Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Прогнозування попиту на навчальні послуги (післядипломна освіта) та впровадження новітніх інформаційних технологій для підвищення ефективності їх реалізації Код дисциплины диссертации: 05.13.06Рзаєва Світлана Леонідівна2005
Методы и информационная технология выбора эффективных режимов работы систем с регулируемым электроприводом Код дисциплины диссертации: 05.13.06Романовский Владимир Игоревич2005
Методи та інформаційна технологія вибору ефективних режимів роботи систем з регульованим електроприводом Код дисциплины диссертации: 05.13.06Романовський Володимир Ігорович2005
Модели, методы и технологии оценивания качества процесса образования на основании информационных показателей Код дисциплины диссертации: 05.13.06Рубин Эдуард Ефимович2005
Моделі, методи та технології оцінювання якості процесу освіти на основі інформаційних показників Код дисциплины диссертации: 05.13.06Рубін Едуард Юхимович2005
Методи та інформаційна технологія стиску зображень в автоматизованих системах на основі вейвлет-перетворень Код дисциплины диссертации: 05.13.06Різуненко Андрій Олексійович2005
Інформаційні технології семантичного захисту інформації в системах документообігу Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сабат Володимир Іванович2005
Разработка методов и программного инструментария создания приложений для мобильных систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Семенец Станислав Владимирович2005
Методика построения автоматизированных систем контроля и анализа ситуаций на потенциально опасных объектах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Серебровский Александр Николаевич2005
Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Серебровський Олександр Миколайович2005
Интеллектуальные системы поддержки принятия решений в управлении производством в нечетких условиях Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сетлак Галина2005
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні виробництвом у нечітких умовах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сетлак Галина2005
Модели и методы поддержки принятия решений в системах управления рыбоводными предприятиями Код дисциплины диссертации: 05.13.06Скороход Елена Николаевна2005
Моделі і методи підтримки прийняття рішень в системах управління рибогосподарськими підприємствами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Скороход Олена Миколаївна2005
Модели, методы и информационные технологии экономического мониторинга и управления финансовыми ресурсами иерархических бизнес-структур Код дисциплины диссертации: 05.13.06Слипченко Елена Викторовна2005
Моделі, методи та інформаційні технології економічного моніторингу і управління фінансовими ресурсами ієрархічних бізнес-структур Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сліпченко Олена Вікторівна2005
Моделі, методи і інформаційна технологія децентралізації управління ресурсами розподілених систем функціонально неоднорідних операційних підрозділів в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 05.13.06Сорокіна Ірина Анатоліївна2005
Инфологическое моделирование процесса технического обслуживания воздушных судов с учетом особенностей деятельности персонала Код дисциплины диссертации: 05.13.06Табет Али Мухамед Галеб2005
Інфологічне моделювання процесу технічного обслуговання повітряних суден з урахуванням особливостей діяльності персоналу Код дисциплины диссертации: 05.13.06Табет Алі Мухамед Галеб2005
Нейромережева технологія аналізу і прогнозування процесів на ринку нерухомості Код дисциплины диссертации: 05.13.06Тазетдінов Валерій Абударович2005
Модели и алгоритмы оптимизации распределенных баз данных компьютерных информационных систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Телятников Александр Олегович2005
Моделі та алгоритми оптимізації розподілених баз даних комп'ютерних інформаційних систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Телятніков Олександр Олегович2005
Модели, методы и информационные технологии адаптивной разработки и реинжиниринга информационно-управляющих систем Код дисциплины диссертации: 05.13.06Ткачук Николай Вячеславович2005
Моделі та метод забезпечення надійності інформаційно-управляючих систем АЕС з використанням багатоверсійних технологій Код дисциплины диссертации: 05.13.06Токарєв Віктор Іванович2005
Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Ударцева Тетяна Євгенівна2005
Модели, методы и информационная технология экономического мониторинга наукоемкого высокотехнологического производства Код дисциплины диссертации: 05.13.06Узун Дмитрий Дмитриевич2005
Моделі, методи й інформаційна технологія економічного моніторингу наукоємного високотехнологічного виробництва Код дисциплины диссертации: 05.13.06Узун Дмитро Дмитрович2005
Модели и методы обработки данных в единой автоматизированной информационной системе таможенной службы Код дисциплины диссертации: 05.13.06Ульяновская Юлия Викторовна2005
Моделі та методи обробки даних в єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби Код дисциплины диссертации: 05.13.06Ульяновська Юлія Вікторівна2005
Методи та засоби реалізації багатофункціональної підсистеми ціноутворення Код дисциплины диссертации: 05.13.06Федусенко Олена Володимирівна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины