Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Технические науки / Авиационная и ракетно-космическая техника


Обґрунтування методики прогнозування покладів вуглеводнів на суходолі з використанням матеріалів аерокосмічних та геохімічних досліджень (на прикладі нафтогазоносних площ Дніпровсько-Донецької западини) Код дисциплины диссертации: 05.07.12Архіпова Тетяна Олександрівна2007
Оптимізація геометричних параметрів міжлопаткового каналу дворядних лопаткових вінців трансзвукових ступенів осьового компресора Код дисциплины диссертации: 05.07.05Кірчу Федір Іванович2007
Проектування раціональних силових конструкцій багатостінкових крил малого подовження безпілотних літальних апаратів Код дисциплины диссертации: 05.07.02Яровой Марк Олександрович2007
Проектування раціонального силового набору лонжеронного крила із композиційних матеріалів Код дисциплины диссертации: 05.07.02Гагауз Федір Миронович2007
Ресурсне проектування робочих лопаток вентиляторів авіаційних ГТД з урахуванням контактної взаємодії в з'єднаннях Код дисциплины диссертации: 05.07.05Петров Олексій Володимирович2007
Розпізнавання гідрометеорологічних утворень бортовими метеонавігаційними комплексами за поляризаційними характеристиками відбитих сигналів Код дисциплины диссертации: 05.07.12Васильєва Ірина Карлівна2007
Статистическое оценивание параметров поверхностей в активно-пассивных системах дистанционного зондирования Код дисциплины диссертации: 05.07.12Нежальская Ксения Николаевна2007
Статистичне оцінювання параметрів поверхонь в активно-пасивних системах дистанційного зондування Код дисциплины диссертации: 05.07.12Нежальська Ксенія Миколаївна2007
Технологія інерційного способу утилізації авіаційних боєприпасів з урахуванням критерію безпеки Код дисциплины диссертации: 05.07.04Поліщук Олена Олексіївна2007
Чисельне моделювання нестаціонарного газодинамічного навантаження лопаток турбін авіаційних двигунів Код дисциплины диссертации: 05.07.05Кухтін Юрій Петрович2007
Підвищення ефективності визначення параметрів іоносфери при дистанційному моніторингу методом некогерентного розсіяння Код дисциплины диссертации: 05.07.12Пуляєв Валерій Олександрович2006
Акустооптические фильтры изображений с повышенной селективностью на основе вторых порядков Брэгговской дифракции для систем дистанционного аэрокосмического исследования Земли Код дисциплины диссертации: 05.07.12Игнатьев Александр Валерьевич2006
Визначення потужності турбовальних двигунів за вимірюваними термогазодинамічними параметрами Код дисциплины диссертации: 05.07.05Волков Дмитро Іванович2006
Генерація, стійкість та спектр власних поперечно-дрібномасштабних МГД збурень у внутрішній магнітосфері Землі Код дисциплины диссертации: 05.07.12Парновський Олексій Сергійович2006
Динамика спутника с тросовой системой гравитационной стабилизации Код дисциплины диссертации: 05.07.09Храмов Дмитрий Александрович2006
Концепция и методы мониторинга выработки ресурса авиационных ГТД на основе идентификации динамики температурного и напряженного состояния основных деталей Код дисциплины диссертации: 05.07.05Олейник Алексей Васильевич2006
Концепція і методи моніторингу виробітку ресурсу авіаційних ГТД на основі ідентифікації динаміки температурного і напруженого стану основних деталей Код дисциплины диссертации: 05.07.05Олійник Олексій Васильович2006
Метод визначення геометричних параметрів складеного крила літака транспортної категорії на етапі попереднього проектування Код дисциплины диссертации: 05.07.02Утьонкова Вікторія Вікторівна2006
Метод определения геометрических параметров составного крыла самолета транспортной категории на этапе предварительного проектирования Код дисциплины диссертации: 05.07.02Утенкова Виктория Викторовна2006
Метод проектирования модификаций салонов базовых пассажирских самолетов на основе критериев внутренней безопасности и комфорта Код дисциплины диссертации: 05.07.02Филь Сергей Андреевич2006
Метод проектування модифікацій салонів базових пасажирських літаків на основі критеріїв внутрішньої безпеки і комфорту Код дисциплины диссертации: 05.07.02Філь Сергій Андрійович2006
Методологія початкового відбору операторів шляхом знімання візуальної стохастичної інформації (за моделями динаміки "зорового каналу" та критеріальними параметрами людини при її роботі на статичному тренажері) Код дисциплины диссертации: 05.07.14Петрова Юлія Валеріївна2006
Методы нормирования технологических допусков в производстве сотовых заполнителей для авиакосмической техники Код дисциплины диссертации: 05.07.04Мельников Сергей Михайлович2006
Методы продления ресурса энергоаккумулирующих устройств энергоустановок летательных аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.05Давидов Альберт Оганезович2006
Моделирование технологических процессов гидродинамической штамповки законцовок трубопроводов воздушных систем летательных аппаратов Код дисциплины диссертации: 05.07.04Мельничук Александр Петрович2006
Моделювання технологічних процесів гідродинамічного штампування закінцівок трубопроводів повітряних систем літальних апаратів Код дисциплины диссертации: 05.07.04Мельничук Олександр Петрович2006
Обгрунтування методики прогнозування покладів вуглеводнів на суходолі з використанням матеріалів аерокосмічних та геохімічних досліджень (на прикладі нафтогазоносних площ Дніпровсько-Донецької западини) Код дисциплины диссертации: 05.07.12Архіпова Тетяна Олександрівна2006
Обеспечение надежного запуска малоэмиссионных камер сгорания авиационных ГТД Код дисциплины диссертации: 05.07.05Кравченко Игорь Федорович2006
Обґрунтування методики формування і оцінки ефективності багатосупутникових угруповань дистанційного зондування Землі. Код дисциплины диссертации: 05.07.12Козлов Захар Володимирович2006
Определение мощности турбовальных двигателей по измеряемым термогазодинамическим параметрам Код дисциплины диссертации: 05.07.05Волков Дмитрий Иванович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины