Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геофизика


Методы подспутникового обеспечения космических сканеров цвета для исследований биооптических свойств морских вод Код дисциплины диссертации: 04.00.22Ли Михаил Ен Гон2001
Засоби підсупутникового забезпечення космічних сканерів кольору для дослідження біооптичних властивостей морських вод Код дисциплины диссертации: 04.00.22Лі Михайло Єн Гон2001
Взаимодействие исскуственных газо-плазменных образований с атмосферой Земли Код дисциплины диссертации: 04.00.22Милиневский Геннадий Петрович2001
Взаємодія штучних газо-плазмових утворень з атмосферою Землі Код дисциплины диссертации: 04.00.22Міліневський Геннадій Петрович2001
Прямі та обернені задачі гравіметрії та магнітометрії в одному підкласі зірчастих тіл Код дисциплины диссертации: 04.00.22Міхеєва Тетяна Леонідівна2001
Видiлення полiмiктових пiсковикiв у кам'яновугiльних та пермських нафтогазоносних вiдкладах центральноє частини Днiпровсько-Донецькоє западини за даними ядерно-фiзичних дослiджень. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Федорiв Володимир Васильович2001
Граничная задача восстановления потенциала по его значениям модуля его градиента Код дисциплины диссертации: 04.00.22Якимчик Андрей Иванович2001
ГРАНИЧНА ЗАДАЧА ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ МОДУЛЯ ЙОГО ГРАДІЄНТА Код дисциплины диссертации: 04.00.22Якимчик Андрій Іванович2001
Методика інтерпретації гравіметричних матеріалів при довільній будові геологічних середовищ Код дисциплины диссертации: 04.00.22Анікеєв Сергій Григорійович2000
Нелінійна динаміка бароклінних припливів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Власенко Василь Іванович2000
Радиоактивное загрязнение Черного, Карского, Баренцева и Белого морей: анализ с помощью метода спектральной реконструкции Код дисциплины диссертации: 04.00.22Марголина Татьяна Марковна2000
Радіоактивне забруднення Чорного, Карського, Баренцова й Білого морів: аналіз за допомогою методу спектральної реконструкції Код дисциплины диссертации: 04.00.22Марголіна Тетяна Марківна2000
Прямые и обратные задачи гравиметрии и магнитометрии в одном подклассе звездных тел Код дисциплины диссертации: 04.00.22Михеева Татьяна Леонидовна2000
Динаміка джерел геомагнітних варіацій Код дисциплины диссертации: 04.00.22Сумарук Юрій Петрович2000
Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької Западини за даними ядерно-фізичних досліджень Код дисциплины диссертации: 04.00.22Федорів Володимир Васильович2000
Експериментальне дослідження спектральних характеристик тонкої термохалинної структури вод океану Код дисциплины диссертации: 04.00.22Єфремов Олег Іванович2000
Методика интерпретации гравиметрических материалов при произвольном строении геологических сред Код дисциплины диссертации: 04.00.22Аникеев Сергей Григорьевич1999
Нелинейная динамика бароклинных приливов Код дисциплины диссертации: 04.00.22Власенко Василий Иванович1999
Аномальный тепловой поток и его геотермическая интерпретация в центральной части Украинского щита Код дисциплины диссертации: 04.00.22Гордиенко Иван Вадимович1999
Аномальний тепловий потік та його геотермічна інтерпретація в центральній частині Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.22Гордієнко Іван Вадимович1999
Методика та апаратура морської геотермiчної зйомки з метою пошукiв покладiв вуглеводнiв. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Грицик Iгор Iванович1999
Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі Код дисциплины диссертации: 04.00.22Грищук Павло Іванович1999
Магнітна анізотропія докембрійських гранітоїдів (на прикладі Середньопридніпровського блока Українського щита) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Гузій Микола Іванович1999
Магнітна анізоторопія докембрійських гранітоїдів (на прикладі Середньопридніпровського блока Українського щита) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Гузій Микола Іванович1999
Плотностное моделирование различных типов геологических структур на основе созданной системы решения обратных задач гравиметрии Код дисциплины диссертации: 04.00.22Денисюк Ростислав Павлович1999
Густинне моделювання різних типів геологічних структур на основі створеної системи розв’язку обернених задач гравіметрії Код дисциплины диссертации: 04.00.22Денисюк Ростислав Павлович1999
Экспериментальное исследование спектральных характеристик тонкой термохалинной стуктуры вод океана Код дисциплины диссертации: 04.00.22Ефремов Олег Иванович1999
Магнітна анізотропія порід і використання її для розв'язку структурних задач. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Завойський Володимир Миколайович1999
Автоматизированная система решения прямых задач гравиметрии для трехмерных неоднородных слоистых сред Код дисциплины диссертации: 04.00.22Легостаева Ольга Вадимовна1999
Автоматизована система розв’язання прямих задач гравіметрії для тривимірних неоднорідних шаруватих середовищ Код дисциплины диссертации: 04.00.22Легостаєва Ольга Вадимівна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины