Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Минералогия, кристаллография


Золоторудна мінералізація західної частини Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.20Бондаренко Сергій Миколайович2009
Біомінералогічні фактори стійкості жовчевих камінців. Код дисциплины диссертации: 04.00.20Борняк Уляна Іванівна2009
Взаємодія шаруватих силікатів з поліакриламідами і неполярними вуглеводнями (на прикладі глин Черкаського родовища) Код дисциплины диссертации: 04.00.20Задвернюк Галина Петрівна2009
Леткі компоненти мінералів як індикатори умов мінералоутворення Код дисциплины диссертации: 04.00.20Кульчецька Ганна Олександрівна2009
Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із осадових порід західної частини Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.20Цимбал Юрій Степанович2009
Домішкові дефекти і генетичні особливості мікроалмазів Українського щита (за спектроскопічними даними) Код дисциплины диссертации: 04.00.20Ільченко Катерина Олександрівна2008
Мінералогія золотоносних комплексів Туарегського щита (Алжир). Код дисциплины диссертации: 04.00.20Зігхмі Карім2007
Закономірності зміни складу мінералів з докембрійських порід Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.20Легкова Галина Вікторівна2007
Минералогия самородных металлов из кимберлитов и лампроитов Украины Код дисциплины диссертации: 04.00.20Тищенко Александр Иванович2007
Мінералогія самородних металів із кімберлітів і лампроїтів України Код дисциплины диссертации: 04.00.20Тищенко Олександр Іванович2007
Минералогия золотоносных комплексов Туарегского щита (Алжир) Код дисциплины диссертации: 04.00.20Зигхми Карим2006
Кристалогенезис самородної міді України Код дисциплины диссертации: 04.00.20Квасниця Ірина Вікторівна2006
Закономерности изменения состава минералов из докембрийских пород Украинского щита Код дисциплины диссертации: 04.00.20Легкова Галина Викторовна2006
Онтогенез флюорит-барит-кварцових жил Берегівського рудного поля Код дисциплины диссертации: 04.00.20Словотенко Надія Олександрівна2006
Технологічна мінералогія гіпергенно змінених залізних руд Інгулецького родовища Криворізького басейну Код дисциплины диссертации: 04.00.20Беспояско Едуард Олександрович2005
Мінералогія уролітів Код дисциплины диссертации: 04.00.20Зузук Федір Васильович2005
Радіаційна стійкість галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини Код дисциплины диссертации: 04.00.20Сьомка Віктор Володимирович2005
Мінералого-гемологічні критерії оцінки якості агатів у базальтах (на прикладі Рафалівського родовища) Код дисциплины диссертации: 04.00.20Бартоломеу Ажілсон Душ Празереш2004
Типоморфізм і прикладна мінералогія егірину з натрієвих метасоматитів залізисто-кременистої формації докембрію Криворізького басейну Код дисциплины диссертации: 04.00.20Мядзель Володимир Вікторович2004
Технологічна мінералогія відходів збагачення Північного гірничозбагачувального комбінату Криворізького басейну Код дисциплины диссертации: 04.00.20Федорова Ірина Анатоліївна2004
Минералого-геммологические критерии оценки качества агатов в базальтах (на примере Рафаловского месторождения) Код дисциплины диссертации: 04.00.20Ажильсон Душ Празереш Бартоломеу2003
Флюїдні включення у мінералах як індикатори ендогенного мінералоутворення Код дисциплины диссертации: 04.00.20Возняк Дмитро Костянтинович2003
Технологічна мінералогія гранат-вмісних сланців Ганнівського родовища Криворізького басейну Код дисциплины диссертации: 04.00.20Ковальчук Любов Миколаївна2003
Топомінералогія кори вивітрювання продуктивної товщі Інгулецького родовища Криворізького басейну Код дисциплины диссертации: 04.00.20Мачадо Торрес Орландо2003
Мінералогія перспективних рудопроявів жильного кварцу Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.20Черниш Дарія Сергіївна2003
Мінералогія перспективних рудопрорявів жильного кварцу Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.20Черниш Дарія Сергіївна2003
Парагенетичні асоціації і онтогенія органо- мінеральних агрегатів у нирках людей Код дисциплины диссертации: 04.00.20Кадурін Сергій Володимирович2001
Типоморфізм алмазу і його мінералів-супутників з кімберлітів та розсипищ окраїн платформ (Сибірська і Східно-Європейська) Код дисциплины диссертации: 04.00.20Кутузова Тетяна Яківна2001
Типохімізм мінералів-супутників алмазу з кімберлітів Приазов'я Код дисциплины диссертации: 04.00.20Панов Юрій Борисович2001
Прикладна мінералогія сульфідів залізорудної товщі Інгулецького родовища (Криворізький басейн) Код дисциплины диссертации: 04.00.20Смірнова Ганна Ярославівна2001

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины