Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Биологические и медицинские приборы и системы


Визуализация пространственно-временных электрических параметров кожи для выявления их характерных изменений Код дисциплины диссертации: 05.11.17Бабич Юрий Феодосьевич2001
Візуалізація просторово-часових електричних параметрів шкіри для виявлення їх характерних змін Код дисциплины диссертации: 05.11.17Бабіч Юрій Феодосійович2001
Методы и приборы контроля параметров пульсаций артериального давления Код дисциплины диссертации: 05.11.17Доброва Виктория Евгеньевна2001
Методи та прилади контролю параметрів пульсацій артеріального тиску Код дисциплины диссертации: 05.11.17Доброва Вікторія Євгеніївна2001
Розробка нейроподібної мережі і системи для обробки біомедичних зображень Код дисциплины диссертации: 05.11.17Загоруйко Любов Василівна2001
Завадостійке вимірювання артеріального тиску на основі кореляційно- спектральної обробки сигналів пульсу Код дисциплины диссертации: 05.11.17Зудов Олег Миколайович2001
Інформаційний показник ефективності функціонування лабораторних комп'ютерних систем на прикладі нефелометричних систем Код дисциплины диссертации: 05.11.17Козіна Ольга Андріївна2001
Розроблення пристрою та дослідження способу електропунктурної терапії маститу корів Код дисциплины диссертации: 05.11.17Крижанівський Володимир Ярославович2001
Оптико-електронна система визначення параметрів руху та морфологічних портретів сперміїв Код дисциплины диссертации: 05.11.17Стрілкова Тетяна Олександрівна2001
Структурная идентификация сигналов в кардиологических системах Код дисциплины диссертации: 05.11.17Филатова Анна Евгеньевна2001
Многоуровневая система конструктивных реализаций флоуспирометров, основанная на критериях их функциональных характеристик Код дисциплины диссертации: 05.11.17Халид Тахир Эльози2001
Багаторівнева система контруктивних реалізацій флоуспірометрів, заснована на критеріях їх функціональних характеристик Код дисциплины диссертации: 05.11.17Халід Тахір Ельозі2001
Основи побудови металополімерних конструкцій біотехнічних систем остеосинтезу Код дисциплины диссертации: 05.11.17Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович2001
Информационный показатель эффективности функционирования лабораторных компьютерных систем на примере нефелометрических систем Код дисциплины диссертации: 05.11.17Козина Ольга Андреевна2000
Адаптивний метод підвищення розбірливості мови в цифрових слухових апаратах Код дисциплины диссертации: 05.11.17Нечипоренко Алiна Сергiївна2000
Оптико-электронная система определения параметров движения и морфологических портретов спермиев Код дисциплины диссертации: 05.11.17Стрелкова Татьяна Александровна2000
Біотехнічні системи в механокардіометрії та кардіотокометрії: технічні засоби формування сигналів Код дисциплины диссертации: 05.11.17Сторчун Євген Володимирович1999
Бiотехнiчнi системи в механокардiометрiє та кардiотокометрiє : технiчнi засоби формування сигналiв Код дисциплины диссертации: 05.11.17Сторчун Євген Володимирович1999
Адаптивные цифровые измерители электрического сопротивления биообъектов для диагностики нарушений водно- солевого обмена Код дисциплины диссертации: 05.11.17Рево Юрий Васильевич1992

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины