Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Авиационная и ракетно-космическая техника


Нелiнiйнi iтеративнi методи фiльтрацiї, реконструкцiї та стиску двовимiрних iнформацiйних масивiв даних дистанцiйного зондування Код дисциплины диссертации: 05.07.12Пономаренко Микола Миколайович2004
Нелинейные итеративные методы фильтрации, реконструкции и сжатия двумерных информационных массивов данных дистанционного зондирования Код дисциплины диссертации: 05.07.12Пономаренко Николай Николаевич2004
Обгрунтування методики оцінки геоекологічного стану гірничопромислових територій на основі ландшафтно-системного підходу і аерокосмічної інформації Код дисциплины диссертации: 05.07.12Ліщенко Людмила Павлівна2004
Обґрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань кризового моніторингу Код дисциплины диссертации: 05.07.12Рябоконенко Сергій Олександрович2004
Определение аэродинамических характеристик и эффективности крыльев с дополнительными несущими поверхностями Код дисциплины диссертации: 05.07.01Янакаев Владимир Анверович2004
Оптико-электронные системы получения данных для интерпретации космических снимков прибрежных вод в видимом диапазоне Код дисциплины диссертации: 05.07.12Чепыженко Алексей Ильич2004
Параметрическая идентификация рабочих процессов энергетических установок с двухфазным теплоносителем для космических аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.05Епифанов Константин Сергеевич2004
Повышение несущей способности лопаток компрессора ГТД титановых сплавов комплексной финишной обработкой Код дисциплины диссертации: 05.07.04Бень Владимир Петрович2004
Прогнозирование долговечности по локальному напряженно-деформированному состоянию элементов конструкций с геометрическими нерегулярностями Код дисциплины диссертации: 05.07.03Гребенюк Ярослав Владимирович2004
Проектирование панелей крыльев с сотовым заполнителем при комбинированном нагружении с учетом несовершенств его изготовления Код дисциплины диссертации: 05.07.02Колоскова Анна Николаевна2004
Разработка технологического обеспечения изготовления тонкостенных крупногабаритных корпусных деталей летательных аппаратов с применением комбинированной деформирующей обработки Код дисциплины диссертации: 05.07.02Свидерский Владимир Павлович2004
Разработка технологического процесса и инструмента импульсной клепки авиационных конструкций из углепластика Код дисциплины диссертации: 05.07.04Воробьев Юрий Анатольевич2004
Способы повышения эффективности производства конструкций летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов Код дисциплины диссертации: 05.07.04Московская Наталья Михайловна2004
Технологическое обеспечение характеристик качества аэродинамических поверхностей лопаток центробежных колес компрессоров из жаропрочного никелевого сплава ЭК79-ИД Код дисциплины диссертации: 05.07.04Павленко Дмитрий Викторович2004
Аналіз та синтез систем автоматичного керування заходом на посадку літаків цивільної авіації на основі сучасної нестаціонарної теорії керування Код дисциплины диссертации: 05.07.09Краснопольський Андрій Олександрович2003
Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатоканальних зображень дистанційного зондування Код дисциплины диссертации: 05.07.12Цимбал Олег Валерійович2003
Вибір раціональних геометричних і динамічних параметрів фазоперехідного теплоприймача - акумулятора космічної сонячної енергетичної установки Код дисциплины диссертации: 05.07.05Книш Людмила Іванівна2003
Газодинамічні тепловиділяючі енергоустановки літальних апаратів для забезпечення безпеки польотів Код дисциплины диссертации: 05.07.05Науменко Павло Олегович2003
Дослідження і розробка технології формування та калібрування великогабаритних листових деталей літаків на електрогідравлічних установках з багатоелектродними розрядними блоками Код дисциплины диссертации: 05.07.04Антоненко Олександр Анатолійович2003
Забезпечення точності та прискореної технологічної підготовки виробництва деталей ГТД із зубчастими вінцями на основі комп'ютерного моделювання Код дисциплины диссертации: 05.07.04Балушок Костянтин Броніславович2003
Метод розрахунку довговічності ресори шасі легкого літака з урахуванням нерівностей аеродрому Код дисциплины диссертации: 05.07.03Абдулкадеер Амеен Ях'я2003
Методи вторинної обробки сигналів зображень у системах дистанційного зондування на основі використання міріадного оцінювання Код дисциплины диссертации: 05.07.12Абрамов Сергій Клавдійович2003
Методи літних випробувань та досліджень парашутних систем і парапланерних літальних апаратів Код дисциплины диссертации: 05.07.07Іванов Петро Іванович2003
Методи розрахунку циліндричних вихрових трактів ракетних і повітряно- реактивних двигунів Код дисциплины диссертации: 05.07.05Завістовський Дмитро Ігорович2003
Методи розщеплення в задачах ідентифікації лінеаризованих моделей польоту Код дисциплины диссертации: 05.07.07Єфремов Станіслав Георгійович2003
Методологія системного аналізу дистанційного зондування землі для вирішення задач екології та господарської діяльності Код дисциплины диссертации: 05.07.12Якимчук Владислав Григорович2003
Наукові основи технології пневмоударного штампування складнорельєфних тонколистових деталей літальних апаратів Код дисциплины диссертации: 05.07.04Фролов Євгеній Андрійович2003
Підвищення тяги стаціонарного плазмового двигуна шляхом впливу на рух нейтральних часток робочого тіла у прискорювальному каналі Код дисциплины диссертации: 05.07.05Огієнко Сергій Анатолійович2003
Розробка комплексних технологій, які підвищують життєвий цикл деталей та вузлів авіаційних двигунів Код дисциплины диссертации: 05.07.04Багмет Марія Миколаївна2003
Розробка комплексної технології та устаткування для високоенергетичного електроімпульсного зміцнення титанових деталей авіаційних двигунів Код дисциплины диссертации: 05.07.04Ткаченко Василь Васильович2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины