Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Авиационная и ракетно-космическая техника


Повышение эффективности определения параметров ионосферы при дистанционном мониторинге методом некогерентного рассеяния Код дисциплины диссертации: 05.07.12Пуляев Валерий Александрович2006
Проектирование рационального силового набора лонжеронного крыла из композиционных материалов Код дисциплины диссертации: 05.07.02Гагауз Федор Миронович2006
Проектирование рациональных силовых конструкций многостеночных крыльев малого удлинения беспилотных летательных аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.02Яровой Марк Александрович2006
Ресурсное проектирование рабочих лопаток вентиляторов авиационных ГТД с учетом контактного взаимодействия в соединениях Код дисциплины диссертации: 05.07.05Петров Алексей Владимирович2006
Технология инерционного способа утилизации авиационных боеприпасов с учетом критерия безопасности Код дисциплины диссертации: 05.07.04Полищук Елена Алексеевна2006
Удосконалення процесів формування внутрішньої порожнини охолоджуваних лопаток ГТД Код дисциплины диссертации: 05.07.04Замковой Василій Євгенійович2006
Формирование аэродинамического облика беспилотных летательных аппаратов схемы "летающее крыло" Код дисциплины диссертации: 05.07.01Лемко Олег Львович2006
Комплексний метод розрахунку форсажно-вихідних пристроїв турбореактивних двоконтурних двигунів Код дисциплины диссертации: 05.07.05Рубльов Володимир Іванович2005
Метод розрахункового та експериментального визначення вигляду снаряда спеціального призначення із заданими аеродинамічними властивостями Код дисциплины диссертации: 05.07.01Коломійцев Олександр Вікторович2005
Методика оцінки впливу коливань рідкого палива на динамічні властивості авіаційно-космічної системи з урахуванням характеристик демпферів коливань Код дисциплины диссертации: 05.07.09Сокульський Олег Євгенович2005
Методика оцінювання ймовірності успіху автоматичного заходу літака на посадку з урахуванням неоднорідності умов льотних випробувань Код дисциплины диссертации: 05.07.07Красноусова Ольга Юріївна2005
Обгрунтування методики формування і оцінки ефективності багатосупутникових угруповань дистанційного зондування Землі Код дисциплины диссертации: 05.07.12Козлов Захар Володимирович2005
Оптимізація просторово-часової обробки сигналів в бістатичних системах з синтезуванням апертури антени Код дисциплины диссертации: 05.07.12Євсєєв Ігор Анатолійович2005
Оцінка параметрів та фільтрація зображень земної поверхні з урахуванням детермінованої та випадкової самоподоби їх структури Код дисциплины диссертации: 05.07.12Усс Михайло Леонтійович2005
Технологічні основи забезпечення надійності з'єднань конструкцій літальних апаратів з тонколистових алюмінієво-літієвих сплавів Код дисциплины диссертации: 05.07.04Лабур Тетяна Михайлівна2005
Удосконалення процесів формування внутрішньої порожнини охолоджуваних лопаток ГТД Код дисциплины диссертации: 05.07.04Замковой Василь Євгенійович2005
Формування обрису повітряно-реактивних двигунів малорозмірних літальних апаратів на основі комплексного моделювання Код дисциплины диссертации: 05.07.05Ларьков Сергій Миколайович2005
Аеродинамічні характеристики несучого гвинта на критичних режимах обтікання Код дисциплины диссертации: 05.07.01Бердочник Вадим Анатолійович2005
Влияние винтовых движителей на аэродинамические характеристики несущей системы самолета Код дисциплины диссертации: 05.07.01Новиков Анатолий Александрович2005
Вплив гвинтових рушіїв на аеродинамічні характеристики несучої системи літака Код дисциплины диссертации: 05.07.01Новіков Анатолій Олександрович2005
Комплексный метод расчета форсажно-выходных устройств турбореактивных двухконтурных двигателей Код дисциплины диссертации: 05.07.05Рублев Владимир Иванович2005
Метод расчетного и экспериментального определения облика снаряда специального назначения с заданными аэродинамическими свойствами Код дисциплины диссертации: 05.07.01Коломийцев Александр Викторович2005
Методика оценивания вероятности успеха автоматического захода самолета на посадку с учетом неоднородности условий летных испытаний Код дисциплины диссертации: 05.07.07Красноусова Ольга Юрьевна2005
Методика управления динамической системой "летчик-самолет" с использованием звуковых сигналов Код дисциплины диссертации: 05.07.09Добровольский Дмитрий Валентинович2005
Моделирование и методы расчетов технологических параметров пропитки, изготовления препрегов для конструкций летательных аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.04Горовая Елена Павловна2005
Моделирование квазистационарных пристенных течений при расчете аэродинамических характеристик элементов летательных аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.01Шмаков Виталий Валерьевич2005
Моделювання квазістаціонарних пристінних течій при розрахунку аеродинамічних характеристик елементів літальних апаратів. Код дисциплины диссертации: 05.07.01Шмаков Віталій Валерійович2005
Оптимизация пространственно-временной обработки сигналов в бистатических системах с синтезированием апертуры антенны Код дисциплины диссертации: 05.07.12Евсеев Игорь Анатольевич2005
Оценка параметров и фильтрация изображений земной поверхности с учетом детерминированного и случайного самоподобия их структуры Код дисциплины диссертации: 05.07.12Усс Михаил Леонтьевич2005
Поля завад та спостереження об’єктів над земною поверхнею в радіотехнічних системах сантиметрових і міліметрових хвиль Код дисциплины диссертации: 05.07.12Тарнавський Євген Володимирович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины