Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Антенны и устройства микроволновой техники


Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням Код дисциплины диссертации: 05.12.07Нестерук Сергій Володимирович2009
Удосконалення теорії й практики побудови коаксіально-колінеарних антен мікрохвильового діапазону Код дисциплины диссертации: 05.12.07Редькіна Олена Олександрівна2009
Статистика поля в зоні Френеля круглої сфокусованої апертури Код дисциплины диссертации: 05.12.07Сербін Анна Володимирівна2008
Мікрохвильові пристрої на основі резонаторів біжної хвилі Код дисциплины диссертации: 05.12.07Лук'янчук Григорій Олександрович2007
Мікрохвильові пристрої з активними резонаторами Код дисциплины диссертации: 05.12.07Сафонов Валерій Віталійович2007
Мікрохвильові параметричні перетворювачі комплексних характеристик антенно-фідерних пристроїв Код дисциплины диссертации: 05.12.07Смаілов Юнус Якубович2007
Сферическая зеркальная антенна со спиральными облучателями Код дисциплины диссертации: 05.12.07Троицкий Александр Викторович2007
Сферична дзеркальна антена зі спіральними опромінювачами. Код дисциплины диссертации: 05.12.07Троїцький Олександр Вікторович2007
Апертурные антенны с дискретной рабочей поверхностью (основы теории и дифракционный анализ) Код дисциплины диссертации: 05.12.07Цалиев Тамерлан Амранович2007
Апертурні антени з дискретною робочою поверхнею(основи теорії та дифракційний аналіз) Код дисциплины диссертации: 05.12.07Цалієв Тамерлан Амранович2007
Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об'єктів радіозв'язку Код дисциплины диссертации: 05.12.07Лук'янчиков Андрій Володимирович2006
Поперечно-планарные интегральные транзисторные генераторы СВЧ Код дисциплины диссертации: 05.12.07Антипенко Руслан Владимирович2005
Поперечно-планарні інтегральні транзисторні генератори НВЧ Код дисциплины диссертации: 05.12.07Антипенко Руслан Володимирович2005
Розвиток теорії проектування багатошарових інтегральних схем НВЧ Код дисциплины диссертации: 05.12.07Карпуков Леонід Матвійович2005
Эхо-коррекция алгоритмов получения и обработки измерительной информации при оценке параметров антенн линейной решеткой измерительных зондов Код дисциплины диссертации: 05.12.07Литвинчук Игорь Иванович2005
Ехо-корекція алгоритмів отримання і обробки вимірювальної інформації при оцінці параметрів антен лінійною решіткою вимірювальних зондів Код дисциплины диссертации: 05.12.07Литвинчук Ігор Іванович2005
Малогабаритные антенны с управляемой поляризацией излучения для подвижных объектов радиосвязи Код дисциплины диссертации: 05.12.07Лукьянчиков Андрей Владимирович2005
Аналіз і синтез дротових антен криволінійної форми Код дисциплины диссертации: 05.12.07Проценко Михайло Борисович2005
Проводові антени довільної конфігурації з нелінійними характеристиками поверхневого імпедансу Код дисциплины диссертации: 05.12.07Гавва Дмитро Сергійович2004
Методы построения широкополосных облучающих систем для гибридно-зеркальных антенн Код дисциплины диссертации: 05.12.07Головин Владислав Викторович2004
Методи побудови широкосмугових опромінюючих систем для гібридно- дзеркальних антен Код дисциплины диссертации: 05.12.07Головін Владислав Вікторович2004
Енергетичні характеристики крупноапертурних антен-випрямлячів при неспіввісному розміщенні передавальної та приймальної апертури у зоні Френеля Код дисциплины диссертации: 05.12.07Грецьких Дмитро В’ячеславович2004
Енергетичні характеристики крупноапертурних антен-випрямлячів при неспіввісному розміщенні передавальної та приймальної апертур у зоні Френеля Код дисциплины диссертации: 05.12.07Грецьких Дмитро Вячеславович2004
Развитие теории проектирования многослойных интегральных схем СВЧ Код дисциплины диссертации: 05.12.07Карпуков Леонид Матвеевич2004
Анализ и синтез проволочных антенн криволинейной формы Код дисциплины диссертации: 05.12.07Проценко Михаил Борисович2004
Проволочные антенны произвольной конфигурации с нелинейными характеристиками поверхностного импеданса Код дисциплины диссертации: 05.12.07Гавва Дмитрий Сергеевич2003
Энергетические характеристики крупноапертурных антенн-выпрямителей при несоосном расположении передающей и приемной апертур в зоне Френеля Код дисциплины диссертации: 05.12.07Грецких Дмитрий Вячеславович2003
Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу Код дисциплины диссертации: 05.12.07Громоздін Валентин Володимирович2003
Метод измерения проходящей мощности в многомодовых волноводах гальваномагнитными преобразователями Код дисциплины диссертации: 05.12.07Ивкин Павел Витальевич2003
Широкосмугові двополяризаційні смужкові антенні решітки Код дисциплины диссертации: 05.12.07Мартинюк Сергій Євстафійович2003

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины