Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Авиационная и ракетно-космическая техника


Розробка комбінованої технології для формування поверхневого шару авіаційних конструкційних матеріалів Код дисциплины диссертации: 05.07.04Баранов Олег Олегович2000
Технологія безперервного формування композитних профільних елементів конструкцій літальних апаратів. Код дисциплины диссертации: 05.07.04Пилипенко Володимир Миколайович2000
Технологія виробництва каркасів вуглець-вуглецевих термонавантажених елементів конструкцій літальних апаратів. Код дисциплины диссертации: 05.07.04Чесноков Олексій Вікторович2000
Технологія трансверсального зміцнення композитних елементів конструкцій літальних апаратів. Код дисциплины диссертации: 05.07.04Фрегер Дмитро Гаррійович2000
Компенсация возмущающего воздействия солнечного давления при ориентации космических аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.09Науменко Роман Николаевич1999
Локальная прочность конструктивных элементов пассажирских и транспортных самолетов при столкновении с птицами Код дисциплины диссертации: 05.07.03Онгирский Генрих Генрихович1999
Математичне моделювання турбулентних примежових шарів та пристінних струменів Код дисциплины диссертации: 05.07.01Мамчук Віталій Іванович1999
Методы оценки технологической наследственности и их использование при термоимпульсной обработке деталей авиационного производства Код дисциплины диссертации: 05.07.04Чирок Алексей Петрович1999
Определение параметров движения летательного аппарата при расследовании авиационных происшествий Код дисциплины диссертации: 05.07.09Годованюк Анна Валентиновна1999
Разработка и усовершенствование технологического процесса производства ГТД при помощи стохастического анализа главных параметров изделий по результатам контрольных испытаний Код дисциплины диссертации: 05.07.04Кириченко Олег Игоревич1999
Разработка эффективной методики вычислительного эксперимента оценки несущей способности на этапе отработки весового совершенства элементов конструкции крупногабаритных РДТТ Код дисциплины диссертации: 05.07.03Лозовицкий Игорь Брониславович1999
Расчетно- экспериментальное исследование особенностей обтекания концов рабочих лопаток компрессора авиационного двигателя Код дисциплины диссертации: 05.07.05Кудин Михаил Михайлович1999
Совершенствование технологической подготовки производства элементов конструкций летательных аппаратов из композиционных материалов, изготавливаемых методом намотки Код дисциплины диссертации: 05.07.04Могильный Геннадий Анатольевич1999
Технология непрерывной намотки трубчатых элементов малого диаметра из композиционных материалов для летательных аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.04Кивиренко Олег Борисович1999
Численное моделирование турбулентных течений с учетом тепломассообмена Код дисциплины диссертации: 05.07.01Лунис Маджид1999
Аеродинамічні характеристики несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями Код дисциплины диссертации: 05.07.01Українець Євген Олександрович1999
Визначення параметрів руху літального апарату під час розслідування авіаційних подій Код дисциплины диссертации: 05.07.09Годованюк Ганна Валентинівна1999
Дослідження та розробка комбінованої лазерно-плазмово-іонної технології обробки деталей авіаційної техніки. Код дисциплины диссертации: 05.07.04Васильков Павло Миколайович1999
Исследование и разработка комбинированной лазерно- плазменно- ионной технологии обработки деталей авиационной техники Код дисциплины диссертации: 05.07.04Васильков Павел Николаевич1999
Компенсація збурюючого впливу сонячного тиску при орієнтації космічних апаратів Код дисциплины диссертации: 05.07.09Науменко Роман Миколайович1999
Методи оцінки технологічної спадковості та їх використання при термоімпульсній обробці деталей авіаційного виробництва. Код дисциплины диссертации: 05.07.04Чирок Олексій Петрович1999
Научные основы финишной обработки аэродинамических поверхностей лопаток газотурбинных двигателей летательных аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.04Качан Алексей Яковлевич1999
Розрахунково-експериментальне дослідження особливостей обтікання кінців робочих лопаток компресора авіаційного двигуна Код дисциплины диссертации: 05.07.05Кудін Михайло Михайлович1999
Розробка i удосконалення технологiчного процесу виробництва ГТД шляхом стохастичного аналiзу головних параметрiв виробiв за результатами контрольних випробувань Код дисциплины диссертации: 05.07.04Кириченко Олег Iгорович1999
Розробка ефективної методики обчислювального експерименту аналізу несучої здатності на етапі відпрацювання вагової досконалості елементів конструкцій крупногабаритних РДТП. Код дисциплины диссертации: 05.07.03Лозовицький Ігор Броніславович1999
Розробка методик рацiонального проектування агрегатiв лiтальних апаратiв iз композицiйних матерiалiв Код дисциплины диссертации: 05.07.02Муравицький Олег Станiславович1999
Розробка технології одержання нафтополімерних смол з гідроксильними групами. Код дисциплины диссертации: 05.07.04Альмаурі Самір Абдулрахман Салех1999
Технологiя безперервноє намотки трубчастих елементiв конструкцiй малого дiаметра з композицiйних матерiалiв для лiтальних апаратiв. Пiдвищення ефективностi використання iнновацiйного потенцiалу в умовах переходу до ринкових вiдносин (на прикладi промислових пiдприїмств Донбасу) Код дисциплины диссертации: 05.07.04Кiвiренко Олег Борисович1999
Технологія одержання нафтополімерних смол з кінцевими карбоксильними групами. Код дисциплины диссертации: 05.07.04Чайківський Остап Володимирович1999
Удосконалення технологічної підготовки виробництва елементів конструкцій літальних апаратів зкомпозиційних матеріалів, виготовлених методом намотки Код дисциплины диссертации: 05.07.04Могильний Геннадій Анатолійович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины