Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Разработка интерфейса пользователя локализованных распределенных приложений Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сичкаренко Владимир Александрович2004
Математичні моделі процесу інформаційного обміну в системах дистанційного навчання Код дисциплины диссертации: 05.13.06Степанова Яна Михайлівна2004
Математическое и информационное обеспечение автоматизированной системы управления городскими транспортными электросетями Код дисциплины диссертации: 05.13.06Столяренко Максим Александрович2004
Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованої системи управління міськими транспортними електромережами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Столяренко Максим Олександрович2004
Моделювання системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних польотних ситуаціях Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сікірда Юлія Володимирівна2004
Моделі і алгоритми системи підтримки прийняття рішень з ремонтного обслуговування обладнання Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сімкіна Раїса Артемівна2004
Розробка інтерфейсу користувача локалізованих розподілених застосувань Код дисциплины диссертации: 05.13.06Січкаренко Володимир Олександрович2004
Методы и инструментальные средства метрико-вероятностной оценки качества программного обеспечения информационно-управляющих систем критического применения Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тарасюк Ольга Михайловна2004
Методи та інструментальні засоби метрико-ймовірнісної оцінки якості програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тарасюк Ольга Михайлівна2004
Інформаційна технологія оцінки і прогнозування станів електромеханічних пристроїв з використанням штучних нейронних мереж Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тваруг Богуслав2004
Модели и инструментарий синтеза автоматизированного управления гибкими производственными системами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тищенко Иван Александрович2004
Моделі та інструментарій синтезу автоматизованого управління гнучкими виробничими системами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тищенко Иван Александрович2004
Моделі та інструментарій синтезу автоматизованого управління гнучкими виробничими системами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тищенко Іван Олександрович2004
Модели и метод обеспечения надежности информационно-управляющих систем АЭС с использованием многоверсионных технологий Код дисциплины диссертации: 05.13.06Токарев Виктор Иванович2004
Методы и инструментальные средства оценки состояния объектов по сигналам с локально сосредоточенными признаками Код дисциплины диссертации: 05.13.06Файнзильберг Леонид Соломонович2004
Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об'єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками Код дисциплины диссертации: 05.13.06Файнзільберг Леонід Соломонович2004
Мультиагентные технологии интеграции гетерогенных информационных систем и распределенных баз данных Код дисциплины диссертации: 05.13.06Филатов Валентин Александрович2004
Моделі, алгоритми та інформаційні технології управління розвитком соціально-економічних систем (на прикладі вищої освіти України) Код дисциплины диссертации: 05.13.06Чередніченко Ольга Юріївна2004
Модели и алгоритмы автоматизированного управления уровнем готовности авиадиспетчеров к действиям в кризисных ситуациях Код дисциплины диссертации: 05.13.06Чинченко Юрий Владимирович2004
Моделі і алгоритми автоматизованого управління рівнем готовності авіадиспетчерів до дій в кризових ситуаціях Код дисциплины диссертации: 05.13.06Чинченко Юрій Володимирович2004
Теоретичні основи побудови інформаційних технологій захисту поліграфічної продукції спеціального призначення Код дисциплины диссертации: 05.13.06Шевчук Анатолій Васильович2004
Підвищення ефективності управління інформаційним трафіком у корпоративних комп'ютерних мережах АСУ Код дисциплины диссертации: 05.13.06Яароб Бадр2004
Моделі та алгоритми автоматизованого оперативного номенклатурно- календарного планування дискретних виробництв Код дисциплины диссертации: 05.13.06Єфіменко Надія Анатоліївна2004
Моделі та алгорритми автоматизованого оперативного номенклатурно-календарного планування дискретних виробництв Код дисциплины диссертации: 05.13.06Єфіменко Надія Анатоліївна2004
Розробка і дослідження базису високоточної комп'ютерної технології з розрядно-логарифмічним представленням даних Код дисциплины диссертации: 05.13.06Алєксєєва Людмила Олександрівна2003
Модели и методы информационной поддержки в компьютеризированных системах обучения Код дисциплины диссертации: 05.13.06Антофий Наталия Николаевна2003
Моделі та методи інформаційної підтримки в комп'ютеризованих системах навчання Код дисциплины диссертации: 05.13.06Антофій Наталія Миколаївна2003
Моделі та методи інформаційної підтримки в комп'ютеризованих системах навчання Код дисциплины диссертации: 05.13.06Антофій Наталія Іванівна2003
Метод комп'ютерної візуалізації результатів експериментальних досліджень з використанням принципів когнітивної графіки Код дисциплины диссертации: 05.13.06Афанасьєва Олеся Юрій-Юстинівна2003
Автоматизированная система технической диагностики прочностных характеристик металлов на основе гибридных нейронных сетей Код дисциплины диссертации: 05.13.06Бабичев Сергей Анатольевич2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины