Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геофизика


Розробка технології мікрогеофізичних досліджень процесів підтоплення грунтів (на прикладі Лісостепу Придніпров'я та Київського Полісся) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Онищук Іван Іванович2005
Реакція магнітосфери Землі на перебудову геліосферного магнітного поля Код дисциплины диссертации: 04.00.22Решетник Володимир Миколайович2005
Структурообразование, диссипация энергии и вертикальный обмен в стратифицированных бассейнах Код дисциплины диссертации: 04.00.22Самодуров Анатолий Сергеевич2005
Структуроутворення, дисипація енергії і вертикальний обмін в стратифікованих басейнах Код дисциплины диссертации: 04.00.22Самодуров Анатолій Сергійович2005
Сейсмотектонічні умови і сейсмічна небезпека платформної частини України (для цілей розміщення об'єктів атомної енергетики) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Сафронов Олег Миколайович2005
Двохпараметрична параметризація вертикальної турбулентної дифузії атмосферних аерозольних домішок Код дисциплины диссертации: 04.00.22Скриник Олег Ярославович2005
Геофізичні основи рішення задач екологічної безпеки в умовах техногенно навантажених регіонів України Код дисциплины диссертации: 04.00.22Тяпкін Олег Костянтинович2005
Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Безсмертний Андрій Филимонович2004
Комплексные геофизические исследования оползней и построение прогнозных моделей их активности (на примере Южного берега Крыма) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Бессмертный Андрей Филимонович2004
Природна залишкова намагніченість сучасних грунтів України та її геофізичне значення Код дисциплины диссертации: 04.00.22Бондар Ксенія Михайлівна2004
Теорія і методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Вижва Сергій Андрійович2004
Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища Код дисциплины диссертации: 04.00.22Віршило Іван Вікторович2004
Удаление многократных волн-помех из сейсмических записей на основе рядов рассеяния Борна Код дисциплины диссертации: 04.00.22Гейхман Анатолий Моисеевич2004
Вилучення багатократних хвиль-завад із сейсмічних записів на основі рядів розсіяння Борна Код дисциплины диссертации: 04.00.22Гейхман Анатолій Мойсейович2004
Оцінка перспектив алмазоносності Кіровоградського рудного району шляхом використання систем розломів фундаменту (за геолого-геофізичними даними) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Калашник Ганна Анатоліївна2004
Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід- колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів Код дисциплины диссертации: 04.00.22Кашуба Григорій Олексійович2004
Особенности геологического строения приазовского геоблока Украинского щита по результатам комплексирования геолого-геофизических исследований Код дисциплины диссертации: 04.00.22Пигулевский Петр Игнатьевич2004
Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід- колекторів складної будови за даними ГДС (на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону та Північного Донбасу) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Прокопів Володимир Йосипович2004
Особливості геологічної будови Приазовського геоблоку Українського щита за результатами комплексування геолого-геофізичних досліджень Код дисциплины диссертации: 04.00.22Пігулевський Петро Гнатович2004
Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов'я і їх практичне застосування Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шабатура Олександр Вікторович2004
Исследование крупномасштабных процессов в системе океан-атмосфера и их влияния на региональные особенности климата Украины Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шокуров Михаил Викторович2004
Дослідження великомасштабних процесів в системі океан-атмосфера та їх впливи на регіональні особливості клімату України Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шокуров Михайло Вікторович2004
Аналітичне продовження потенціального поля та його використання в алгоритмах автоматизованого підбору Код дисциплины диссертации: 04.00.22Якимчук Юрій Миколайович2004
Вплив битого льоду на прогресивні поверхневі хвилі кінцевої амплітуди Код дисциплины диссертации: 04.00.22Букатов Антон Олексійович2003
Оценка перспектив алмазоносности Кировоградского рудного района путем использования систем разломов фундамента (по геолого-геофизическим данным) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Калашник Анна Анатольевна2003
Геодинамічна еволюція Чорноморської мегазападини та структур її обрамлення /за геофізичними даними/ Код дисциплины диссертации: 04.00.22Коболев Володимир Павлович2003
Збурення навколоземного космічного простору, викликані наземними джерелами енергії Код дисциплины диссертации: 04.00.22Козак Людмила Володимирівна2003
Чисельне моделювання мезо і мікроструктури фронтальних смуг хмар та опадів над заданою територією Код дисциплины диссертации: 04.00.22Краковська Світлана Володимирівна2003
Сейсмiчнi процеси в Чорноморському регiонi та сейсмiчна небезпека Криму Код дисциплины диссертации: 04.00.22Пустовiтенко Белла Гаврилівна2003
Сейсмические процессы в Черноморском регионе и сейсмическая опасность Крыма Код дисциплины диссертации: 04.00.22Пустовитенко Бэлла Гавриловна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины