Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геология нефти и газа


Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину Код дисциплины диссертации: 04.00.17Михайлів Ірина Романівна2002
Сейсмолитостратиграфический прогноз седиментационно- полеогеоморфологических ловушек углеводородов (на примере нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений центральной части ДДВ) Код дисциплины диссертации: 04.00.17Ларин Сергей Борисович2001
Сейсмолітостратиграфічний прогноз седиментаційно-палеогеоморфо- логічних пасток вуглеводнів (на прикладі нижньокам'яновугільних і верхньодевонських відкладів центральної частини ДДЗ) Код дисциплины диссертации: 04.00.17Ларін Сергій Борисович2001
Геологічна модель зчленування Більче- Волицької і Бориславсько- Покутської зон Передкарпатського прогину та нафтогазоносність фронтальних складок Код дисциплины диссертации: 04.00.17Бодлак Петро Михайлович2000
Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів Північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену Код дисциплины диссертации: 04.00.17Гладун Василь Васильович2000
Просторовий розподіл покладів вуглеводнів і шляхи підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у Дніпровсько-Донецькій западині Код дисциплины диссертации: 04.00.17Кучма Людмила Михайлівна2000
Геодинаміка і нафтогазоносність Дніпровсько-Донецького рифтогену Код дисциплины диссертации: 04.00.17Рослий Іван Степанович2000
Тектонічна тріщинуватість гірських порід внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності Код дисциплины диссертации: 04.00.17Трубенко Олександр Миколайович2000
Тектонiчна трiщинуватiсть гiрських порiд Внутрiшньоє зони Передкарпатського прогину як критерiй оцiнки перспектив нафтогазоносностi. Код дисциплины диссертации: 04.00.17Трубенко Олександр Миколайович2000
Підвищення ефективності вилучення вуглеводнів із нафтогазоконденсатних покладів (на прикладі Дніпровсько- Донецької нафтогазоносної провінції) Код дисциплины диссертации: 04.00.17Багнюк Михайло Микитович1999
Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності морфоструктур північно- західного Передкарпаття Код дисциплины диссертации: 04.00.17Коваль Анатолій Миколайович1999
Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського і Волино- Подільського регіонів України Код дисциплины диссертации: 04.00.17Крупський Юрій Зиновійович1999
Видiлення регiональноє покришки в карбонатних вiдкладах верхньоє крейди Причорноморсько-Кримськоє нафтогазоносноє провiнцiє за пластовими тисками Код дисциплины диссертации: 04.00.17Омельченко Валерiй Григорович1999
Формування локальних складок та нафтогазоносність акваторіальної частини Каркінітсько- Північно- Кримського прогину Код дисциплины диссертации: 04.00.17Савчак Олеся Зіновіївна1999
Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної провінції) Код дисциплины диссертации: 04.00.17Федоришин Дмитро Дмитрович1999
Теоретико-експериментальнi основи петрофiзичноє та геофiзичноє дiагностики тонкопрошаркових порiд-колекторiв нафти i газу (на прикладi Карпатськоє нафтогазоносноє провiнцiє). Код дисциплины диссертации: 04.00.17Федоришин Дмитро Дмитрович1999
Теоретичні основи ресурсозбереження нафтогазовидобутку за рахунок малорозмірних родовищ (на прикладі Дніпровсько-Донецької Западини) Код дисциплины диссертации: 04.00.17Євдощук Микола Іванович1999
Особливості розподілу покладів вуглеводнів в гіпсометричних поверхах нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько- Донецької западини та основні принципи їх пошуків і розвідки Код дисциплины диссертации: 04.00.17Дем'яненко Іван Іванович1998
Виділення регіональної покришки в карбонатних відкладах верхньої крейди Причорноморсько- Кримської нафтогазоносної провінції за пластовими тисками Код дисциплины диссертации: 04.00.17Омельченко Валерій Григорович1998
Теоретичні основи ресурсозабезпечення нафтогазовидобутку за рахунок малорозмірних родовищ (на прикладі Дніпровсько- Донецької Западини) Код дисциплины диссертации: 04.00.17Євдощук Микола Іванович1998
Гідрогеологічні умови нафтагазоносних відкладів північно- східного борта Дніпровсько- Донецької Западини Код дисциплины диссертации: 04.00.17Балучинська Марія Володимирівна1996
Геолого- промислові особливості створення підземних газосховищ у виснажених газових родовищах, пов'язаних з неоднорідними колекторами (на прикладі ПСГ Прикарпаття) Код дисциплины диссертации: 04.00.17Дубей Наталія Володимирівна1996
Мезозой-кайнозойська еволюція і нафтогазоносність Азово-Чорноморського шельфу Код дисциплины диссертации: 04.00.17Павлюк Мирослав Іванович1996
Структури-пастки нафти і газу платформових регіонів (на прикладі Дніпровсько- Донецької западини) Код дисциплины диссертации: 04.00.17Височанський Іларіон Володимирович1994
Глубинное строение и эволюция южной окраины Восточно-Европейской платформы по сейсмостратиграфическим данным в связи с нефтегазоносностью Код дисциплины диссертации: 04.00.17Герасимов Михаил Егорович1994
Геолого- геохімічні фактори формування родовищ нафти в регіонах поширення кременистих бітумінозних товщ Код дисциплины диссертации: 04.00.17Маєвський Борис Йосипович1994
Структурнолітологічні особливості та нафтогазоносність продуктивних комплексів Північного борту Дніпровсько- Донецької западини Код дисциплины диссертации: 04.00.17Павленко Петро Тимофійович1994
Нафтидогенез во впадинах Центрально- Азиатского орогенного пояса Код дисциплины диссертации: 04.00.17Сафранов Тамерлан Абисалович1994
Геолого- промысловые критерии повышения газоотдачи и газоприемистости продуктивных пластов с низкими пластовыми давлениями на подземных газохранилищах Прикарпатья Код дисциплины диссертации: 04.00.17Адаменко Ярослав Олегович1993
Физико-геологические основы диагностики нефтегазоносных объектов методами взаимодействия полей Код дисциплины диссертации: 04.00.17Лизун Степан Алексеевич1992

[0] [1] [2]

Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины