Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Нейромережеві моделі вибору методів оцінювання параметрів регресійних залежностей в інформаційних управляючих системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Рєпка Вікторія Борисівна2002
Елементи око-процесорної обробки зображень в логіко-часовому середовищі Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна2002
Математические модели и информационные технологии автоматизированного управления системами противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов Код дисциплины диссертации: 05.13.06Скляров Станислав Александрович2002
Математичні моделі та інформаційні технологіі автоматизованого управління системами протикорозійного захисту магістральних трубопроводів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Скляров Станіслав Олександрович2002
Автоматизована інформаційна система забезпечення контролю екологічних водонебезпечних процесів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Соколовська Аліса Борисівна2002
Моделі й інформаційні технології оцінки і пргнозування стану багатовимірних динамічних об'єктів в умовах нечітких вхідних даних Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сіра Оксана Володимирівна2002
Метод анализа и повышения качества обучающих выборок нейронных сетей для прогнозирования временных рядов Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тарасенко Руслан Алексеевич2002
Метод аналізу і підвищення якості навчальних вибірок нейронних мереж для прогнозування часових рядів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тарасенко Руслан Олексійович2002
Структурно-аналитические модели, алгоритмы и программные средства для распознавания производственных ситуаций по разнотипным признакам Код дисциплины диссертации: 05.13.06Филипковская Лариса Алексеевна2002
Оптимизация управления составными процессами путем адаптивной вариации критериев Код дисциплины диссертации: 05.13.06Худенко Надежда Петровна2002
Оптимізація управління складеними процесами шляхом адаптивної варіації критеріїв Код дисциплины диссертации: 05.13.06Худенко Надія Петрівна2002
Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальному часі. Код дисциплины диссертации: 05.13.06Цмоць Іван Григорович2002
Моделі, методи, алгоритми раціонального керування потокорозподілом у трубопровідних транспортних системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Євдокімов Андрій Анатолійович2002
Ідентифікація екологічного знання в автоматизованих інформаційно- бібліотечних системах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Єлісєєв Віктор Валентинович2002
Моделі та алгоритми управління розвитком технічних засобів технологічних процесів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Алі Хассан Абу Зейд2001
Інформаційні нейромережеві технології оперативного обліку електроенергії в енергопостачальних компаніях Код дисциплины диссертации: 05.13.06Андрощук Олексій Володимирович2001
Моделі та алгоритми визначення ефективних робастних методів при синтезі функціональних задач АСУ Код дисциплины диссертации: 05.13.06Антонов Владислав Олександрович2001
Моделі та інформаційні технології реінжинірінгу успадкованих інформаційно-управляючих систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Ахмад Хадер Ахмад Хаббуш2001
Методи побудови інтелектуальних адаптивних інтерфейсів "людина -- комп'ютеризована система" на основі моделі користувача Код дисциплины диссертации: 05.13.06Бень Андрій Павлович2001
Оптимизационная модель и способы асинхронного тиражирования данных для построения систем распределенной обработки информации Код дисциплины диссертации: 05.13.06Блажко Александр Анатольевич2001
Оптимізаційна модель та засоби асинхронного тиражування даних для побудови систем розподіленої обробки інформації. Код дисциплины диссертации: 05.13.06Блажко Олександр Анатолійович2001
Модели и методы создания информационных технологий обучения Код дисциплины диссертации: 05.13.06Бойкова Валентина Александровна2001
Моделі і методи створення інфор-маційних технологій навчання Код дисциплины диссертации: 05.13.06Бойкова Валентина Олександрівна2001
Розробка та дослідження алгоритмів оперативного планування взаємопов'язаних виробничих процесів в одиничному та дрібносерійному виробництві Код дисциплины диссертации: 05.13.06Вакуленко Оксана Сергіївна2001
Методи та засоби створення мультимедіальних дистанційних курсів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Веренич Олена Володимирівна2001
Інформаційні технології та засоби підвищення достовірності кореляційних течешукачів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Владимирський Ігор Альбертович2001
Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на базі локальної обчислювальної мережі Код дисциплины диссертации: 05.13.06Глуцький Володимир Іванович2001
Метод и средства восстановления квазиоптических изображений самолетов в экспертной системе комплексной обработки измерительной информации Код дисциплины диссертации: 05.13.06Данилюк Игорь Андреевич2001
Методи та засоби прогнозування екологічних та економічних процесів на основі комп'ютерного моделювання часових рядів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Демківська Тетяна Іванівна2001
Моделі, методи та інформаційна технологія в управлінні розвитком виробництва сільськогосподарських тракторів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Дерев'янченко Борис Ігоревич2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины