Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Автоматизована інформаційно-пошукова система, що грунтується на нечіткій моделі портрета людини Код дисциплины диссертации: 05.13.06Григор'єв Андрій Вікторович2005
Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи Код дисциплины диссертации: 05.13.06Григорецький Володимир Олексійович2005
Информационное обеспечение для моделирования и управления транспортными потоками в крупных городах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Григоров Михаил Антонович2005
Інформаційне забезпечення для моделювання та керування транспортними потоками у великих містах Код дисциплины диссертации: 05.13.06Григоров Михайло Антонович2005
Автоматизированная информационно-поисковая система, основанная на нечеткой модели портрета человека Код дисциплины диссертации: 05.13.06Григорьев Андрей Викторович2005
Модель и методы построения расписаний автоматизированных производственных систем в условиях изменяющегося портфеля заказов Код дисциплины диссертации: 05.13.06Губка Алексей Сергеевич2005
Модель і методи побудови розкладів автоматизованих виробничих систем в умовах портфелю замовлень, що змінюється Код дисциплины диссертации: 05.13.06Губка Олексій Сергійович2005
Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності функціонування систем митного контролю Код дисциплины диссертации: 05.13.06Дем'янчук Станіслав Георгійович2005
Аналіз та оптимізація показників якості та структур комп'ютерних мереж з технологією АТМ Код дисциплины диссертации: 05.13.06Зайченко Олена Юріївна2005
Методи прийняття рішень в системах управління запасами на підприємствах в умовах обмеженого часу Код дисциплины диссертации: 05.13.06Захарченко Раїса Миколаївна2005
Модели и методы компьютерного обучения с учетом индивидуальных способностей пользователей Код дисциплины диссертации: 05.13.06Зянчурина Ирина Николаевна2005
Моделі та методи комп'ютерного навчання з урахуванням індивідуальних здібностей користувачів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Зянчуріна Ірина Миколаївна2005
Модельно-ориентированное управление интеллектуальными производственными системами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Казимир Владимир Викторович2005
Моделі та алгоритми в інформаційній технології персоналізованого агентно- онтологічного пошуку навчальних матеріалів в мережі Інтернет Код дисциплины диссертации: 05.13.06Келеберда Ігор Миколайович2005
Средства инженерии вероятных квантов знаний для поддержки решений при выборе оборудования в технологической подготовке производства Код дисциплины диссертации: 05.13.06Киричук Елена Павловна2005
Засоби інженерії ймовірних квантів знань для підтримки рішень при виборі обладнання в технологічний підготовці виробництва Код дисциплины диссертации: 05.13.06Киричук Олена Павлівна2005
Модели и алгоритмы иноформационной поддержки принятия решений при формировании коллективов Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кирюшатова Татьяна Григорьевна2005
Методи та інформаційно-програмні засоби синтезу та аналізу стилів програмування Код дисциплины диссертации: 05.13.06Крамар Юлія Михайлівна2005
Имитационное моделирование повреждений и отказов сложных технических систем с регулярной структурой Код дисциплины диссертации: 05.13.06Красножон Сергей Николаевич2005
Імітаційне моделювання ушкоджень та відмов складних технічних систем з регулярною структурою Код дисциплины диссертации: 05.13.06Красножон Сергій Миколайович2005
Модели и инструментальные средства системы оперативного управления производством Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кротюк Ирина Григорьевна2005
Моделі та інструментальні засоби системи оперативного управління виробництвом Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кротюк Ірина Григорівна2005
Математические модели и элементы информационной технологии для магнитометрических систем измерения малых перемещений Код дисциплины диссертации: 05.13.06Крячок Александр Степанович2005
Информационная система оперативного управления организационно-техническими объектами горнорудных карьеров Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кудинов Виктор Валентинович2005
Модели и информационные технологии интеллектуального инжиниринга данных в автоматизованных системах управления технологическими процессами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кукленко Дмитрий Викторович2005
Моделі та інформаційні технології інтелектуального інжинірингу даних в автоматизованих системах управління технологічними процесами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кукленко Дмитро Вікторович2005
Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процесами Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кутах Олександр Петрович2005
Методы, модели и алгоритмы оптимизации автоматизированного планирования и управления промышленным производством Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кухаренко Сергей Викторович2005
Методи, моделі і алгоритми оптимізації автоматизованого планування і управління промисловим виробництвом Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кухаренко Сергій Вікторович2005
Моделі та алгоритми інформаційної підтримки прийняття рішень при формуванні колективів Код дисциплины диссертации: 05.13.06Кірюшатова Тетяна Григорівна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины