Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геофизика


Планетарні хвилі у розподілі загального вмісту озону над Антарктикою Код дисциплины диссертации: 04.00.22Грицай Асен Васильович2007
Системний моніторинг за станом небезпечних геологічних процесів на території діючих енергетичних об'єктів (на прикладі Рівненської АЕС) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Дейнеко Степан Іванович2007
Геологічні фактори диференціації вугленосних відкладів Донбасу за магнітною сприйнятливістю Код дисциплины диссертации: 04.00.22Костенко Дмитро Тарасович2007
Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України Код дисциплины диссертации: 04.00.22Круглов Олександр Вікторович2007
Алгоритмічний та програмний розв’язок прямих та обернених задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Прилуков Валерій Віталійович2007
Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Рябуха Вікторія Василівна2007
Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Серженьга Оксана Володимирівна2007
Міграційні перетворення поля заломлених хвиль для визначення будови геологічного середовища Код дисциплины диссертации: 04.00.22Верпаховська Олександра Олегівна2006
Литосфера Европы по данным трехмерного гравитационного моделирования Код дисциплины диссертации: 04.00.22Егорова Тамара Петровна2006
Геологические факторы дифференциации угленосных отложений Донбасса по магнитной восприимчивости Код дисциплины диссертации: 04.00.22Костенко Дмитрий Тарасович2006
Плотностное моделирование изостатически уравновешенных структур Код дисциплины диссертации: 04.00.22Красовский Алексей Сергеевич2006
Густинне моделювання ізостатично врівноважених структур Код дисциплины диссертации: 04.00.22Красовський Олексій Сергійович2006
Характеристики сейсмічності і сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатського регіону Код дисциплины диссертации: 04.00.22Назаревич Леся Євстахіївна2006
Математические модели и информационные технологии интегральной интерпретации комплекса геолого-геофизических данных (на примере нефтегазопоисковых задач) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Петровский Александр Павлович2006
Математичні моделі та інформаційні технології інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних (на прикладі нафтогазопошукових задач) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Петровський Олександр Павлович2006
Розв'язання промислово-геофізичних задач класифікації методами штучних нейронних мереж та вейвлет-аналізу. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Тішаєв Іван Васильович2006
Збурення верхньої атмосфери сейсмічними процесами та сонячним термінатором Код дисциплины диссертации: 04.00.22Федоренко Алла Костянтинівна2006
Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв’язку оберненої задачі. Код дисциплины диссертации: 04.00.22Шумік Світлана Василівна2006
Літосфера Європи за даними тривимірного гравітаційного моделювання Код дисциплины диссертации: 04.00.22Єгорова Тамара Петрівна2006
Электропроводность земной коры и верхней мантии территории Украины Код дисциплины диссертации: 04.00.22Бурахович Татьяна Константиновна2005
Електропровідність земної кори та верхньої мантії території України Код дисциплины диссертации: 04.00.22Бурахович Тетяна Костянтинівна2005
Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень Код дисциплины диссертации: 04.00.22Білокриницька Людмила Мечиславівна2005
Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об'єкти. Сейсмічний ризик Код дисциплины диссертации: 04.00.22Винниченко Олена Борисівна2005
Дисипативні функції середовища за даними сейсмічних хвиль Код дисциплины диссертации: 04.00.22Гринь Дмитро Миколайович2005
Визначення контактної границі за значеннями похідних логарифмічного потенціалу на істотно обмежених множинах (лінеаризована постановка) Код дисциплины диссертации: 04.00.22Дубовенко Юрій Іванович2005
Науково-методичні засади оцінки ємнісних властивостей гірських порід тонкошаруватих розрізів родовищ вуглеводнів за даними геофізичних досліджень Код дисциплины диссертации: 04.00.22Карпенко Олексій Миколайович2005
Физические и методические принципы исследования характеристик морской поверхности на основе натурных инфракрасных радиометрических измерений Код дисциплины диссертации: 04.00.22Лебедев Николай Евгеньевич2005
Фізичні і методичні принципи дослiдження характеристик морської поверхні на основі натурних інфрачервоних радіометричних вимірювань Код дисциплины диссертации: 04.00.22Лебедєв Микола Євгенович2005
Реконструкция и анализ прибрежных морских течений на основе декомпозиции Гельмгольца Код дисциплины диссертации: 04.00.22Мельниченко Олег Витальевич2005
Реконструкція і аналіз прибережних морських течій на основі декомпозиції Гельмгольца Код дисциплины диссертации: 04.00.22Мельніченко Олег Віталійович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины