Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геология океанов и морей


Умови осадконакопичення перехідної зони від північно-західного шельфу до глибоководної западини Чорного моря в пізньоплейстоцен-голоценовий час. Код дисциплины диссертации: 04.00.10Какаранза Сергій Дмитрович2007
Условия осадконакопления переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря в позднеплейстоцен-голоценовое время Код дисциплины диссертации: 04.00.10Какаранза Сергей Дмитриевич2006
Літологія і фаціальні особливості олігоценових відкладів північно- західного шельфу Чорного моря Код дисциплины диссертации: 04.00.10Клюшина Ганна-Христина Володимирівна2006
Роль льодового морфогенезу та тектоніки в формуванні західного шельфу Антарктичного півострова Код дисциплины диссертации: 04.00.10Греку Тетяна Рудольфівна2005
Система моніторингу геодинамічних зон шельфу Чорного моря - теорія, методи, моделі Код дисциплины диссертации: 04.00.10Чепіжко Олександр Валентинович2005
Сучасні зміни умов осадконакопичення та бентосні форамініфери як індикатори забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря Код дисциплины диссертации: 04.00.10Кравчук Ганна Олегівна2004
Система мониторинга геодинамических зон шельфа Черного моря - теория, методы, модели Код дисциплины диссертации: 04.00.10Чепижко Александр Валентинович2004
Еколого-геохімічна характеристика стану сучасного осадконакопичення в районі придунайського шельфу Чорного моря Код дисциплины диссертации: 04.00.10Степаняк Юрій Деонизійович2003
Антропогенне забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря важкими металами Код дисциплины диссертации: 04.00.10Насєдкін Євген Ігорович2002
Геологічні процеси як фактори формування глибоководних ландшафтів континентального схилу Чорного моря Код дисциплины диссертации: 04.00.10Пасинкова Лариса Олексіївна2002
Геологические процессы как факторы формирования глубоководных ландшафтов континентального склона Черного моря Код дисциплины диссертации: 04.00.10Пасынкова Лариса Алексеевна2002
Особенности геологического строения и плейстоценовых отложений Северо- западного шельфа Черного моря и их физических свойств Код дисциплины диссертации: 04.00.10Фащевский Сергей Николаевич2002
Особливості геологічної будови плейстоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і їх фізичіних властивостей Код дисциплины диссертации: 04.00.10Фащевський Сергій Миколайович2002
Сучасний субаквальний седиментогенез у внутрішньоконтинентальних басейнах гумідної зони Код дисциплины диссертации: 04.00.10Огородніков Володимир Іванович2001
Літологія донних відкладів та умови формування розсипів на Північно- Західному шельфі Чорного моря Код дисциплины диссертации: 04.00.10Федорончук Наталя Олександрівна2001
Геоекологічна характеристика морських берегів України. Код дисциплины диссертации: 04.00.10Паришев Олександр Олександрович2000
Геоэкологическая характеристика морских берегов Украины Код дисциплины диссертации: 04.00.10Парышев Александр Александрович1999
Зв'язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно- західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери Код дисциплины диссертации: 04.00.10Половка Сергій Григорович1999
Особенности геологического строения и геоморфологии гор Платона (Атлантический океан) Код дисциплины диссертации: 04.00.10Морозенко Валерий Револьдович1998
Стратиграфия мезо- кайнозойских отложений северной части континентального склона Черного моря (по фауне фораминифер) Код дисциплины диссертации: 04.00.10Ступина Лада Владимировна1998
Геоморфологія та фаціальна структура донних осадків окремих сегментів Індійського та Південного океанів Код дисциплины диссертации: 04.00.10Іванік Олена Михайлівна1998
Литология и метаморфизм складчатого фундамента Скифской плиты в пределах Украинского Черноморья Код дисциплины диссертации: 04.00.10Кацук Ольга Кирилловна1997
Особенности геологического строения и геоморфологии гор Платона (Атлантический океан) Код дисциплины диссертации: 04.00.10Морозенко Валерий Револьдович1997
Геодинамика Черноморско- Крымской палеовулканической островной дуги Код дисциплины диссертации: 04.00.10Денисевич Иван Сергеевич1996
Пестициды в донных отложениях Азово-Черноморского бассейна и их влияние на экологическое состояние акватории Код дисциплины диссертации: 04.00.10Осокина Нина Павловна1996
Терригенно- минералогические комплексы мезо-кайнозойских отложений континентальной окраины Черного моря Крымского региона Код дисциплины диссертации: 04.00.10Сидоренко Виктория Борисовна1996
Геология Северо-Западного хребта Тихого океана Код дисциплины диссертации: 04.00.10Омельчук Александр Васильевич1995
Геологическое строение и генезис месторождений строительных песков Крымского шельфа Код дисциплины диссертации: 04.00.10Турега О. Н1995
Теоретические и методологические основы изучения донных отложений океанов и морей как геоэкологических систем Код дисциплины диссертации: 04.00.10Емельянов Владимир Александрович1994
Особенности природных процессов в зонах субмаринной разгрузки подземных вод Код дисциплины диссертации: 04.00.10Юровский Юрий Георгиевич1993

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины