодування для автоматизованих систем обміну даними Код дисциплины диссертации: 05.13.06П'єр Мурр2000
Оптимизация управления производственными системами на региональном уровне Код дисциплины диссертации: 05.13.06Пидмогильный Николай Васильевич2000
Методы и средства моделирования когнитивного поведения пользователя в адаптивных компьютерных системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Пискун Александр Варфоломеевич2000
Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними процесами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Приймак Микола Володимирович2000
Математические модели, методы и алгоритмы пространственно-временного анализа магнитных полей и их применение в системах диагностики и обнаружения Код дисциплины диссертации: 05.13.06Примин Михаил Андреевич2000
Математичні моделі, методи й алгоритми просторово-часового аналізу магнітних полів та їх застосування в системах діагностики і виявлення Код дисциплины диссертации: 05.13.06Прімін Михайло Андрійович2000
Модели, алгоритмы и информационные технологии подсистемы управления развитием в АСУ предприятия Код дисциплины диссертации: 05.13.06Радовенюк Евгений Анатольевич2000
Моделі, алгоритми та інформаційні технології підсистеми управління розвитком в АСУ підприємства Код дисциплины диссертации: 05.13.06Радовенюк Євгеній Анатолійович2000
Методи і засоби інформаційного аналізу та синтезу технологічних ліній оперативної поліграфії Код дисциплины диссертации: 05.13.06Рак Юрій Павлович2000
Автоматизация управления развитием производства грузовых автомобилей Код дисциплины диссертации: 05.13.06Роговой Антон Иванович2000
Автоматизированная система поддержки принятия врачебных решений в условиях нечеткой информации Код дисциплины диссертации: 05.13.06Руденко Марина Анатольевна2000
Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень в умовах нечіткої інформації Код дисциплины диссертации: 05.13.06Руденко Марина Анатоліївна2000
Системологічні та математичні основи природної класифікації та їх застосування в інтелектуальних системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Соловйова Катерина Олександрівна2000
Інформаційні технології підтримки прийняття рішень по управлінню ресурсами в медичних приладово-комп'ютерних системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сосновський Юрій Вячеславович2000
Зниження часової складності процесів автоматизованого управління уповільненням автотранспортних засобів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Становська Тетяна Павлівна2000
Модели, алгоритмы и информационная технология управления функционированием и развитием региональных отделений страхового фонда документации Украины Код дисциплины диссертации: 05.13.06Стратиенко Наталия Константиновна2000
Моделі, алгоритми та інформаційна технологія управління функціонуванням та розвитком регіональних відділень Страхового фонду документації України Код дисциплины диссертации: 05.13.06Стратієнко Наталія Костянтинівна2000
Інформаційні та математичні моделі корпоративної автоматизованої системи управління регіонального аграрного університетського центру Код дисциплины диссертации: 05.13.06Січко Тетяна Василівна2000
Концепция, модели, алгоритмы и средства адаптивной технологии создания информационно-управляющих систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Теленик Сергей Федорович2000
Концепція, моделі, алгоритми та засоби адаптивної технології створення інформаційно-керуючих систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Теленик Сергій Федорович2000
Теоретические основы, модели и средства матричных информационных технологий управления строительством сложных энергетических объектов Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тесля Юрий Николаевич2000
Многоальтернативные оптимизационные модели технологических процессов производств Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тищенко Александр Иванович2000
Інформаційна технологія багатоверсійного представлення та керування базами даних інформаційних систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Трофимов Борис Федорович2000
Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій Код дисциплины диссертации: 05.13.06Федорук Павло Іванович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины