Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геофизика


Сейсмічні процеси в Чорноморському регіоні та сейсмічна небезпека Криму Код дисциплины диссертации: 04.00.22Пустовітенко Белла Гаврилівна2003
Источники внутриплитового магматизма континентов и механизмы транспортировки расплавов в верхней мантии и коре земли Код дисциплины диссертации: 04.00.22Хазан Яков Моисеевич2003
Джерела внутрішньоплитового магматизму континентів та механізми транспортування розплавів у верхній мантії та корі Землі Код дисциплины диссертации: 04.00.22Хазан Яків Мойсейович2003
Электрические свойства пород в термобарических условиях литосферы и геоэлектрические модели Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шепель Сергей Иванович2003
Електричні властивості порід в термобаричних умовах літосфери і геоелектричні моделі Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шепель Сергій Іванович2003
Методи відновлення спектральних характеристик оптично активних домішок за даними вимірювань коефіцієнта яскравості водного середовища Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шибанов Євген Борисович2003
Палеовікові геомагнітні варіації та магнітохронологія пізньольодовиків'я - голоцену Код дисциплины диссертации: 04.00.22Бахмутов Володимир Георгійович2002
Влияние битого льда на прогрессивные поверхностные волны конечной амплитуды Код дисциплины диссертации: 04.00.22Букатов Антон Алексеевич2002
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АКТИВНОГО ТА ПАСИВНОГО СЕЙСМОАКУСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ ТА ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Код дисциплины диссертации: 04.00.22ГАЙ АНЖЕЛА ЄВГЕНІВНА2002
Оценка перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов Восточной Сирии путем использования систем разломов фундамента (по геолого-геофизическим данным) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Джохар Кейс2002
Оцінка перспектив нафтогазоносності осадочних басейнів східної Сірії шляхом використання систем розломів фундаменту (за геолого-геофізичними матеріалами) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Джохар Кейс2002
Геодинамическая эволюция Черноморской мегавпадины и структур ее обрамления (по геофизическим данным) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Коболев Владимир Павлович2002
Комп'ютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв'язку з підрахунком запасів вуглеводнів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Косаченко Володимир Дмитрович2002
Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин Код дисциплины диссертации: 04.00.22Красножон Михайло Дмитрович2002
Объемное компьютерное моделирование сложных рудных залежей по комплексу геолого-геофизических данных Код дисциплины диссертации: 04.00.22Никулин Сергей Леонидович2002
Об'ємне комп'ютерне моделювання складних рудних покладів за комплексом геолого-геофізичних даних Код дисциплины диссертации: 04.00.22Нікулін Сергій Леонідович2002
Математичне моделювання динамічних задач сейсміки для вивчення будови земної кори Код дисциплины диссертации: 04.00.22Стародуб Юрій Петрович2002
Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття Код дисциплины диссертации: 04.00.22Чебан Василь Дмитрович2002
Методы восстановления спектральных характеристик оптических активных примесей по данным измерений коэффициента яркости водной среды Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шибанов Евгений Борисович2002
Построение аналитической модели исходного гравитационного поля и некоторые вопросы ее использования в практике геологической интерпретации Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шиншин Инна Викторовна2002
Побудова аналітичної моделі вихідного гравітаційного поля та деякі питання її використання в практиці геологічної інтерпретації Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шиншин Інна Вікторівна2002
Динаміка авроральних променів за телевізійними спостереженнями Код дисциплины диссертации: 04.00.22Євтушевський Олександр Михайлович2002
Палеовековые геомагнитные вариации и магнитохронология позднеледниковья- голоцена Код дисциплины диссертации: 04.00.22Бахмутов Владимир Георгиевич2001
Математические модели активного и пассивного сейсмоакустического мониторинга природных и природно-технических систем Код дисциплины диссертации: 04.00.22Гай Анжела Евгеньевна2001
Обусловленность геологических процессов вариациями ротационного режима Земли (на примере вязко-упругой модели Земли) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Довбнич Михаил Михайлович2001
Обумовленість геологічних процесів варіаціями ротаційного режиму Землі (на прикладі в"язко-пружної моделі Землі) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Довбнич Михайло Михайлович2001
Ветровые волны в неоднородном океане: влияние длинных волн, течений, термических фронтов Код дисциплины диссертации: 04.00.22Дулов Владимир Александрович2001
Вітрові хвилі в неоднорідному океані: вплив довгих хвиль, течій, термічних фронтів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Дулов Володимир Олександрович2001
Динамика авроральных лучей по телевизионным наблюдениям Код дисциплины диссертации: 04.00.22Евтушевский Александр Михайлович2001
Автоматизований комплекс фізичного моделювання геоелектромагнітних полів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Ладанівський Борис Теодорович2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины