Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геофизика


Чисельне моделювання нестаціонарних течій, транспорту домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря Код дисциплины диссертации: 04.00.22Алексеєв Дмитро Володимирович2009
Петрофізичні параметри порід-колекторів за узгодженим комплексом стаціонарних нейтронних методів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Бондаренко Максим Сергійович2009
Особливості часових змін аномального магнітного поля та векторів індукції у Закарпатському сейсмоактивному прогині Код дисциплины диссертации: 04.00.22Климкович Тамара Анатоліївна2009
Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Кудеравець Роман Степанович2009
Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Мох'д А Тх Маджалі2009
Експериментальне дослідження статистичних і кінематичних характеристик обвалень вітрових хвиль в натурних умовах Код дисциплины диссертации: 04.00.22Міронов Олексій Сергійович2009
Геофізичне моделювання з Код дисциплины диссертации: 04.00.22Старостін Андрій Вікторович2009
Геофізичне моделювання з метою контролю вилучення вуглеводнів у процесі розробки продуктивних порід-колекторів складної будови (на прикладі родовищ ДДЗ) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Старостін Андрій Вікторович2009
Математичне моделювання течій та перенесення домішки в мілководних морських басейнах Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шульга Тетяна Яківна2009
Швидкісна будова мантії під територією України за даними сейсмічної томографії Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шумлянська Людмила Олександрівна2009
Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу Код дисциплины диссертации: 04.00.22Безродний Дмитро Анатолійович2008
Автоматизована система збору і зберігання сейсмологічних даних Код дисциплины диссертации: 04.00.22Ганієв Олександр Закарієвич2008
Статистичні моделі морської поверхні в задачах розсіювання акустичного та електромагнітного випромінювання Код дисциплины диссертации: 04.00.22Запевалов Олександр Сергійович2008
Прямі та обернені задачі гравіметрії в класі блочно побудованих геологічних моделей. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Кишман-Лаванова Тамара Миколаївна2008
Глибинна будова Гвінейського крайового плато на підставі даних сейсмометрії та гравіметрії Код дисциплины диссертации: 04.00.22Козленко Марина Віталіївна2008
Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій Код дисциплины диссертации: 04.00.22Кольцов Сергій Віталійович2008
Моделювання внутрішньої будови земної кори на основі розв'язання прямої динамічної задачі сейсміки методом скінченних елементів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Купльовський Богдан Євгенович2008
Регіональна модель іоносфери за даними харківського радара некогерентного розсіяння Код дисциплины диссертации: 04.00.22Ляшенко Михайло Володимирович2008
Намагніченість типоморфних ґрунтів України Код дисциплины диссертации: 04.00.22Меньшов Олександр Ігоревич2008
Розв'язок прямих та обернених задач електричного та індукційного каротажу методом інтегральних (повних) струмів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Миронцов Микита Леонідович2008
Розработка технологии прямых поисков самородной меди в трапповых образованиях Волыни фазово-спектральными методами вызванной поляризации Код дисциплины диссертации: 04.00.22Нурмухамедов Владимир Гарифович2008
Розробка технології прямих пошуків самородної міді в трапових утвореннях Волині фазово-спектральними методами наведеної поляризації. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Нурмухамедов Володимир Гарифович2008
Сейсмологічні основи прогнозу сейсмічної небезпеки території півдня України. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Пустовітенко Андрій Анатолійович2008
Геодинамічна еволюція Дніпровсько-Донецької западини та Донбасу Код дисциплины диссертации: 04.00.22Стовба Сергій Миколайович2008
Регулярні та іррегулярні геомагнітні варіації в середніх широтах Код дисциплины диссертации: 04.00.22Сумарук Тарас Петрович2008
Глибинна будова Дніпровсько-Донецької западини за даними регіональних сейсмостратиграфічних досліджень Код дисциплины диссертации: 04.00.22Толкунов Анатолій Петрович2008
Глибинні процеси утворення розплавів в тектоносфері Код дисциплины диссертации: 04.00.22Усенко Ольга Віталіївна2008
Чисельне моделювання течій та хвиль в прибережній зоні моря з урахуванням їх взаємодії Код дисциплины диссертации: 04.00.22Фомін Володимир Володимирович2008
Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону Код дисциплины диссертации: 04.00.22Барабанов Владислав Сергійович2007
Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики Код дисциплины диссертации: 04.00.22Безродна Ірина Миколаївна2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины