Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геология твердых горючих ископаемых


Геологічні критерії придатності некондиційних вугільних пластів для підземної газифікації (на прикладі Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну) Код дисциплины диссертации: 04.00.16Храмов Володимир Миколайович2008
Реконструкция условий карбонового торфонакопления по палинологическим и углепетрографическим данным (на примере Донецкого бассейна) Код дисциплины диссертации: 04.00.16Панкова Марина Григорьевна2007
Реконструкція умов карбонового торфонакопичення за палінологічними та вуглепетрографічними даними (на прикладі Донецького басейну). Код дисциплины диссертации: 04.00.16Панкова Марина Григорівна2007
Нижньокарбонове вугілля України: склад, якість та основні напрями його раціонального використання Код дисциплины диссертации: 04.00.16Савчук Вячеслав Степанович2006
Геологічні чинники формування колекторських властивостей пісковиків південно-західної частини Донбасу Код дисциплины диссертации: 04.00.16Жикаляк Микола Васильович2005
Особливості тектоніки та прогноз малоамплітудної порушеності шахтних полів Селезнівського геолого-промислового району Донбасу Код дисциплины диссертации: 04.00.16Лисиця Вікторія Євгенівна2005
Тектонические основы прогноза горно-геологических условий разработки угольных месторождений Донбасса Код дисциплины диссертации: 04.00.16Пимоненко Людмила Ивановна2005
Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу Код дисциплины диссертации: 04.00.16Пимоненко Людмила Іванівна2005
Тектонотермальна еволюція Донецького басейну Код дисциплины диссертации: 04.00.16Привалов Віталій Олександрович2005
Сдвиги и сдвиговые зоны в геологической структуре Донецко-Макеевского района Донбасса Код дисциплины диссертации: 04.00.16Павлов Игорь Олегович2004
Зсуви і зсувні зони у геологічній структурі Донецько-Макіївського району Донбасу Код дисциплины диссертации: 04.00.16Павлов Ігор Олегович2004
Тектонотермальная эволюция Донецкого бассейна Код дисциплины диссертации: 04.00.16Привалов Виталий Александрович2004
Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам'яновугільних відкладів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів Код дисциплины диссертации: 04.00.16Бучинська Ірина Володимирівна2002
Структурные преобразования песчаников Донбасса и прогноз их выбросоопасности Код дисциплины диссертации: 04.00.16Баранов Владимир Андреевич2000
Структурні перетворення пісковиків Донбасу і прогноз їх викидонебезпечності. Код дисциплины диссертации: 04.00.16Баранов Володимир Андрійович2000
Закономірності розповсюдження токсичних елементів, оцінка та прогноз токсичності продуктів видобутку та відходів переробки антрацитів Донбасу Код дисциплины диссертации: 04.00.16Горова Наталія Анатоліївна2000
Порівняльна оцінка полів діючих шахт і резервних ділянок Донбасу за комплексом гірничо-геологічних параметрів Код дисциплины диссертации: 04.00.16Кессарійська Інга Юріївна2000
Геологічні чинники формування та закономірності розташування перспективних ділянок для видобутку метану з вугільних пластів Красноармійського геолого- промислового району Донбасу Код дисциплины диссертации: 04.00.16Приходченко Світлана Юріївна2000
Закономерности распространения токсичных элементов, оценка и прогноз токсичности продуктов добычи и отходов переработки антрацитов Донбасса Код дисциплины диссертации: 04.00.16Горовая Наталья Анатольевна1999
Сравнительная оценка полей действующих шахт и резервных участков Донбасса по комплексу горно-геологических параметров Код дисциплины диссертации: 04.00.16Кессарийская Инга Юрьевна1999
Оценка и прогнозирование содержаний токсичных элементов в системе уголь- горная масса- продукты обогащения (на примере Чистяково- Снежнянского геолого- промышленного района) Код дисциплины диссертации: 04.00.16Курмелев Игорь Иванович1999
Оцінка та прогнозування вмісту токсичних елементів в системі вугілля - гірнича маса - продукти збагачення (на прикладі Чистяково-Сніжнянського геолого-промислового району) Код дисциплины диссертации: 04.00.16Курмельов Ігор Іванович1999
Изучение распределения макрокомпонентов в продуктах угледобычи с целью выявления путей промышленного использования отходов углеобогащения (на примере Чистяково-Снежнянского района Донбасса) Код дисциплины диссертации: 04.00.16Шевченко Виктор Павлович1999
Вивчення розподілу макрокомпонентів в продуктах вуглевидобутку з метою встановлення шляхів промислового використання відходів вуглезбагачення (на прикладі Чистяково-Сніжнянського району Донбасу) Код дисциплины диссертации: 04.00.16Шевченко Віктор Павлович1999
Палеотектонічні умови утворення та закономірності просторового розташування малоамплітудних розривів вугленосної формації Донбасу Код дисциплины диссертации: 04.00.16Приходченко Василь Федорович1997
Морфологія вугільних пластів Південно- Західного вугленосного району Львівсько- Волинського басейну Код дисциплины диссертации: 04.00.16Матрофайло Михайло Миколайович1996
Закономерности влияния геологических факторов на сдвижение земной поверхности в условиях подработки (на примере Донецко- Макеевского района Донбасса) Код дисциплины диссертации: 04.00.16Панова Елена Анатольевна1994
Формирование углей и угольных пластов среднего карбона Юго- Западного Донбасса : В 4 т. Код дисциплины диссертации: 04.00.16Узиюк Василий Иванович1994


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины